Atelier KK

[Nygaards Handelsforening]

Avdeling Rothaugskomplekset, Rothaugen skole ses i bakgrunnen til høyre

Butikk, Forretningsgård, Vindu, Kolonialforretning, Boligkompleks

Fotografi ubb-kk-n-422-085

K. Knudsen & Co

[Rothaugsgaten og Ladegårdsgaten]

Bygninger, Hest, Gate

Fotografi ubb-kk-ncx-0548