Atelier KK

[Tilskuere trolig til en brannøvelse]

Tilskuere trolig til en brannøvelse

Folkemengde, Brannmann, Brannvesen

Fotografi ubb-kk-n-504-005

Atelier K. Knudsen

[Vestlandske Automobil & Motorforretning]

Kontor, Office, Telefon, Telephone, Skrivebord, Bilhandel

Fotografi ubb-kk-n-426-051

Atelier KK

[Lars Hilles gate]

Oppdragsgiver: Tiedemanns Tobaksfabrikk v/ Disponent Karlsen

Bil, Car, Gate, Verksted, Varebil, Sjokoladefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-435-255

Atelier KK

[Brannøvelse med Bergen brandvæsen]

Brannøvelse med Bergen brandvæsen

Tårn, Brannbil, Brannvesen

Fotografi ubb-kk-n-504-032

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bergen sentrum]

1958-09-06

Bergen sentrum

Flyfoto, Oversiktsbilde, Næringsbygg

Fotografi ubb-w-sh-119778a

Thomas Vindal Rundhovde

[Psykologibygget - Bjørn Christiansens Hus]

Digitalt bilde tatt til boken «Byuniversitetet i Bergen – freda og i full vigør».

Bygninger, Universitet og forskning, Fargefotografi, Trafikklys

Fotografi ubb-eia-009

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bergen sentrum]

1963-06-01

Bergen sentrum

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-104990

Norvin Reklamefoto

Rognaldsen

1959-05-02

Hjørnet av Bergen Trygdekasse, Lars Hillesgate, Christies gate og Foreningsgaten men Tornøegården

Lastebil, Klokke/ur, Personbil, Bokhandel, Trygde- og sykekasse

Fotografi ubb-nor-r-0539

Atelier KK

[Lars Hilles gate]

Oppdragsgiver: Tiedemanns Tobaksfabrikk v/ Disponent Karlsen

Bil, Car, Gate, Verksted, Varebil, Sjokoladefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-435-256

Atelier KK

[Par med rever i armene]

Rev på vei til pelsdyrhallen på Nyårdstangen

Dyr, Kvinne, Snø, Gate, Vinter, Mann

Fotografi ubb-kk-n-344-047

Norvin Reklamefoto

I.B.M. A/S

Motivet viser hjørnet av (Bergen Trygdekontor) Lars Hillesgate, Christies gate og Foreningsgaten med Tornøegården.

Buss, Reklamefoto, Klokke/ur, Leketøy, Bokhandel, Trygde- og sykekasse

Fotografi ubb-nor-i-0008

Atelier KK

[Varemessen i Bergen 1927]

Varemessen i Bergen 1927

Oversiktsbilde, Panorama

Fotografi ubb-kk-pan-0057

Atelier KK

Norges varemesse i Bergen august 1927

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Folkemengde, Panorama

Fotografi ubb-kk-pan-0055

Atelier K. Knudsen

[Vestlandske Automobil & Motorforretning]

Verksted, Lampe, Bilhandel

Fotografi ubb-kk-n-426-050

Truls Wiel Wilson

Det gamle jernbaneområdet i Lars Hilles gate (Grieghallens tomt).

Det gamle jernbaneområdet i Lars Hilles gate (Grieghallens tomt). Bygningen i bakgrunnen er en av Vossebanens tidliger vognhaller.

Arbeider, Snø, Vinter, Vognhall

Fotografi ubb-tww-1362

Solveig Greve

[Lars Hilles gate]

Gate, By- og småsteder

Fotografi ubb-sg-007-033

Atelier KK

[Veikryss]

På parkeringsplassen ligger i dag det Psykologiske fakultet

Bygninger, Gate, Parkeringsplass, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-n-366-031

Atelier KK

[Områdebilde Lars Hilles gate - Vestre Strømkai - Nygårdstangen]

Bergens Skofabrikk og Nonneseterkvartalet i midten.Oppdragsgiver: Polarutstillingen i Bergen 1940.Utstillingen ble ikke gjennomført pga. andre verdenskrig.

Skofabrikk, Bygninger, Bil, Car, Gate, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Byggeplass

Fotografi ubb-kk-n-415-103

Atelier K. Knudsen

[Vestlandske Automobil & Motorforretning]

Kontor, Office, Skrivemaskin, Bilhandel

Fotografi ubb-kk-n-426-053

Atelier KK

[Veikryss]

På parkeringsplassen ligger i dag det Psykologiske fakultet

Bygninger, Gate, Buss, Parkeringsplass, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-n-366-032

Atelier KK

[Nafta Bensinstasjon]

Bensinstasjon

Fotografi ubb-kk-n-396-068

Atelier KK

[Utstillingsbygning, seter, for smørfabrikken Ørnen]

Utstillingsbygning, seter, for smørfabrikken Ørnen

Mann, Seter, Smørfabrikker & lagre, Smørfabrikk

Fotografi ubb-kk-n-298-018

Atelier KK

[Transport av revebur]

Rev på vei til pelsdyrhallen på Nyårdstangen

Dyr, Snø, Gate, Vinter, Mann

Fotografi ubb-kk-n-344-045

Atelier K. Knudsen

[Vestlandske Automobil & Motorforretning]

Kontor, Office, Telefon, Telephone, Bilhandel

Fotografi ubb-kk-n-426-049

Atelier KK

[Par med rever i armene]

Rev på vei til pelsdyrhallen på Nyårdstangen

Dyr, Kvinne, Snø, Gate, Vinter, Mann

Fotografi ubb-kk-n-344-048

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bergen sentrum]

1963-06-01

Flyfoto, By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-104989

Atelier KK

[Gravfølge]

Merket Myrstads begravelse

Begravelse, Folkemengde, Gravfølge

Fotografi ubb-kk-n-387-082

Atelier KK

[Gravfølge]

Merket Myrstads begravelse

Begravelse, Folkemengde, Gravfølge

Fotografi ubb-kk-n-387-084

Atelier KK

[Varemessen i Bergen 1927]

Varemessen i Bergen 1927

Oversiktsbilde, Folkemengde, Panorama

Fotografi ubb-kk-pan-0056

Ukjent

[Bergen fra Nygård]

1928-04-26

By- og småsteder, Tårn, Oversiktsbilde, Brannvesen

Fotografi ubb-thw-0038

Atelier KK

[Områdebilde Lars Hilles gate - Vestre Strømkai - Nygårdstangen]

Bergens Skofabrikk og Nonneseterkvartalet i midten.Oppdragsgiver: Polarutstillingen i Bergen 1940.Utstillingen ble ikke gjennomført pga. andre verdenskrig.

Skofabrikk, Bygninger, Bil, Car, Gate, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Byggeplass

Fotografi ubb-kk-n-415-104

Atelier KK

[Gravfølge]

Merket Myrstads begravelse

Begravelse, Folkemengde, Gravfølge

Fotografi ubb-kk-n-387-083

Atelier KK

[Brannøvelse med Bergen Brannøvelse]

Brannøvelse med Bergen Brannøvelse

Tårn, Brannmann, Stige, Brannvesen

Fotografi ubb-kk-n-504-009

[Brannøvelse med Bergen brandvæsen]

Brannøvelse med Bergen brandvæsen

Tårn, Brannmann, Stige, Brannvesen

Fotografi ubb-kk-n-504-006

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1958-09-06

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-119782

Atelier KK

[Brannøvelse med Bergen brandvæsen]

Brannøvelse med Bergen brandvæsen

Tårn, Brannmann, Stige, Brannvesen

Fotografi ubb-kk-n-504-010

Atelier K. Knudsen

[Bergen Brandvæsen]

Uniform, Hjelm, Brannmann, Gruppe, Brannstasjon, Brannkorps

Fotografi ubb-kk-n-504-020

Atelier KK

[Brannøvelse med Bergen brandvæsen]

Brannøvelse med Bergen brandvæsen

Brannmann, Brannvesen, Brannkorps

Fotografi ubb-kk-n-504-008

Atelier KK

[Brannøvelse med Bergen brandvæsen]

Brannøvelse med Bergen brandvæsen

Tårn, Brannbil, Brannvesen

Fotografi ubb-kk-n-504-036

Olai Schumann Olsen

[Lars Hilles gate.]

Lars Hilles gate.

Kvinne, Gate, By- og småsteder, Regn, Regntøy

Fotografi ubb-so-0248

Norvin Reklamefoto

I.B.M. A/S

International Business Machines A/S

Buss, Reklamefoto, Klokke/ur, Leketøy, Bokhandel, Trygde- og sykekasse

Fotografi ubb-nor-i-0008

Thomas Vindal Rundhovde

[Psykologibygget - Bjørn Christiansens Hus]

Digitalt bilde tatt til boken «Byuniversitetet i Bergen – freda og i full vigør».

Bygninger, Universitet og forskning, Gate, By- og småsteder, Fargefotografi, Trafikkskilt

Fotografi ubb-eia-008

Atelier KK

[Bergen Brandvæsen under øvelse]

Bergen Brandvæsen under øvelse

Brannmann, Brannstasjon, Brannkorps

Fotografi ubb-kk-n-504-031

Atelier KK

[Bilde av Bergen Brandvæsen]

Bilde av Bergen Brandvæsen

Hest, Brannbil, Hestekjøretøy, Brannvesen, Brannkorps

Fotografi ubb-kk-n-504-003

Atelier K. Knudsen

[Vestlandske Automobil & Motorforretning]

Personbil, Bilhandel

Fotografi ubb-kk-n-426-048

Atelier K. Knudsen

[Vestlandske Automobil & Motorforretning]

Verksted, Bilhandel

Fotografi ubb-kk-n-426-052

Atelier KK

[Veikryss]

På parkeringsplassen ligger i dag det Psykologiske fakultet

Bygninger, Gate, Parkeringsplass, Boktrykkeri

Fotografi ubb-kk-n-366-030

Atelier KK

[Brannøvelse med Bergen brandvæsen]

Brannøvelse med Bergen brandvæsen

Tårn, Brannmann, Stige, Brannvesen

Fotografi ubb-kk-n-504-014

Atelier KK

[Veikryss]

På parkeringsplassen ligger i dag det Psykologiske fakultet

Bygninger, Gate, Lastebil, Parkeringsplass, Boktrykkeri

Fotografi ubb-kk-n-366-033

Rolf Norvin

[Kong Haakon kjører forbi Lysverkets bygning i en bil med amerikanske militærskilter]

1945-08-27

Konge, Motorsykkel, Uniform, Personbil, Cabriolet

Fotografi ubb-ohk-022-047