Atelier KK

[Vestlandske Stenhuggeri A/S, Kong Oscars gate 25]

Vestlandske Stenhuggeri A/S, Kong Oscars gate 25

By- og småsteder, Gate, Fabrikk, Steinhuggeri

Fotografi ubb-kk-n-315-028

Norvin Reklamefoto

Markt & Co A/S

1956-04-06

Arbeider, Steinhogger, Arbeidsredskap, Steinhuggeri

Fotografi ubb-nor-m-0283

Norvin Reklamefoto

Markt & Co A/S

1956-04-06

Arbeider, Steinhogger, Arbeidsredskap, Steinhuggeri

Fotografi ubb-nor-m-0286

Atelier KK

[Kong Oscars gate 25, Vestlandske Steinhuggeri]

Kong Oscars gate 25, Vestlandske Steinhuggeri

Portal, Vindu, Gatedør, Steinhuggeri, Stenhuggerier

Fotografi ubb-kk-n-282-001

Norvin Reklamefoto

Markt & Co A/S

1956-04-06

Arbeider, Steinhogger, Arbeidsredskap, Steinhuggeri

Fotografi ubb-nor-m-0285

Norvin Reklamefoto

Markt & Co A/S

1956-04-06

Arbeider, Steinhogger, Arbeidsredskap, Steinhuggeri

Fotografi ubb-nor-m-0284

Norvin Reklamefoto

Markt & Co A/S

1956-04-06

Arbeider, Steinhogger, Arbeidsredskap, Steinhuggeri

Fotografi ubb-nor-m-0287

Atelier KK

[Kong Oscars gate 25]

Bygninger

Fotografi ubb-kk-n-315-024