Samlinger knyttet til Oslo

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1028-147

Nina Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 141

1919-03-19

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, DNS, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Joachim Grieg, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-h-04

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 123

1923-01-29

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, DNS, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Joachim Grieg, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-11

Brev til Aagot Kramer.

1973-01-17

Brev fra maler og grafiker Inggard Rosseland.

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-13-3

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 117

1922-03-18

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, DNS, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Joachim Grieg, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-05

Brev til Aagot og Per Kramer fra Haavardsholm, Frøydis (1896- )

1938-01-06

10 brev 1926-38

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-04-2-10

Edvard Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 8

1906-02-10

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, DNS, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Joachim Grieg, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-b-05

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-05-11

Avskrift fra 1951. Brøgger planlegger å besøke Shetelig i Bergen og oppdaterer om planleggingen av Kongressen.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1195-29-07

Brev til Aagot Kramer.

1973-01-16

Brev fra maler og grafiker Inggard Rosseland.

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-13-4

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-05-07

Avskrift fra 1951. Brevet gjelder tyskernes deltagelse under Kongressen, og Brøgger ønsker å møte Shetelig personlig for å dele sensitiv informasjon om dette. Kongressen refererer til Kongress for forhistorie og protohistorie som ble avholdt i ...

Brev, Arkeologi, Tyskland

Brev ubb-ms-1195-29-06

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-06-04

Brøgger spør Shetelig om han kan holde en kort tale under en middag i Sandefjord, og om han kan prate med C. F. Kolderup om Bergen Museums deltagelse. Avslutningsvis ønsker Brøgger at Shetelig skal bidra ...

Brev, Arkeologi, Tale, Bergen museum

Brev ubb-ms-1195-29-08

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-12-28

Avskrift fra 1951. Brøgger forsøker å hjelpe Sheteligs datter, Kari, med å skaffeKari et nødvendig sertifikat før studier i London.

Brev, Studier

Brev ubb-ms-1195-29-18

Diverse brev og trykksaker m. m. vedk. Harmonien, vesentlig fra tiden 1850-70, alt papirer efter kjøbm. Alex. B. Grieg: 4

1861-12-18

Papirer efter kjøbm. Alex. B. Grieg (død 1917).

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Musikk, Musikkhistorie, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, Kulturliv

Brev ubb-ms-0527-b-1-a-04

Torgrim Castberg; Frede Castberg

[Telegram fra Frede Castberg, angående Torgrim Castbergs død]

1928-06-17

"Torgrim døde Paris i morges blodforgiftning. Frede".

Musikk, Musikkhistorie, Telegram, Musikakademiet

Manuskript ubb-ms-2153-d-009

Walter Scott Dahl

Brevprotokoll for Walter Scott Dahl 2/1 1889 - 10/7 1889. Samt forskjellige anmodninger 5/1 1889 - 28/6 1889

Flere av brevene er stilet til "Kjære M og U!" Brevene inneholder blant annet reisebeskrivelser. Gjennom brevene kommer vi tett på Walter Scott Dahls politiske liv. Her ...

Politikk

Kopibok ubb-ms-1100-11

Magnhild Ødvin Bukdahl

[Brev fra Magnhild Ødvin Bukdahl til Nikolai Johannes Astrup, 1926]

1926

Kunst, Norge, Vestlandet, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-o-1-2-1

Carl Hansen

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 96

1902-05-04

Forespørsel om en ny sang-kvartett fra Kristiania skal opptre med Harmonien

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester

Brev ubb-ms-0550-d-c-29

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 114

1921-09-08

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, DNS, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Joachim Grieg, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-02

Brev til Aagot og Per Kramer fra Haavardsholm, Frøydis (1896- )

Vedlegg, 2 brev 1925-26 fra Hans-Henrik Holm, 1896-

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-04-3-2

Brev til Per Kramer fra Revold, Reidar (1918- )

1943-01-26

Brev

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-10-1

Edvard Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen. m. m. 5

1906-02-02

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, DNS, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Joachim Grieg, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-b-02

Brev til P. Kramer fra Holbø, Halvdan (1907- )

1935-03-06

Brev om tillatelsen å utgi en bok om N. Astrup

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-02-1

Bakerlauget i Bergen

Bakerlaugets Dokumenter 1626-1797.(Indkomne breve m. m.)

1791-03-11

1700-tallet, Bakerlauget, Bergens bakerlaug

Manuskript ubb-ms-0167-01-22-115-15

Hans Hertwig

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 121

1901-06-16

Vedlagt referanser/avisomtaler

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, Kapellmester

Brev ubb-ms-0550-d-e-09

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 120

1922-04-26

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, DNS, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Joachim Grieg, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-08

Bokmelding.

1973-01-11

Bokmelding. Afteposten 11.01.1973.

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-13-5

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-01-28

Avskrift fra 1951. Brøgger ønsker å planlegge et møte med Shetelig og Johannes Bøe.

Brev, Reise, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1195-29-03

Walter Scott Dahl

Brevprotokoll for Walter Scott Dahl 6/3 1883 - 30/12 1883

Flere av brevene er stilet til "Min Bell!" Brevene inneholder blant annet reisebeskrivelser. Gjennom brevene kommer vi tett på Walter Scott Dahls politiske liv. Brevkopiene er trolig skrevet ...

Politikk, Venstre (politisk parti)

Kopibok ubb-ms-1100-04

Christian Christoph Andreas Lange

Avskrift av diplom datert 1335, 6. september. Oslo.

1335-09-06

Bror Asulf og predikantbrødrene i Oslo selger to øyresbol i Hvirvilberg (Hårberg) i Lier til Joron Torgeirsdatter.

Salg, Jordbruk, Middelalder, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Øyresbol

Diplom ubb-diplom-0016

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-12-11

Avskrift fra 1951. Brøgger planlegger en tur til Bergen for å besøke Shetelig for å drøfte planene rundt Arkeologisk Selskap.

Brev, Arkeologi, Reise

Brev ubb-ms-1195-29-16

Brev til Aagot Kramer.

1973-01-22

Vedlegg: 3 særtrykk til Aagot Kramer av bokmeldinger om folkeeposet ”Jonsoknatt” av Hans-Henrik Holm.

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-13-1

Brev til Aagot Kramer.

1971-09-08

Um framhaldet av ,Jonsoknatt, Norsk folkeepos I-VII (sjette bandet).

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-13-2

Brev til Per Kramer fra Kamstrup, Kitty (1862 – 1953)

1938-01-22

Brev fra Kunstnerforbundet

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-05-3

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 115

1921-09-04

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, DNS, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Joachim Grieg, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-03

Walter Scott Dahl

Brevprotokoll for Walter Scott Dahl 28/1 1876 - 12/6 1876

Flere av brevene er stilet til "Min Bell!" Brevene inneholder blant annet reisebeskrivelser. Gjennom brevene kommer vi tett på Walter Scott Dahls politiske liv. Brevkopiene er trolig skrevet ...

Politikk, Venstre (politisk parti)

Kopibok ubb-ms-1100-01

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-09-17

Avskrift fra 1951. Brøgger takker Shetelig for "Universitetsforedraget."

Brev, Foredrag

Brev ubb-ms-1195-29-12

Brev til Per Kramer fra Kihle, Harald (1905- )

1944-02-12

8brev 1936-45

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-06-5

Brev til Per Kramer fra Kihle, Harald (1905- )

8brev 1936-45

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-06-1

Brev til Per Kramer fra Robsahm, Harda

Vedlegg: Avskrift av 1 brev fra Nikolai Astrup til H. Robsahm

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-11-2

Johannes Bøe

Brev fra Johannes Bøe til Haakon Shetelig. 1944.

1944-04-11

Håndskrevet brev fra Johs. Bøe til Haakon Shetelig.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-120-59

Einar Olsen

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 37

1894-11-01

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, DNS, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Joachim Grieg, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-c-02

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-04-19

Avskrift fra 1951. Brøgger skriver at han har kommet seg etter sykdom, at stadig flere tyskere melder seg, informerer om ulike foredrag og uttrykker et ønske om å besøke Shetelig i Bergen.

Brev, Foredrag, Tyskland

Brev ubb-ms-1195-29-05

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 122

1922-12-27

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, DNS, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Joachim Grieg, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-10

Brev til Per Kramer fra Revold, Reidar (1918- )

Vedlegg: Brevutkast fra Per Kramer

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-10-2

Brev til Per Kramer fra Kihle, Harald (1905- )

1945-03-13

Brev

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-06-8

Brev til Per Kramer fra Kamstrup, Kitty (1862 – 1953)

1938-01-08

Brev fra Kunstnerforbundet

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-05-2

Brev til Per Kramer.

Minneord - Nikolai Astrup.

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-14-2

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-07-21

Avskrift fra 1951. Brøgger ser fram til besøk av Shetelig og sier de kan prate nærmere sammen om Sheteligs deputasjon for Kongen.

Brev

Brev ubb-ms-1195-29-09

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 134

1926-07-19

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, DNS, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Joachim Grieg, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-22

Werner Hosewinckel Christie

Quodlibet-papirer. Diverse småbidrag av medlemmer av Quodlibet til møtene. 45

1923-05-16

4°. 1 beskr. bl. L.

1900-tallet, Tyveri, Quodlibet, Quodlibet-pokalen, Pokal

Manuskript ubb-ms-0811-a-16

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-01-28

Avskrift fra 1951. Brøgger ønsker å planlegge et møte med Shetelig og Johannes Bøe.

Brev, Reise, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1195-29-02

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-11-29

Avskrift fra 1951. Brøgger informerer om sammensetningen av det foreløpige styret til Arkeologisk Selskap. Han uttrykker også bekymring over Waldemars nazisme,

Brev, Nazisme, Arkeologi

Brev ubb-ms-1195-29-15

Johan Halvorsen

Arkivsaker vedk. Musikforeningen Harmonien 128

1901-04-16

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Symfoniorkester, Kapellmester

Brev ubb-ms-0550-d-e-16

Skrivelser vedk. Selskabet for Norges Vel 1831. (Ang. valg paa medlemmer) 03

1831-04-11

1800-tallet, Selskabet for Norges Vel

Manuskript ubb-ms-0186-d-1-3

Brev til Per Kramer fra Kihle, Harald (1905- )

1936-04-04

Brev

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-06-2

Brev til Per Kramer fra Kihle, Harald (1905- )

1944-01-20

8brev 1936-45

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-06-4

Brev til Aagot og Per Kramer fra Haavardsholm, Frøydis (1896- )

1929-11-04

10 brev 1926-38

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-04-2-04

Mons J. Flæsland

Brev fra Mons Flæsland til Anna Leivestad

1952-07-11

Brevsamling. Brev fra Mons Flæsland til Anna Leivestad 1900 til 1950-åra. De giftet seg i 1903.

Brev, Brevsamling

Manuskript ubb-ms-2155-a-1-117

Walter Scott Dahl

Brevprotokoll for Walter Scott Dahl 28/1 1878 - 20/6 1879

Flere av brevene er stilet til "Kjære Stokkeland". Gjennom brevene kommer vi tett på Walter Scott Dahls politiske liv. Brevkopiene er trolig skrevet inn i hefter, som ...

Politikk, Venstre (politisk parti)

Kopibok ubb-ms-1100-03

Magnhild Ødvin Bukdahl

[Brev fra Magnhild Ødvin Bukdahl til Nikolai Johannes Astrup, 05.1927]

1927-05

Kunst, Norge, Vestlandet, Jølster, Maling

Brev ubb-ms-1808-o-1-1

Brev til Aagot og Per Kramer fra Haavardsholm, Frøydis (1896- )

1925-09-27

Vedlegg, 2 brev 1925-26 fra Hans-Henrik Holm

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-04-3-1

Brev til Per Kramer fra Kihle, Harald (1905- )

1943-12-29

Brev

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-06-3

Johannes Bøe

Brev fra Johannes Bøe til Haakon Shetelig. 1935.

1935-02-19

Håndskrevet brev fra Johs. Bøe til Haakon Shetelig.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-120-17

Brev til Per Kramer fra Kihle, Harald (1905- )

1944-02-29

Brev

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-06-6

Jonas Collett

Brev fra statsråd Jonas Collett til stiftsamtmann W. F. K. Christie, dat. Christiania 16/4 1834.

1834-04-16

2 beskr. bl. L.

1800-tallet, Bergen

Brev ubb-ms-0866-08

Brev til Per Kramer fra Kamstrup, Kitty (1862 – 1953)

1928-03-13

Brev fra Kunstnerforbundet

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-05-1

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 118

1922-03-28

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, DNS, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Joachim Grieg, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-06

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 126

1923-02-06

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, DNS, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Joachim Grieg, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-14

Norske Folkevisor

Nr. 19. Del II av norske folkeviser-med noter

Sang, Vise, Norge, Folkediktning, Folkemusikk, Folkeviser

Artikkel ubb-tskr-nofolk-19

Hagbard Emanuel Berner

Livskaari i Norig

Nr. 20

Arbeidsliv og næringer, Norge, Levestandard

Artikkel ubb-tskr-nofolk-20

Brev til Aagot og Per Kramer fra Haavardsholm, Frøydis (1896- )

1935-10-05

10 brev 1926-38

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-04-2-07

Ivar Nesheim

Um gjødsel

Nr. 17

Norge, Jordbruk, Kunstgjødsel, Gjødsel, Landbruk, Naturgjødsel

Artikkel ubb-tskr-nofolk-17

Joachim Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 97

1925-10-19

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, DNS, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Joachim Grieg, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-f-02

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 116

1922-03-11

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, DNS, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Joachim Grieg, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-04

Kongelige Norske Frederiks Universitet

Immatrikuleringsbevis for Daniel Cornelius Danielssen, fra Det Kongelige Norske Frederiks Universitet

1835-02-19

Danielssen avla preliminæreksamen ved Universitetet i 1834-35, med karakteren Rosverdig, og ble immatrikluert ved Universitetet 19. februar 1835

Vitnemål

Brev ubb-ms-2083-b-7-01

Walter Scott Dahl

Brevprotokoll for Walter Scott Dahl 21/1 1885 - 23/12 1885

Flere av brevene er stilet til "Min Bell!" Brevene inneholder blant annet reisebeskrivelser. Gjennom brevene kommer vi tett på Walter Scott Dahls politiske liv. Brevkopiene er trolig skrevet ...

Politikk

Kopibok ubb-ms-1100-07

Torgrim Castberg; Frede Castberg

[Telegram fra Frede Castberg, angående Torgrim Castbergs død]

1928-06-17

Frede Castberg var Torgrims nevø.

Musikk, Musikkhistorie, Telegram, Musikakademiet

Manuskript ubb-ms-2153-d-009

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-01-15

Avskrift fra 1951. Brevet handler opptak av Sigurd Grieg til Videnskabs-Akademiet.

Vitenskap

Brev ubb-ms-1195-29-01

Skrivelser vedk. Selskabet for Norges Vel 1831. (Ang. valg paa medlemmer) 01

1831-04-11

1800-tallet, Selskabet for Norges Vel

Dokument ubb-ms-0186-d-1-1

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 129

1925-12-29

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, DNS, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Joachim Grieg, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-17

Hans Aall

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 137

1926-08-05

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, DNS, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Joachim Grieg, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-g-25

Brev til Aagot Kramer.

1971-09-08

Brev fra maler og grafiker Inggard Rosseland.

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-13-2

Brev til Per Kramer fra Kamstrup, Kitty (1862 – 1953)

1938-02-18

Brev fra Kunstnerforbundet

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-05-5

Axel Hagemann; Peter Vogelius Bredal Deinboll; Paul Gløersen

Ungdomen og skogen

Nr. 18

Skogbruk, Norge, Landbruk

Artikkel ubb-tskr-nofolk-18

Walter Scott Dahl

Brevprotokoll for Walter Scott Dahl 27/1 1877 - 8/6 1877

Flere av brevene er stilet til "Min Bell!" Brevene inneholder blant annet reisebeskrivelser. Gjennom brevene kommer vi tett på Walter Scott Dahls politiske liv. Brevkopiene er trolig ...

Politikk, Venstre (politisk parti)

Kopibok ubb-ms-1100-02

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-12-25

Avskrift fra 1951. Sheteligs datter, Kari, skal studere ved University College of London, og Brøgger hjelper Shetelig med hvilke papirer hun trenger.

Brev, Studier

Brev ubb-ms-1195-29-17

Mons J. Flæsland

Brev fra Mons Flæsland til Anna Leivestad

1952-07-11

Brevsamling. Brev fra Mons Flæsland til Anna Leivestad 1900 til 1950-åra. De giftet seg i 1903.

Brev, Brevsamling

Manuskript ubb-ms-2155-a-1-118

Anton Wilhelm Brøgger

Brev fra A. W. Brøgger til Haakon Shetelig. 1936.

1936-04-08

Avskrift fra 1951. Brøgger skriver til Shetelig for å informere om at han er syk, trett og sint.

Brev

Brev ubb-ms-1195-29-04

Walter Scott Dahl

Brevprotokoll for Walter Scott Dahl 18/8 1884 - 6/12 1884

Flere av brevene er stilet til "Min Bell!" Brevene inneholder blant annet reisebeskrivelser. Gjennom brevene kommer vi tett på Walter Scott Dahls politiske liv. Brevkopiene er trolig skrevet ...

Politikk

Kopibok ubb-ms-1100-06

Joachim Grieg

Konsul Joachim Grieg’s gave av dokumenter vedrørende Edvard Grieg fondet, musikhal i Bergen, Kjøpet av Troldhaugen m. m. 14

1917-07-08

Bergen, Kulturhistorie, Musikkhistorie, 1900-tallet, DNS, Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien, Det Harmoniske Selskab, Joachim Grieg, Troldhaugen, Edvard Grieg, Grieghallen , Den Nationale Scene

Brev ubb-ms-0748-b-11

Brev til Per Kramer fra Schjølberg, Guido (1886- )

1931-08-28

Brev fra Kunstforeningen.

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-12-1

Brev til Per Kramer fra Nygaard, William Martin (1865- )

1942-01-02

Brev

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-07-1

Brev til Per Kramer fra Kihle, Harald (1905- )

1944-02-12

Brev

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-06-5

Brev til Per Kramer fra Kihle, Harald (1905- )

Brev

Kunst, Norge, Maling

Brev ubb-ms-1809-06-1