Atelier KK

[Theodor Olsens eftf.]

Gullsmed- og Juvelforretning, By- og småsteder, Gate, Oversiktsbilde, Verksted

Fotografi ubb-kk-n-406-054

Atelier K. Knudsen

[Vestlandske Automobil & Motorforretning]

Arbeider, Verksted, Bilhandel

Fotografi ubb-kk-n-426-047

Atelier K. Knudsen

[Vestlandske Automobil & Motorforretning]

Verksted, Arbeidsklær, Bilmekaniker, Bilhandel

Fotografi ubb-kk-n-426-063