Gustav Brosing

Laksevåg, nybygg

Boligblokk, Byggeplass, Nybygg

Fotografi ubb-bros-01652

Atelier KK

[Reparasjon/ombygging av skip]

Skip, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri

Fotografi ubb-kk-n-421-134

Ralph L. Wilson

Byen tat fra Fjeldsti mot Løvstakken ovenfor Frydenbø.

Fjord, By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-wil-a-192

Ukjent

"Meteor" vor Bergen

Fra boken Northland Cruise - Hamburg American Line - 1908 Book of Photographs

Kvinne, Brygge, Robåt

Fotografi ubb-bs-fol-01028-095

Alf Akselsen snr.

[Laksevågs Bueskyttere like etter krigen?]

Marsjere, Buekorps, Buekorpsgutter

Fotografi ubb-bs-ok-18334

Leif M. Endresen

[Laksevåg etter bombing]

1944-10-04

Sørevågen, Laksevåg etter bombingen. Bunkerskaien "K-71", Kullkompagniet af 1871, med lagerbygningen.

Bombetreff, Kaianlegg

Fotografi ubb-ohk-004-070

Ukjent

[Barn med kranser]

Reproduksjon av et eldre fotografi. Ukjent hendelse og år

Barn, Blomsterkrans, Barn i grupper

Fotografi ubb-kk-n-421-026

Gustav Brosing

Laksevåg kommunehus

Laksevåg kommunehus, det gamle og det nye, fotografert rett før rivingen av det gamle.

Arbeider, Byggeplass, Trapp, Rekkverk, Gatedør, Murhus, Stillas, Kommunehus

Fotografi ubb-bros-01728

Norvin Reklamefoto

Laksevåg Postkontor

1962-02-23

Postkontor, Posthus, Postfunksjonær

Fotografi ubb-nor-l-0026

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Lærlinger?

Interiør, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Ungdom, Klasse, Yrkesklær, Gutt

Fotografi ubb-kk-n-421-071

Atelier KK

BMV-L Ind. Luftv. Aktivstyrken 1945.

Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Luftvern

Fotografi ubb-kk-n-421-131

Einar Helmers-Olsen

Reservelageret Laksevåg. Bergen 1940.

Bygningsarbeider, Båt, Havn, Lager, Stillas, Havnelager

Fotografi ubb-bs-ok-21863

Norvin Reklamefoto

Rieber, G. C.

1955-10-18

Berederiet på Laksevåg.

Skip, Flyfoto, Ubåtbunker, Oversiktsbilde, Fabrikk, Fraktefartøy, Lagerskur, Skinn- og lærbearbeiding

Fotografi ubb-nor-r-0401

Atelier KK

[Industribygning interiør, 4 personer]

Oppdragsgiver: Konsul Huun, Laksevåg Verk

Interiør, Arbeider, Mann, Industribygning, Industri og Håndverk, Kamera, Jernstøperi, Iron foundry

Fotografi ubb-kk-n-415-118

K. Knudsen & Co

Parti fra Laxevaag pr. Bergen.

By- og småsteder, Postkort, Bolighus, Gate, Jerngjerde, Flaggstang

Fotografi ubb-kk-pk-0889

Ukjent

[Laksevåg etter bombing 04.okt. 1944.]

1944-10-04

Laksevåg etter bombing 04.okt. 1944.

Bombetreff

Fotografi ubb-bs-ok-17076

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Skip, Skipsbygging - verftsindustri, Kran, Industriområde

Fotografi ubb-kk-n-421-046

Atelier K. Knudsen

[Sørevågen, Laksevåg]

1944-10-04

Skipsbygging - verftsindustri, Bombetreff, Heisekran

Fotografi ubb-kk-n-426-034

[Laksevåg. Flytedokken]

Skip, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Flytedokk

Fotografi ubb-bros-01674

Knud Knudsen

S.S. Kaiser Wilhelm II. I Bergen

Dampskip

Fotografi ubb-kk-1622-09298

Leif M. Endresen

[Nordrevågen med bunkerskaien i bakgrunnen etter bombingen.]

1944-10-04

Nordrevågen med bunkerskaien i bakgrunnen etter bombingen.

Bombetreff, Havn, Kran

Fotografi ubb-ohk-004-068

Ukjent

[Møhlenpris sett fra Laksevåg]

1931-05-19

Møhlenpris sett fra Laksevåg

Bolighus, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bros-01910

Knoop

[På tur på Laksevågsiden]

På tur på Laksevågsiden

Soldat, Militæruniform, Fottur, Mann, Paraply

Fotografi ubb-knoop-085

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Skipsbygging - verftsindustri, Industriområde

Fotografi ubb-kk-n-421-047

Atelier KK

[Ubåtbunkeren "Bruno" på Laksevåg]

Oppdragsgiver: Hærens pionerkpt. (ubåt)

Ubåtbunker, Vann, Bunkers

Fotografi ubb-kk-n-434-088

Norvin Reklamefoto

Laksevåg kommune, Reguleringssjefen

Skip, Flyfoto, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Industriområde

Fotografi ubb-nor-l-0020

Gustav Brosing

Eksteriør. Laksevåg?

Eksteriør. Laksevåg?

Bolighus, Stige, Benk

Fotografi ubb-bros-03609

Enoch Djupdræt

[Laksevåg]

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-dju-bx-0561

Gustav Brosing

Laksevåg, Florvåg bruk

1961-02-11

Gatelys, Gate, Lagerhus, Byggevarehandel

Fotografi ubb-bros-01725

Atelier KK

[Bolighus]

Olderbakken

Snø, Bolighus, Vinter

Fotografi ubb-kk-n-424-128

Enoch Djupdræt

[Laksevåg]

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-dju-bx-0548

Peder Olai Solheim

[Fotografsignaturer]

Gjenkjennbare ikke-fotografiske elementer i Visittkort-samlingen

Mannsportrett, Visittkortfotografi, Fotografsignatur

Fotografi ubb-sign-0507

Enoch Djupdræt

[Laksevåg]

Landskap

Fotografi ubb-dju-bx-0564

Atelier KK

[Bygging av ny trikkehall]

1932-02-10

Bygging av ny trikkehall på Møhlenpris. Laksevåg og Laksevaag verk sees i bakgrunnen

Arbeider, Byggeplass, Trikkehall

Fotografi ubb-kk-n-360-006

Atelier KK

[Ubåtbunkeren "Bruno" på Laksevåg]

Oppdragsgiver: Hærens pionerkpt. (ubåt)

Ubåtbunker, Soldat, Mann, Vann, Bunkers

Fotografi ubb-kk-n-434-091

Ukjent; Atelier KK

[Oversiktsbilde, Martens, Olsen & Co Jernskibsbyggeri]

Oversiktsbilde, Martens, Olsen & Co Jernskibsbyggeri (senere Laxevaag Maskin og Jernskibsbyggeri) sett fra vest, etter 1883

Fjord, Skipsbygging - verftsindustri, Sjøbod, Mekaniske verksteder

Fotografi ubb-kk-n-311-008

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Interiør, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Maskin, Maskinhall

Fotografi ubb-kk-n-421-060

Norvin Reklamefoto

Rieber & Co

1968-04-10

Brakke, Kaianlegg, Byggeplass, Industri og Håndverk, Lagerskur

Fotografi ubb-nor-r-0250

Atelier KK

[Reparasjon/ombygging av skip]

Skip, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri

Fotografi ubb-kk-n-421-138

Herman Dahl

Dokken Seilforening

Landskap, Seilbåt, Seilforening

Fotografi ubb-bs-ok-03608d

Gustav Brosing

Laksevåg, husbygging

Byggeplass, Trebygning, Tømrer, Bjelke

Fotografi ubb-bros-01748

Gustav Brosing

[Minnestøtte på Laksevåg]

1947-10-04

Minnestøtte på Laksevåg

Flag, Flagg, Folkemengde, Minnestøtte

Fotografi ubb-bros-01689b

Atelier KK

[Industribygning interiør, 4 personer]

Oppdragsgiver: Konsul Huun, Laksevåg Verk

Interiør, Arbeider, Mann, Industribygning, Industri og Håndverk, Kamera, Jernstøperi, Iron foundry

Fotografi ubb-kk-n-415-117

Gustav Brosing

Laksevåg, nybygg

Bolighus, Lastebil, Byggeplass, Nybygg, Stillas

Fotografi ubb-bros-01653

Olai Schumann Olsen

Ved Strandveien

Laksevåg

Fjord, By- og småsteder, Bolighus, Naust, Benk

Fotografi ubb-so-0683

Knud Knudsen

[Bolighus og reperbane på Laksevåg]

Bolighus, Hage, Reperbane

Fotografi ubb-kk-nbx-0515

Norvin Reklamefoto

Rieber, G. C.

Berederiet på Laksevåg.

Skip, Flyfoto, Oversiktsbilde, Fabrikk, Industri og Håndverk, Skinn- og lærbearbeiding

Fotografi ubb-nor-r-0398

Gustav Brosing

Laksevåg

Laksevåg

Flag, Flagg, Talerstol, Minnetavle, Mikrofon

Fotografi ubb-bros-01664

Atelier KK

[Ubåtbunkeren "Bruno" på Laksevåg]

Oppdragsgiver: Hærens pionerkpt. (ubåt)

Ubåtbunker, Bunkers

Fotografi ubb-kk-n-434-084

Einar Helmers-Olsen

Reservelageret Laksevåg. Bergen 1940.

Bygningsarbeider, Bil, Car, Havn, Lager, Stillas, Havnelager

Fotografi ubb-bs-ok-21884

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Landskap, Brygge, Sjøbod

Fotografi ubb-kk-ns-0344

Norvin Reklamefoto

Robertson Nordisk A/S

Felleskjøpet på Laksevåg. Ubåtbunkeren til høyre.

Ubåtbunker, Kaianlegg, Industribygning, Industri og Håndverk, Fartøy, Industriområde, Silo

Fotografi ubb-nor-r-0532b

Einar Helmers-Olsen

Reservelageret Laksevåg. Bergen 1940.

Havn, Lager, Stillas, Havnelager

Fotografi ubb-bs-ok-21873

Atelier KK

[Industribygning interiør]

Oppdragsgiver: Konsul Huun, Laksevåg Verk

Interiør, Arbeider, Industribygning, Industri og Håndverk, Jernstøperi, Iron foundry

Fotografi ubb-kk-n-415-121

Atelier KK

[Bolighus]

Olderbakken

Snø, Bolighus, Vinter

Fotografi ubb-kk-n-424-119

Knud Knudsen

Laxevaag ved Bergen

Fjord, Kirke, By- og småsteder, Gård, Dampskip, Seilskip

Fotografi ubb-kk-2127-1773

Leif M. Endresen

[Bombing av Laksevåg]

1944-10-04

Bergens Mekaniske Verksteder etter bombingen på Laksevåg

Bombetreff, Husruin, Mekaniske verksteder

Fotografi ubb-ohk-004-066

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Interiør, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Maskin, Maskinhall

Fotografi ubb-kk-n-421-059

Astrid Monssen

Bergen sett fra Rundemannsveien mars 1930

Fjell, Våg

Fotografi ubb-bs-fol-01799-008-d

Laxevaag

Bolighus, Stakittgjerde

Fotografi ubb-bros-04941

Norvin Reklamefoto

Rieber & Søn

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Heisekran, Fraktefartøy, Lagerskur

Fotografi ubb-nor-r-0441

Knud Knudsen

Bergen seet fra Løvstakken

Oversiktsbilde, Utstillingslokale

Fotografi ubb-kk-1622-09842

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Skipsbygging - verftsindustri, Kran, Industriområde, Forskaling

Fotografi ubb-kk-n-421-050

Norvin Reklamefoto

Laksevåg kommune, Reguleringssjefen

Skip, Flyfoto, Oversiktsbilde, Industriområde

Fotografi ubb-nor-l-0016

Leif M. Endresen

[Russerleiren, Nygårdsvik etter angrepet 04.10.1944.]

Russerleiren, Nygårdsvik etter angrepet 04.10.1944.

Krigsfangeleir

Fotografi ubb-ohk-004-064

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Interiør, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Yrkesklær, Maskinhall

Fotografi ubb-kk-n-421-066

Atelier KK

[Reparasjon/ombygging av skip]

Skip, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri

Fotografi ubb-kk-n-421-135

Knud Knudsen

[Boligprospekt]

Bolighus, Hage, Flaggstang, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-ndx-0268

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Laksevåg sentrum. Damsgård]

1962-07-18

Laksevåg sentrum. Damsgård

Flyfoto, Bro, Oversiktsbilde, Industriområde

Fotografi ubb-w-f-080448

Gustav Brosing

Laksevåg, nybygg

Norsk Nettingverk A/S, Nygårdsvik

Bolighus, Kaianlegg, Industribygning, Byggeplass, Nybygg, Industriutbygging

Fotografi ubb-bros-01658

Knud Knudsen & Co.

[Laksevåg, Puddefjorden]

Laksevåg, Puddefjorden

Landskap, Oversiktsbilde, Panorama

Fotografi ubb-kk-pan-0033

Knud Knudsen

Den Tyske Eskadre i Bergen 1890

By- og småsteder, Krigsskip, Dampskip, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1622-09297

Gustav Brosing

Undervannsbåt 23/8-1958

1958-08-23

Ubåt

Fotografi ubb-bros-07953

Gustav Brosing

Laksevåg, minnestøtte

1947-10-04

Minnestøtten over omkomne vakter fra det sivile luftvern (Sivilforsvaret) på Holen skole 04.10.1944

Politi, Flag, Flagg, Folkemengde, Publikum, Minnestøtte, Mikrofon, Blomsterkrans

Fotografi ubb-bros-01686

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Laksevåg]

1948-10-08

Skip, Mekanisk verksted, Flyfoto, Skipsbygging - verftsindustri, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-013818

Enoch Djupdræt

[Laksevåg]

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-dju-bx-0570

Atelier K. Knudsen

[Verftsområde på Laksevåg]

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran

Fotografi ubb-kk-n-426-012

Ralph L. Wilson

Utsikt mot Laxevaag fra Damsgaardsfjeldet

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-wil-a-219

Knud Knudsen

[Landskap]

Nordrevågen, Laksevåg.

Landskap, Bolighus

Fotografi ubb-kk-nbx-0537

Rolf Norvin

[Skader på Laksevåg etter bombingen.]

1944-10-04

Skader på Laksevåg etter bombingen.

Bombetreff, Husruin

Fotografi ubb-ohk-013-047

Gustav Brosing

Laksevåg, nybygg

Kringsjåveien ovenfor BMV admin.bygg

Bolighus, Gate, Byggeplass, Nybygg, Stillas

Fotografi ubb-bros-01659

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Interiør, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Maskinhall

Fotografi ubb-kk-n-421-069

Atelier K. Knudsen

[Verftsområde på Laksevåg]

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Lagerhus

Fotografi ubb-kk-n-426-019

Atelier KK

[Ubåtbunkeren "Bruno" på Laksevåg]

Oppdragsgiver: Hærens pionerkpt. (ubåt)

Ubåtbunker, Soldat, Mann, Vann, Bunkers

Fotografi ubb-kk-n-434-090

Norvin Reklamefoto

Laksevåg Postkontor

1962-02-23

Kontor, Office, Mann, Posthus

Fotografi ubb-nor-l-0024

Ukjent

[D/S Rosendal]

DS "Rosenda" var et lokalt ruteskip tilhørende Hardanger Sunnhordalanske Dampskipselskap. 1909-1952

Skipsbygging - verftsindustri, Postkort, Dampskip, Fjordabåt, Sjøsetting

Fotografi ubb-bs-ok-04347-001

Knud Knudsen

[Laksevåg værk]

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Naust, Industribygning

Fotografi ubb-kk-ncx-0581

Einar Helmers-Olsen

Reservelageret Laksevåg. Bergen 1940.

Bygningsarbeider, Båt, Havn, Lager, Stillas, Havnelager

Fotografi ubb-bs-ok-21866

Einar Helmers-Olsen

Reservelageret Laksevåg. Bergen 1940.

Bygningsarbeider, Båt, Havn, Lager, Stillas, Havnelager

Fotografi ubb-bs-ok-21869

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Laksevåg]

1955-06-10

Skip, Mekanisk verksted, Flyfoto, Skipsbygging - verftsindustri, Oversiktsbilde, Flytedokk

Fotografi ubb-w-sh-082305

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Laksevåg]

1963-06-01

Flyfoto, Skipsbygging - verftsindustri, Oversiktsbilde, Flytedokk, Mekaniske verksteder

Fotografi ubb-w-f-105037

Enoch Djupdræt

[Laksevåg]

Landskap

Fotografi ubb-dju-bx-0565

Knud Knudsen & Co.

[Bergen sett fra Løvstakken]

Bergen sett fra Løvstakken

Landskap, Panorama

Fotografi ubb-kk-pan-0035

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Interiør, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Maskin, Maskinhall

Fotografi ubb-kk-n-421-062

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Laksevåg]

1962-07-18

Laksevåg

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-080489

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Laksevåg]

1962-07-18

Laksevåg

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-080351

Leif M. Endresen

[Starten på byggingen av ubåt-bunkeren på Laksevåg.]

Starten på byggingen av ubåt-bunkeren på Laksevåg.

Ubåtbunker

Fotografi ubb-bs-fol-00162-022e

Einar Helmers-Olsen

Reservelageret Laksevåg. Bergen 1940.

Bygningsarbeider, Havn, Lager, Stillas, Havnelager

Fotografi ubb-bs-ok-21883

Olaf Andreas Svanøe

[Laksevåg]

Laksevåg

Bolighus, Gate, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-bros-07383

Ukjent

[Sydnes og Nordnes sett fra Laksevåg]

Sydnes og Nordnes sett fra Laksevåg

Oversiktsbilde, Hesje

Fotografi ubb-bros-01220