Gustav Brosing

[Minnemarkering over russiske fanger]

Kan være fra minnemarkeringen som fant sted 06.januar 1946

Folkemengde, Russergraver

Fotografi ubb-bros-01922c

Gustav Brosing

[Minnemarkering over russiske fanger]

Kan være fra minnemarkeringen som fant sted 06.januar 1946

Folkemengde, Russergraver

Fotografi ubb-bros-01922e

Gustav Brosing

[Minnemarkering over russiske fanger]

Kan være fra minnemarkeringen som fant sted 06.januar 1946

Folkemengde, Russergraver

Fotografi ubb-bros-01925

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Nygårdsmyren]

1962-07-18

Nygårdsmyren

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-080428

Gustav Brosing

[Minnemarkering over russiske fanger]

Kan være fra minnemarkeringen som fant sted 06.januar 1946

Folkemengde, Russergraver

Fotografi ubb-bros-01678

Gustav Brosing

[Minnemarkering over russiske fanger]

Kan være fra minnemarkeringen som fant sted 06.januar 1946

Folkemengde, Russergraver

Fotografi ubb-bros-01922d

Gustav Brosing

[Minnemarkering over russiske fanger]

Kan være fra minnemarkeringen som fant sted 06.januar 1946

Folkemengde, Russergraver

Fotografi ubb-bros-01922b