Samlinger knyttet til Oslo

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1028-147

Nina Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 141

1919-03-19

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-h-04

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 123

1923-01-29

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-11

Brev til Aagot Kramer.

1973-01-17

Brev fra maler og grafiker Inggard Rosseland.

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-13-3

Diplom datert 1335, 6. september. Oslo

1335-09-05

Bror Asulf og predikantbrødrene i Oslo selger to øyresbol i Hvirvilberg (Hårberg) i Lier til Joron Torgeirsdatter.

Salg, Jordbruk, Gårder, Diplomer, 1300-tallet, Øyresbol

Diplom ubb-diplom-0016

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 117

1922-03-18

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-05

Brev til Aagot og Per Kramer fra Haavardsholm, Frøydis (1896- )

1938-01-06

10 brev 1926-38

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-04-2-10

Edvard Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 8

1906-02-10

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-b-05

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-05-11

Avskrift fra 1951. Brøgger planlegger å besøke Shetelig i Bergen og oppdaterer om planleggingen av Kongressen.

Arkeologi, Brev

Brev ubb-ms-1195-29-07

Brev til Aagot Kramer.

1973-01-16

Brev fra maler og grafiker Inggard Rosseland.

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-13-4

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-05-07

Avskrift fra 1951. Brevet gjelder tyskernes deltagelse under Kongressen, og Brøgger ønsker å møte Shetelig personlig for å dele sensitiv informasjon om dette. Kongressen refererer til Kongress for forhistorie og protohistorie som ble avholdt i ...

Arkeologi, Brev, Tyskland

Brev ubb-ms-1195-29-06

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-06-04

Brøgger spør Shetelig om han kan holde en kort tale under en middag i Sandefjord, og om han kan prate med C. F. Kolderup om Bergen Museums deltagelse. Avslutningsvis ønsker Brøgger at Shetelig skal bidra ...

Arkeologi, Brev, Bergens Museum, Tale

Brev ubb-ms-1195-29-08

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-12-28

Avskrift fra 1951. Brøgger forsøker å hjelpe Sheteligs datter, Kari, med å skaffeKari et nødvendig sertifikat før studier i London.

Brev, Studier

Brev ubb-ms-1195-29-18

Diverse brev og trykksaker m. m. vedk. Harmonien, vesentlig fra tiden 1850-70, alt papirer efter kjøbm. Alex. B. Grieg: 4

1861-12-18

Papirer efter kjøbm. Alex. B. Grieg (død 1917).

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Musikk, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1700-tallet, Kulturliv

Brev ubb-ms-0527-b-1-a-04

Torgrim Castberg; Frede Castberg

[Telegram fra Frede Castberg, angående Torgrim Castbergs død]

1928-06-17

"Torgrim døde Paris i morges blodforgiftning. Frede".

Musikk, Musikkhistorie, Telegram, Musikakademiet

Manuskript ubb-ms-2153-d-009

Magnhild Ødvin Bukdahl

[Brev fra Magnhild Ødvin Bukdahl til Nikolai Johannes Astrup, 1926]

1926

Kunst, Norge, Vestlandet, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-o-1-2-1

Carl Hansen

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 96

1902-05-04

Forespørsel om en ny sang-kvartett fra Kristiania skal opptre med Harmonien

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet

Brev ubb-ms-0550-d-c-29

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 114

1921-09-08

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-02

Brev til Aagot og Per Kramer fra Haavardsholm, Frøydis (1896- )

Vedlegg, 2 brev 1925-26 fra Hans-Henrik Holm, 1896-

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-04-3-2

Brev til Per Kramer fra Revold, Reidar (1918- )

1943-01-26

Brev

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-10-1

Edvard Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen. m. m. 5

1906-02-02

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-b-02

Brev til P. Kramer fra Holbø, Halvdan (1907- )

1935-03-06

Brev om tillatelsen å utgi en bok om N. Astrup

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-02-1

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

1791-03-11

1700-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-22-115-15

Hans Hertwig

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 121

1901-06-16

Vedlagt referanser/avisomtaler

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet, Kapellmester

Brev ubb-ms-0550-d-e-09

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 120

1922-04-26

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-08

Bokmelding.

1973-01-11

Bokmelding. Afteposten 11.01.1973.

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-13-5

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-01-28

Avskrift fra 1951. Brøgger ønsker å planlegge et møte med Shetelig og Johannes Bøe.

Brev, Reise, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1195-29-03

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-12-11

Avskrift fra 1951. Brøgger planlegger en tur til Bergen for å besøke Shetelig for å drøfte planene rundt Arkeologisk Selskap.

Arkeologi, Brev, Reise

Brev ubb-ms-1195-29-16

Brev til Aagot Kramer.

1973-01-22

Vedlegg: 3 særtrykk til Aagot Kramer av bokmeldinger om folkeeposet ”Jonsoknatt” av Hans-Henrik Holm.

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-13-1

Brev til Aagot Kramer.

1971-09-08

Um framhaldet av ,Jonsoknatt, Norsk folkeepos I-VII (sjette bandet).

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-13-2

Brev til Per Kramer fra Kamstrup, Kitty (1862 – 1953)

1938-01-22

Brev fra Kunstnerforbundet

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-05-3

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 115

1921-09-04

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-03

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-09-17

Avskrift fra 1951. Brøgger takker Shetelig for "Universitetsforedraget."

Foredrag, Brev

Brev ubb-ms-1195-29-12

Brev til Per Kramer fra Kihle, Harald (1905- )

1944-02-12

8brev 1936-45

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-06-5

Brev til Per Kramer fra Kihle, Harald (1905- )

8brev 1936-45

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-06-1

Brev til Per Kramer fra Robsahm, Harda

Vedlegg: Avskrift av 1 brev fra Nikolai Astrup til H. Robsahm

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-11-2

Johannes Bøe

Brev fra Johannes Bøe til Haakon Shetelig. 1944.

1944-04-11

Håndskrevet brev fra Johs. Bøe til Haakon Shetelig.

Arkeologi, Brev

Brev ubb-ms-1201-120-59

Einar Olsen

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 37

1894-11-01

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-c-02

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-04-19

Avskrift fra 1951. Brøgger skriver at han har kommet seg etter sykdom, at stadig flere tyskere melder seg, informerer om ulike foredrag og uttrykker et ønske om å besøke Shetelig i Bergen.

Foredrag, Brev, Tyskland

Brev ubb-ms-1195-29-05

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 122

1922-12-27

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-10

Brev til Per Kramer fra Revold, Reidar (1918- )

Vedlegg: Brevutkast fra Per Kramer

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-10-2

Brev til Per Kramer fra Kihle, Harald (1905- )

1945-03-13

Brev

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-06-8

Brev til Per Kramer fra Kamstrup, Kitty (1862 – 1953)

1938-01-08

Brev fra Kunstnerforbundet

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-05-2

Brev til Per Kramer.

Minneord - Nikolai Astrup.

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-14-2

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-07-21

Avskrift fra 1951. Brøgger ser fram til besøk av Shetelig og sier de kan prate nærmere sammen om Sheteligs deputasjon for Kongen.

Brev

Brev ubb-ms-1195-29-09

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 134

1926-07-19

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-22

Werner Hosewinckel Christie

Quodlibet-papirer. Diverse småbidrag av medlemmer av Quodlibet til møtene. 45

1923-05-16

4°. 1 beskr. bl. L.

1900-tallet, Tyveri, Quodlibet, Quodlibet-pokalen, Pokal

Manuskript ubb-ms-0811-a-16

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-01-28

Avskrift fra 1951. Brøgger ønsker å planlegge et møte med Shetelig og Johannes Bøe.

Brev, Reise, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1195-29-02

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-11-29

Avskrift fra 1951. Brøgger informerer om sammensetningen av det foreløpige styret til Arkeologisk Selskap. Han uttrykker også bekymring over Waldemars nazisme,

Arkeologi, Brev, Nazisme

Brev ubb-ms-1195-29-15

Johan Halvorsen

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 128

1901-04-16

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, 1900-tallet, Kapellmester

Brev ubb-ms-0550-d-e-16

Skrivelser vedk. Selskabet for Norges Vel 1831. (Ang. valg paa medlemmer) 03

1831-04-11

1800-tallet, Selskabet for Norges Vel

Manuskript ubb-ms-0186-d-1-3

Brev til Per Kramer fra Kihle, Harald (1905- )

1936-04-04

Brev

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-06-2

Brev til Per Kramer fra Kihle, Harald (1905- )

1944-01-20

8brev 1936-45

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-06-4

Brev til Aagot og Per Kramer fra Haavardsholm, Frøydis (1896- )

1929-11-04

10 brev 1926-38

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-04-2-04

Magnhild Ødvin Bukdahl

[Brev fra Magnhild Ødvin Bukdahl til Nikolai Johannes Astrup, 05.1927]

1927-05

Kunst, Norge, Vestlandet, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-o-1-1

Brev til Aagot og Per Kramer fra Haavardsholm, Frøydis (1896- )

1925-09-27

Vedlegg, 2 brev 1925-26 fra Hans-Henrik Holm

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-04-3-1

Brev til Per Kramer fra Kihle, Harald (1905- )

1943-12-29

Brev

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-06-3

Johannes Bøe

Brev fra Johannes Bøe til Haakon Shetelig. 1935.

1935-02-19

Håndskrevet brev fra Johs. Bøe til Haakon Shetelig.

Arkeologi, Brev

Brev ubb-ms-1201-120-17

Brev til Per Kramer fra Kihle, Harald (1905- )

1944-02-29

Brev

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-06-6

Jonas Collett

Brev fra statsråd Jonas Collett til stiftsamtmann W. F. K. Christie, dat. Christiania 16/4 1834.

1834-04-16

2 beskr. bl. L.

1800-tallet, Bergen

Brev ubb-ms-0866-08

Brev til Per Kramer fra Kamstrup, Kitty (1862 – 1953)

1928-03-13

Brev fra Kunstnerforbundet

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-05-1

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 118

1922-03-28

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-06

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 126

1923-02-06

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-14

Brev til Aagot og Per Kramer fra Haavardsholm, Frøydis (1896- )

1935-10-05

10 brev 1926-38

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-04-2-07

Joachim Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 97

1925-10-19

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-f-02

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 116

1922-03-11

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-04

Kongelige Norske Frederiks Universitet

Immatrikuleringsbevis for Daniel Cornelius Danielssen, fra Det Kongelige Norske Frederiks Universitet

1835-02-19

Danielssen avla preliminæreksamen ved Universitetet i 1834-35, med karakteren Rosverdig, og ble immatrikluert ved Universitetet 19. februar 1835

Vitnemål

Brev ubb-ms-2083-b-7-01

Torgrim Castberg; Frede Castberg

[Telegram fra Frede Castberg, angående Torgrim Castbergs død]

1928-06-17

Frede Castberg var Torgrims nevø.

Musikk, Musikkhistorie, Telegram, Musikakademiet

Manuskript ubb-ms-2153-d-009

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-01-15

Avskrift fra 1951. Brevet handler opptak av Sigurd Grieg til Videnskabs-Akademiet.

Vitenskap

Brev ubb-ms-1195-29-01

Skrivelser vedk. Selskabet for Norges Vel 1831. (Ang. valg paa medlemmer) 01

1831-04-11

1800-tallet, Selskabet for Norges Vel

Dokument ubb-ms-0186-d-1-1

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 129

1925-12-29

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-17

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 137

1926-08-05

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-25

Brev til Aagot Kramer.

1971-09-08

Brev fra maler og grafiker Inggard Rosseland.

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-13-2

Brev til Per Kramer fra Kamstrup, Kitty (1862 – 1953)

1938-02-18

Brev fra Kunstnerforbundet

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-05-5

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-12-25

Avskrift fra 1951. Sheteligs datter, Kari, skal studere ved University College of London, og Brøgger hjelper Shetelig med hvilke papirer hun trenger.

Brev, Studier

Brev ubb-ms-1195-29-17

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-04-08

Avskrift fra 1951. Brøgger skriver til Shetelig for å informere om at han er syk, trett og sint.

Brev

Brev ubb-ms-1195-29-04

Joachim Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 14

1917-07-08

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-b-11

Brev til Per Kramer fra Schjølberg, Guido (1886- )

1931-08-28

Brev fra Kunstforeningen.

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-12-1

Brev til Per Kramer fra Nygaard, William Martin (1865- )

1942-01-02

Brev

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-07-1

Brev til Per Kramer fra Kihle, Harald (1905- )

1944-02-12

Brev

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-06-5

Brev til Per Kramer fra Kihle, Harald (1905- )

Brev

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-06-1

Brev til Aagot og Per Kramer fra Haavardsholm, Frøydis (1896- )

10 brev 1926-38

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-04-2-01

Brev til Aagot Kramer.

1973-01-17

Um framhaldet av ,Jonsoknatt, Norsk folkeepos I-VII (sjuande bandet).

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-13-3

Brev til Aagot og Per Kramer fra Haavardsholm, Frøydis (1896- )

1935-09-03

10 brev 1926-38

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-04-2-06

Brev til Aagot og Per Kramer fra Haavardsholm, Frøydis (1896- )

Brev u.å

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-04-3-2

Diplom datert 1559, 1. mai. Oslo

1559-05-01

Kong Fredrik II utsteder ved sin stedfortreder kansler Peder Huitfeldt landsvistbrev for Ingemar Sveinssøn, som uforvarende drepte Harald Amundssøn, mot at han skal betale 1 ½ tegn og fredkjøp.

1500-tallet, Diplomer, Rettssak, Rettsvesen, Mord

Diplom ubb-diplom-0241

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 90: [Optegnelse af Naturalier, som kunde afsendes til Universitetets Museum i Christiania.]

Fortegnelse over zoologiske og antikvariske Gjenstande indsamlede paa en reise i Søndfjord 1846. Naturhistoriske optegnelser m. m. Alt paa løse blader.

Naturhistorie, 1800-tallet, Zoologi, Geologi, Museologi, Norge

Manuskript ubb-ms-0200-e-090

Brev til Per Kramer fra Kamstrup, Kitty (1862 – 1953)

1938-02-17

Brev fra Kunstnerforbundet

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-05-4

Brev til Per Kramer fra Kihle, Harald (1905- )

1945-03-13

8brev 1936-45

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-06-8

Brev til Per Kramer.

1922-09-15

Brev fra Conrad Mohrs legat

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-14-1-3

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-11-21

Avskrift fra 1951. Brøgger uttrykker skuffelse over at Shetelig har takket nei til en invitasjon til å besøke Oslo i anledning åpningen av Arkeologisk Selskap.

Arkeologi, Brev

Brev ubb-ms-1195-29-14

Edvard Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen. m. m. 7

1906-02-14

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, 1900-tallet, Joachim Grieg, DNS, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-b-04