Atelier KK

[Theodor Olsens eftf.]

By- og småsteder, Gate, Oversiktsbilde, Verksted, Gullsmed- og Juvelforretning

Fotografi ubb-kk-n-406-054

Atelier KK

[Vestlandske Automobil & Motorforretning]

Interiør, Maskin, Bilverksted, Verksted, Bilhandel

Fotografi ubb-kk-n-426-118

Atelier KK

[Mann på kontor]

Oppdragsgiver: Nordahl Hanssen, Lars Hillesgt.

Interiør, Bord, Kontor, Office, Mann, Telefon, Telephone, Konfeksjonsfabrikk, Dress, Manufakturhandel, Skrivebord

Fotografi ubb-kk-n-426-203

Atelier KK

[Vestlandske Automobil & Motorforretning]

Reklame for forskjellige Bosch produkter

Reklame, Bilverksted, Vindu, Bilhandel

Fotografi ubb-kk-n-426-119

Atelier KK

[Interiør fra lageret til Neo Fabrikker A/S, konfeksjonsfabrikk]

Interiør fra lageret til Neo Fabrikker A/S, konfeksjonsfabrikk

Hylle, Kvinne, Kvinner i arbeid, Eske, Konfeksjonsfabrikk, Lager

Fotografi ubb-kk-n-431-095

Atelier KK

[Vestlandske Automobil & Motorforretning]

Interiør, Lastebil, Bilverksted, Bilhandel

Fotografi ubb-kk-n-426-115

Atelier KK

[Vestlandske Automobil & Motorforretning]

Bygninger, Bilverksted, Eksteriør, Bilhandel

Fotografi ubb-kk-n-426-116

Atelier K. Knudsen

[Vestlandske Automobil & Motorforretning]

Arbeider, Verksted, Bilhandel

Fotografi ubb-kk-n-426-047

Atelier K. Knudsen

[Vestlandske Automobil & Motorforretning]

Arbeidsklær, Auto mechanic, Bilmekaniker, Verksted, Bilhandel

Fotografi ubb-kk-n-426-063

Atelier KK

[Interiør fra kontoret til Norsk Brændselsolje A/S 1969]

1969-04-24

Interiør fra kontoret til Norsk Brændselsolje A/S 1969

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Skrivebord, Oljeforretning

Fotografi ubb-kk-n-453-179

Atelier KK

[Vestlandske Automobil & Motorforretning]

Interiør, Bilverksted, Verksted, Bilhandel

Fotografi ubb-kk-n-426-117