K. Knudsen & Co.

[Rothaugsgaten og Ladegårdsgaten]

Bygninger, Hest, Gate

Fotografi ubb-kk-ncx-0548