Einar Helmers-Olsen

"Oppføring av Auto 23"

Oppførelse av Auto 23 i Lars Hilles gate 29. Bygget var tegnet av Arent Greve og stod ferdig i 1938

Bygninger, Bil, Car, Byggeplass, Building site, Tregjerde, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21150

Einar Helmers-Olsen

Bergenshallen på Nygårdstangen v/Lars Hilles gate 1939

Den første Bergenshallen lå i Lars Hilles gt 29. Den ble bygget i 1939 etter tegninger av arkitektene Karen og Odd Brochmann. Den skulle brukes til sportsstevner ...

Bygninger, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21315

Einar Helmers-Olsen

"Oppføring av Auto 23"

Oppførelse av Auto 23 i Lars Hilles gate 29. Bygget var tegnet av Arent Greve og stod ferdig i 1938

Bygninger, Bil, Car, Byggeplass, Building site, Tregjerde, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21152

Einar Helmers-Olsen

Bergenshallen på Nygårdstangen v/Lars Hilles gate 1939

Den første Bergenshallen lå i Lars Hilles gt 29. Den ble bygget i 1939 etter tegninger av arkitektene Karen og Odd Brochmann. Den skulle brukes ...

Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stillas, Bygningsarbeider, Sementblander, Stubbebryter

Fotografi ubb-bs-ok-21320

Einar Helmers-Olsen

"Oppføring av Auto 23"

Oppførelse av Auto 23 i Lars Hilles gate 29. Bygget var tegnet av Arent Greve og stod ferdig i 1938

Lastebil, Byggeplass, Building site

Fotografi ubb-bs-ok-21155

Einar Helmers-Olsen

Bergenshallen på Nygårdstangen v/Lars Hilles gate 1939

Den første Bergenshallen lå i Lars Hilles gt 29. Den ble bygget i 1939 etter tegninger av arkitektene Karen og Odd Brochmann. Den skulle brukes ...

Bygninger, Bil, Car, Mann, Man, Lastebil, Byggeplass, Building site

Fotografi ubb-bs-ok-21313

Einar Helmers-Olsen

Bergenshallen på Nygårdstangen v/Lars Hilles gate 1939

Den første Bergenshallen lå i Lars Hilles gt 29. Den ble bygget i 1939 etter tegninger av arkitektene Karen og Odd Brochmann. Den skulle brukes til sportsstevner ...

Bygninger, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stubbebryter

Fotografi ubb-bs-ok-21316

Einar Helmers-Olsen

Bergenshallen på Nygårdstangen v/Lars Hilles gate 1939

Den første Bergenshallen lå i Lars Hilles gt 29. Den ble bygget i 1939 etter tegninger av arkitektene Karen og Odd Brochmann. Den skulle brukes til sportsstevner ...

Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stillas, Bygningsarbeider, Sementblander, Stubbebryter

Fotografi ubb-bs-ok-21319

Einar Helmers-Olsen

Bergenshallen på Nygårdstangen v/Lars Hilles gate 1939

Den første Bergenshallen lå i Lars Hilles gt 29. Den ble bygget i 1939 etter tegninger av arkitektene Karen og Odd Brochmann. Den skulle brukes til sportsstevner ...

Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stillas, Bygningsarbeider

Fotografi ubb-bs-ok-21318

Norvin Reklamefoto

Auto 1923 A/S

1954-07-10

Bilforretning, Vindusutstilling, Bilhandel

Fotografi ubb-nor-a-0542

Einar Helmers-Olsen

"Oppføring av Auto 23"

Oppførelse av Auto 23 i Lars Hilles gate 29. Bygget var tegnet av Arent Greve og stod ferdig i 1938

Lastebil, Byggeplass, Building site, Bygningsarbeider

Fotografi ubb-bs-ok-21158

Einar Helmers-Olsen

"Oppføring av Auto 23"

Oppførelse av Auto 23 i Lars Hilles gate 29. Bygget var tegnet av Arent Greve og stod ferdig i 1938

Bygninger, Lastebil, Byggeplass, Building site, Tregjerde, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21151

Einar Helmers-Olsen

"Oppføring av Auto 23"

Oppførelse av Auto 23 i Lars Hilles gate 29. Bygget var tegnet av Arent Greve og stod ferdig i 1938

Bygninger

Fotografi ubb-bs-ok-21148

Einar Helmers-Olsen

Bergenshallen på Nygårdstangen v/Lars Hilles gate 1939

Den første Bergenshallen lå i Lars Hilles gt 29. Den ble bygget i 1939 etter tegninger av arkitektene Karen og Odd Brochmann. Den skulle brukes til sportsstevner ...

Bygninger, Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stubbebryter

Fotografi ubb-bs-ok-21314

Norvin Reklamefoto

Auto 1923 A/S

1956-09-15

Bilforretning, Vindusutstilling, Bilhandel

Fotografi ubb-nor-a-0543b

Einar Helmers-Olsen

"Oppføring av Auto 23"

Oppførelse av Auto 23 i Lars Hilles gate 29. Bygget var tegnet av Arent Greve og stod ferdig i 1938

Bygninger, Byggeplass, Building site, Tregjerde, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21154

Einar Helmers-Olsen

"Oppføring av Auto 23"

Oppførelse av Auto 23 i Lars Hilles gate 29. Bygget var tegnet av Arent Greve og stod ferdig i 1938

Byggeplass, Building site, Tregjerde

Fotografi ubb-bs-ok-21157

Einar Helmers-Olsen

Bergenshallen på Nygårdstangen v/Lars Hilles gate 1939

Den første Bergenshallen lå i Lars Hilles gt 29. Den ble bygget i 1939 etter tegninger av arkitektene Karen og Odd Brochmann. Den skulle brukes til sportsstevner ...

Mann, Man, Byggeplass, Building site, Stillas, Stubbebryter

Fotografi ubb-bs-ok-21317

Norvin Reklamefoto

Auto 1923 A/S

1956-09-15

Bilforretning, Vindusutstilling, Bilhandel

Fotografi ubb-nor-a-0543a

Einar Helmers-Olsen

"Oppføring av Auto 23"

Oppførelse av Auto 23 i Lars Hilles gate 29. Bygget var tegnet av Arent Greve og stod ferdig i 1938

Bygninger, Byggeplass, Building site, Stillas, Bygningsarbeider

Fotografi ubb-bs-ok-21156

Einar Helmers-Olsen

"Oppføring av Auto 23"

Oppførelse av Auto 23 i Lars Hilles gate 29. Bygget var tegnet av Arent Greve og stod ferdig i 1938

Bygninger, Bil, Car, Byggeplass, Building site, Tregjerde, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21149

Einar Helmers-Olsen

"Oppføring av Auto 23"

Oppførelse av Auto 23 i Lars Hilles gate 29. Bygget var tegnet av Arent Greve og stod ferdig i 1938

Bygninger, Bil, Car, Byggeplass, Building site, Tregjerde, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21153

Norvin Reklamefoto

Auto 1923A/S

1957-04-16

Bilforretning, Vindusutstilling, Bilhandel

Fotografi ubb-nor-a-0544