Lauritz Johan Bekker Larsen

[Oversiktsbilde fra Sandviken]

Oversiktsbilde fra Sandviken

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Oversiktsbilde, Overview, School, Skole

Fotografi ubb-bros-02473

Ukjent

Rothaugen skole

Oversiktsbilde, Overview, School, Skole

Fotografi ubb-bros-02475

Atelier KK

[Rothaugen skole, Rothaugsgaten 10]

School, Skole, Skoleplass

Fotografi ubb-kk-n-520-060

Olai Schumann Olsen

[Rothaugen]

Rothaugen

Fjord, By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Kaianlegg, Sjøbod, Havnebod

Fotografi ubb-so-0423

Olai Schumann Olsen

[Rothaugen skole]

Rothaugen skole

By- og småsteder, Cities and villages, School, Skole, Barneskole, Primary School

Fotografi ubb-so-0604

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Rothaugen, Sandvikskirken. Oversiktsbilde]

Rothaugen, Sandvikskirken. Oversiktsbilde

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, School, Skole

Fotografi ubb-w-sh-005114

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Sandviksboder. Rothaugen]

1962-07-18

Sandviksboder. Rothaugen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, School, Skole, Sjøbod

Fotografi ubb-w-f-080391

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1955-06-11

Skuteviken

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-082659

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Sandviken. Rothaugen skole]

1963-06-06

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, School, Skole, Sjøbod

Fotografi ubb-w-f-109218

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Skuteviken]

Skuteviken

Barn, Child, Bygninger, Robåt, By- og småsteder, Cities and villages, School, Skole

Fotografi ubb-bros-02561

Ukjent

[Rothaugen skole ca. 1918]

Elev, Klassebilde, Klasse, Barneskole, Primary School

Fotografi ubb-bs-ok-19371-062

Ralph L. Wilson

Skuteviken fra Sverresborg

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Oversiktsbilde, Overview, School, Skole, Aldershjem, Sjøbod

Fotografi ubb-wil-a-249

Ralph L. Wilson

Skuteviken fra Sverresborg

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Oversiktsbilde, Overview, School, Skole, Aldershjem, Sjøbod

Fotografi ubb-wil-a-250

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skuteviken. Fjellsiden. Rothaugen]

1962-07-18

Skuteviken. Fjellsiden. Rothaugen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, School, Skole, Sjøbod

Fotografi ubb-w-f-080390

K. Knudsen & Co.

Bergen- Rothaugens Skole

Rothaugen skole ble oppført i 1912

Postkort, School, Skole, Aldershjem, Havnebod

Fotografi ubb-kk-pk-0842

C.A. Erichsen

140. Bergen. Rotthaugens Skole

School, Skole, Trikk

Fotografi ubb-bros-05244

Enoch Djupdræt

Bergen Fra Sandviken

Kirken ble vigslet 30.desember 1881. Arkitektkonkurransen ble vunnet av arkitekt Ernst Norgren. Arbeidet ble fullført av hans assistent Scak Bull.

Kirke, School, Skole, Murbolig

Fotografi ubb-bros-04648

Atelier KK

[Rothaugen skole med omgivelser]

Sandviksfjellet i bakgrunnen.Bildet er tatt i anledning av skolens 25-års jubileum. Kilde: Bergens Arbeiderblad 18.09.1937

Bygninger, Fjell, By- og småsteder, Cities and villages, Jubileum, School, Skole, Publiserte bilder, Published photos

Fotografi ubb-kk-n-413-045

Widerøe's Flyveselskap A/S

Rothaugen

1963-06-06

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, School, Skole, Sjøbod

Fotografi ubb-w-f-109221

Widerøe's Flyveselskap A/S

Sandviken-Bergen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-005065

Atelier KK

[Skuteviksboder 21-24, med Rotthaugen skole i bakgrunnen]

Skuteviksboder 21-24, med Rotthaugen skole i bakgrunnen

Bolighus, Residential Building, Fiskeri-handel, Sjøbod, Lekter, Barneskole, Primary School, Sild- og fiskehandlere, Skinn og lærhandel, Skind- & lærhandlere

Fotografi ubb-kk-n-312-052

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen Skuteviken

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-015202