Atelier KK

[Vestlandske Stenhuggeri A/S, Kong Oscars gate 25]

Vestlandske Stenhuggeri A/S, Kong Oscars gate 25

By- og småsteder, Gate, Fabrikk, Steinhuggeri

Fotografi ubb-kk-n-315-028

Atelier KK

[Vestlandske Stenhuggeri]

1927-03-24

Møbelforretning, Personbil, Gate, Murhus, Stillas, Steinhuggeri, Møbelfabrikk

Fotografi ubb-kk-n-389-068

Atelier KK

[Vestlandske Stenhuggeri]

1926-08-30

Gate, Byggeplass, Tregjerde, Hestekjøretøy, Steinhuggeri

Fotografi ubb-kk-n-389-069

Atelier KK

[Kong Oscars gate 25]

Bygninger

Fotografi ubb-kk-n-315-024