Atelier KK

[Vestlandske Stenhuggeri A/S, Kong Oscars gate 25]

Vestlandske Stenhuggeri A/S, Kong Oscars gate 25

Fabrikk, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Steinhuggeri

Fotografi ubb-kk-n-315-028

Atelier KK

[Vestlandske Stenhuggeri]

1927-03-24

Møbelforretning, Gate, Personbil, Murhus, Stillas, Steinhuggeri, Møbelfabrikk

Fotografi ubb-kk-n-389-068

Atelier KK

[Vestlandske Stenhuggeri]

1926-08-30

Gate, Byggeplass, Building site, Tregjerde, Hestekjøretøy, Steinhuggeri

Fotografi ubb-kk-n-389-069

Atelier KK

[Kong Oscars gate 25]

Bygninger

Fotografi ubb-kk-n-315-024