Atelier KK

[Theodor Olsens eftf.]

Gullsmed- og Juvelforretning, By- og småsteder, Gate, Oversiktsbilde, Verksted

Fotografi ubb-kk-n-406-054

Atelier K. Knudsen

[Vestlandske Automobil & Motorforretning]

Arbeider, Verksted, Bilhandel

Fotografi ubb-kk-n-426-047

Atelier K. Knudsen

[Vestlandske Automobil & Motorforretning]

Verksted, Arbeidsklær, Bilmekaniker, Bilhandel

Fotografi ubb-kk-n-426-063

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Norsk Brændselsolje A/S 1969]

1969-04-24

Interiør fra kontoret til Norsk Brændselsolje A/S 1969

Kontor, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Skrivebord, Oljeforretning

Fotografi ubb-kk-n-453-179