Gustav Brosing

Laksevåg, nybygg

Boligblokk, Byggeplass, Building site, Nybygg

Fotografi ubb-bros-01652

Atelier KK

[Reparasjon/ombygging av skip]

Skip, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri

Fotografi ubb-kk-n-421-134

Ralph L. Wilson

Byen tat fra Fjeldsti mot Løvstakken ovenfor Frydenbø.

Fjord, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-wil-a-192

Ukjent

"Meteor" vor Bergen

Fra boken Northland Cruise - Hamburg American Line - 1908 Book of Photographs

Kvinne, Woman, Brygge, Robåt

Fotografi ubb-bs-fol-01028-095

Alf Akselsen snr.

[Laksevågs Bueskyttere like etter krigen?]

Buekorps, Buekorpsgutter, Marsjere

Fotografi ubb-bs-ok-18334

Leif M. Endresen

[Laksevåg etter bombing]

1944-10-04

Sørevågen, Laksevåg etter bombingen. Bunkerskaien "K-71", Kullkompagniet af 1871, med lagerbygningen.

Kaianlegg, Bombetreff

Fotografi ubb-ohk-004-070

Ukjent

[Barn med kranser]

Reproduksjon av et eldre fotografi. Ukjent hendelse og år

Barn, Child, Blomsterkrans, Barn i grupper, Groups of Children

Fotografi ubb-kk-n-421-026

Gustav Brosing

Laksevåg kommunehus

Laksevåg kommunehus, det gamle og det nye, fotografert rett før rivingen av det gamle.

Arbeider, Worker, Byggeplass, Building site, Trapp, Rekkverk, Gatedør, Murhus, Stillas, Kommunehus

Fotografi ubb-bros-01728

Norvin Reklamefoto

Laksevåg Postkontor

1962-02-23

Postkontor, Posthus, Postfunksjonær

Fotografi ubb-nor-l-0026

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Lærlinger?

Interiør, Interior, Mekanisk verksted, Arbeider, Worker, Yrkesklær, Skipsbygging - verftsindustri, Gutt, Boy, Ungdom, Klasse

Fotografi ubb-kk-n-421-071

Atelier KK

BMV-L Ind. Luftv. Aktivstyrken 1945.

Mekanisk verksted, Arbeider, Worker, Skipsbygging - verftsindustri, Luftvern

Fotografi ubb-kk-n-421-131

Einar Helmers-Olsen

Reservelageret Laksevåg. Bergen 1940.

Båt, Boat, Havn, Lager, Stillas, Bygningsarbeider, Havnelager

Fotografi ubb-bs-ok-21863

Norvin Reklamefoto

Rieber, G. C.

1955-10-18

Berederiet på Laksevåg.

Skip, Flyfoto, Aerial photo, Fabrikk, Oversiktsbilde, Overview, Fraktefartøy, Ubåtbunker, Lagerskur, Skinn- og lærbearbeiding

Fotografi ubb-nor-r-0401

Atelier KK

[Industribygning interiør, 4 personer]

Oppdragsgiver: Konsul Huun, Laksevåg Verk

Interiør, Interior, Arbeider, Worker, Mann, Man, Industribygning, Industri og Håndverk, Camera, Kamera, Jernstøperi, Iron foundry

Fotografi ubb-kk-n-415-118

K. Knudsen & Co.

Parti fra Laxevaag pr. Bergen.

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Bolighus, Residential Building, Jerngjerde, Flaggstang

Fotografi ubb-kk-pk-0889

Ukjent

[Laksevåg etter bombing 04.okt. 1944.]

1944-10-04

Laksevåg etter bombing 04.okt. 1944.

Bombetreff

Fotografi ubb-bs-ok-17076

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Skip, Skipsbygging - verftsindustri, Kran, Industriområde

Fotografi ubb-kk-n-421-046

Atelier K. Knudsen

[Sørevågen, Laksevåg]

1944-10-04

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Bombetreff

Fotografi ubb-kk-n-426-034

[Laksevåg. Flytedokken]

Skip, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Flytedokk

Fotografi ubb-bros-01674

Knud Knudsen

S.S. Kaiser Wilhelm II. I Bergen

Dampskip

Fotografi ubb-kk-1622-09298

Leif M. Endresen

[Nordrevågen med bunkerskaien i bakgrunnen etter bombingen.]

1944-10-04

Nordrevågen med bunkerskaien i bakgrunnen etter bombingen.

Havn, Kran, Bombetreff

Fotografi ubb-ohk-004-068

Ukjent

[Møhlenpris sett fra Laksevåg]

1931-05-19

Møhlenpris sett fra Laksevåg

Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-bros-01910

Knoop

[På tur på Laksevågsiden]

På tur på Laksevågsiden

Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Mann, Man, Paraply, Fottur

Fotografi ubb-knoop-085

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Skipsbygging - verftsindustri, Industriområde

Fotografi ubb-kk-n-421-047

Atelier KK

[Ubåtbunkeren "Bruno" på Laksevåg]

Oppdragsgiver: Hærens pionerkpt. (ubåt)

Vann, Ubåtbunker, Bunkers

Fotografi ubb-kk-n-434-088

Norvin Reklamefoto

Laksevåg kommune, Reguleringssjefen

Skip, Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Kaianlegg, Industriområde

Fotografi ubb-nor-l-0020

Gustav Brosing

Eksteriør. Laksevåg?

Eksteriør. Laksevåg?

Bolighus, Residential Building, Stige, Benk

Fotografi ubb-bros-03609

Enoch Djupdræt

[Laksevåg]

Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-dju-bx-0561

Gustav Brosing

Laksevåg, Florvåg bruk

1961-02-11

Gatelys, Gate, Lagerhus, Byggevarehandel

Fotografi ubb-bros-01725

Atelier KK

[Bolighus]

Olderbakken

Snø, Bolighus, Residential Building, Vinter

Fotografi ubb-kk-n-424-128

Enoch Djupdræt

[Laksevåg]

Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-dju-bx-0548

Peder Solheim

[Fotografsignaturer]

Gjenkjennbare ikke-fotografiske elementer i Visittkort-samlingen

Mannsportrett, Visittkortfotografi, Fotografsignatur

Fotografi ubb-sign-0507

Enoch Djupdræt

[Laksevåg]

Landskap, Landscape

Fotografi ubb-dju-bx-0564

Atelier KK

[Bygging av ny trikkehall]

1932-02-10

Bygging av ny trikkehall på Møhlenpris. Laksevåg og Laksevaag verk sees i bakgrunnen

Arbeider, Worker, Byggeplass, Building site, Trikkehall

Fotografi ubb-kk-n-360-006

Atelier KK

[Ubåtbunkeren "Bruno" på Laksevåg]

Oppdragsgiver: Hærens pionerkpt. (ubåt)

Soldat, Soldier, Mann, Man, Vann, Ubåtbunker, Bunkers

Fotografi ubb-kk-n-434-091

Ukjent; Atelier KK

[Oversiktsbilde, Martens, Olsen & Co Jernskibsbyggeri]

Oversiktsbilde, Martens, Olsen & Co Jernskibsbyggeri (senere Laxevaag Maskin og Jernskibsbyggeri) sett fra vest, etter 1883

Fjord, Skipsbygging - verftsindustri, Sjøbod, Mekaniske verksteder

Fotografi ubb-kk-n-311-008

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Interiør, Interior, Mekanisk verksted, Arbeider, Worker, Skipsbygging - verftsindustri, Maskin, Machine, Maskinhall

Fotografi ubb-kk-n-421-060

Norvin Reklamefoto

Rieber & Co

1968-04-10

Kaianlegg, Byggeplass, Building site, Brakker, Industri og Håndverk, Lagerskur

Fotografi ubb-nor-r-0250

Atelier KK

[Reparasjon/ombygging av skip]

Skip, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri

Fotografi ubb-kk-n-421-138

Herman Dahl

Dokken Seilforening

Landskap, Landscape, Seilbåt, Seilforening

Fotografi ubb-bs-ok-03608d

Gustav Brosing

Laksevåg, husbygging

Byggeplass, Building site, Trebygning, Tømrer, Bjelke

Fotografi ubb-bros-01748

Gustav Brosing

[Minnestøtte på Laksevåg]

1947-10-04

Minnestøtte på Laksevåg

Crowd, Folkemengde, Flag, Flagg, Minnestøtte

Fotografi ubb-bros-01689b

Atelier KK

[Industribygning interiør, 4 personer]

Oppdragsgiver: Konsul Huun, Laksevåg Verk

Interiør, Interior, Arbeider, Worker, Mann, Man, Industribygning, Industri og Håndverk, Camera, Kamera, Jernstøperi, Iron foundry

Fotografi ubb-kk-n-415-117

Gustav Brosing

Laksevåg, nybygg

Bolighus, Residential Building, Lastebil, Byggeplass, Building site, Nybygg, Stillas

Fotografi ubb-bros-01653

Olai Schumann Olsen

Ved Strandveien

Laksevåg

Fjord, By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Naust, Benk

Fotografi ubb-so-0683

Knud Knudsen

[Bolighus og reperbane på Laksevåg]

Hage, Bolighus, Residential Building, Reperbane

Fotografi ubb-kk-nbx-0515

Norvin Reklamefoto

Rieber, G. C.

Berederiet på Laksevåg.

Skip, Flyfoto, Aerial photo, Fabrikk, Oversiktsbilde, Overview, Industri og Håndverk, Skinn- og lærbearbeiding

Fotografi ubb-nor-r-0398

Gustav Brosing

Laksevåg

Laksevåg

Flag, Flagg, Talerstol, Minnetavle, Mikrofon

Fotografi ubb-bros-01664

Atelier KK

[Ubåtbunkeren "Bruno" på Laksevåg]

Oppdragsgiver: Hærens pionerkpt. (ubåt)

Ubåtbunker, Bunkers

Fotografi ubb-kk-n-434-084

Einar Helmers-Olsen

Reservelageret Laksevåg. Bergen 1940.

Bil, Car, Havn, Lager, Stillas, Bygningsarbeider, Havnelager

Fotografi ubb-bs-ok-21884

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Landskap, Landscape, Brygge, Sjøbod

Fotografi ubb-kk-ns-0344

Norvin Reklamefoto

Robertson Nordisk A/S

Felleskjøpet på Laksevåg. Ubåtbunkeren til høyre.

Kaianlegg, Industribygning, Industri og Håndverk, Fartøy, Ubåtbunker, Industriområde, Silo

Fotografi ubb-nor-r-0532b

Einar Helmers-Olsen

Reservelageret Laksevåg. Bergen 1940.

Havn, Lager, Stillas, Havnelager

Fotografi ubb-bs-ok-21873

Atelier KK

[Industribygning interiør]

Oppdragsgiver: Konsul Huun, Laksevåg Verk

Interiør, Interior, Arbeider, Worker, Industribygning, Industri og Håndverk, Jernstøperi, Iron foundry

Fotografi ubb-kk-n-415-121

Atelier KK

[Bolighus]

Olderbakken

Snø, Bolighus, Residential Building, Vinter

Fotografi ubb-kk-n-424-119

Knud Knudsen

Laxevaag ved Bergen

Gård, Fjord, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Dampskip, Seilskip

Fotografi ubb-kk-2127-1773

Leif M. Endresen

[Bombing av Laksevåg]

1944-10-04

Bergens Mekaniske Verksteder etter bombingen på Laksevåg

Husruin, Bombetreff, Mekaniske verksteder

Fotografi ubb-ohk-004-066

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Interiør, Interior, Mekanisk verksted, Arbeider, Worker, Skipsbygging - verftsindustri, Maskin, Machine, Maskinhall

Fotografi ubb-kk-n-421-059

Astrid Monssen

Bergen sett fra Rundemannsveien mars 1930

Fjell, Våg

Fotografi ubb-bs-fol-01799-008-d

Laxevaag

Bolighus, Residential Building, Stakittgjerde

Fotografi ubb-bros-04941

Norvin Reklamefoto

Rieber & Søn

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Kaianlegg, Heisekran, Fraktefartøy, Lagerskur

Fotografi ubb-nor-r-0441

Knud Knudsen

Bergen seet fra Løvstakken

Oversiktsbilde, Overview, Utstillingslokale

Fotografi ubb-kk-1622-09842

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Skipsbygging - verftsindustri, Kran, Industriområde, Forskaling

Fotografi ubb-kk-n-421-050

Norvin Reklamefoto

Laksevåg kommune, Reguleringssjefen

Skip, Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Industriområde

Fotografi ubb-nor-l-0016

Leif M. Endresen

[Russerleiren, Nygårdsvik etter angrepet 04.10.1944.]

Russerleiren, Nygårdsvik etter angrepet 04.10.1944.

Krigsfangeleir

Fotografi ubb-ohk-004-064

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Interiør, Interior, Mekanisk verksted, Arbeider, Worker, Yrkesklær, Skipsbygging - verftsindustri, Maskinhall

Fotografi ubb-kk-n-421-066

Atelier KK

[Reparasjon/ombygging av skip]

Skip, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri

Fotografi ubb-kk-n-421-135

Knud Knudsen

[Boligprospekt]

Hage, Bolighus, Residential Building, Flaggstang, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-ndx-0268

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Laksevåg sentrum. Damsgård]

1962-07-18

Laksevåg sentrum. Damsgård

Flyfoto, Aerial photo, Bro, Oversiktsbilde, Overview, Industriområde

Fotografi ubb-w-f-080448

Gustav Brosing

Laksevåg, nybygg

Norsk Nettingverk A/S, Nygårdsvik

Bolighus, Residential Building, Kaianlegg, Industribygning, Byggeplass, Building site, Nybygg, Industriutbygging

Fotografi ubb-bros-01658

Knud Knudsen & Co.

[Laksevåg, Puddefjorden]

Laksevåg, Puddefjorden

Landskap, Landscape, Oversiktsbilde, Overview, Panorama

Fotografi ubb-kk-pan-0033

Knud Knudsen

Den Tyske Eskadre i Bergen 1890

Krigsskip, By- og småsteder, Cities and villages, Dampskip, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-1622-09297

Gustav Brosing

Undervannsbåt 23/8-1958

1958-08-23

Ubåt

Fotografi ubb-bros-07953

Gustav Brosing

Laksevåg, minnestøtte

1947-10-04

Minnestøtten over omkomne vakter fra det sivile luftvern (Sivilforsvaret) på Holen skole 04.10.1944

Politi, Crowd, Folkemengde, Flag, Flagg, Publikum, Minnestøtte, Mikrofon, Blomsterkrans

Fotografi ubb-bros-01686

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Laksevåg]

1948-10-08

Skip, Mekanisk verksted, Flyfoto, Aerial photo, Skipsbygging - verftsindustri, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-013818

Enoch Djupdræt

[Laksevåg]

Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-dju-bx-0570

Atelier K. Knudsen

[Verftsområde på Laksevåg]

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran

Fotografi ubb-kk-n-426-012

Ralph L. Wilson

Utsikt mot Laxevaag fra Damsgaardsfjeldet

Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-wil-a-219

Rolf Norvin

[Skader på Laksevåg etter bombingen.]

1944-10-04

Skader på Laksevåg etter bombingen.

Husruin, Bombetreff

Fotografi ubb-ohk-013-047

Gustav Brosing

Laksevåg, nybygg

Kringsjåveien ovenfor BMV admin.bygg

Gate, Bolighus, Residential Building, Byggeplass, Building site, Nybygg, Stillas

Fotografi ubb-bros-01659

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Interiør, Interior, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Maskinhall

Fotografi ubb-kk-n-421-069

Atelier K. Knudsen

[Verftsområde på Laksevåg]

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Lagerhus

Fotografi ubb-kk-n-426-019

Atelier KK

[Ubåtbunkeren "Bruno" på Laksevåg]

Oppdragsgiver: Hærens pionerkpt. (ubåt)

Soldat, Soldier, Mann, Man, Vann, Ubåtbunker, Bunkers

Fotografi ubb-kk-n-434-090

Norvin Reklamefoto

Laksevåg Postkontor

1962-02-23

Kontor, Office, Mann, Man, Posthus

Fotografi ubb-nor-l-0024

Ukjent

[D/S Rosendal]

DS "Rosenda" var et lokalt ruteskip tilhørende Hardanger Sunnhordalanske Dampskipselskap. 1909-1952

Postkort, Dampskip, Skipsbygging - verftsindustri, Fjordabåt, Sjøsetting

Fotografi ubb-bs-ok-04347-001

Knud Knudsen

[Laksevåg værk]

Jern- og metallvarefabrikk, Kaianlegg, Naust, Industribygning

Fotografi ubb-kk-ncx-0581

Einar Helmers-Olsen

Reservelageret Laksevåg. Bergen 1940.

Båt, Boat, Havn, Lager, Stillas, Bygningsarbeider, Havnelager

Fotografi ubb-bs-ok-21866

Einar Helmers-Olsen

Reservelageret Laksevåg. Bergen 1940.

Båt, Boat, Havn, Lager, Stillas, Bygningsarbeider, Havnelager

Fotografi ubb-bs-ok-21869

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Laksevåg]

1955-06-10

Skip, Mekanisk verksted, Flyfoto, Aerial photo, Skipsbygging - verftsindustri, Oversiktsbilde, Overview, Flytedokk

Fotografi ubb-w-sh-082305

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Laksevåg]

1963-06-01

Flyfoto, Aerial photo, Skipsbygging - verftsindustri, Oversiktsbilde, Overview, Flytedokk, Mekaniske verksteder

Fotografi ubb-w-f-105037

Enoch Djupdræt

[Laksevåg]

Landskap, Landscape

Fotografi ubb-dju-bx-0565

Knud Knudsen & Co.

[Bergen sett fra Løvstakken]

Bergen sett fra Løvstakken

Landskap, Landscape, Panorama

Fotografi ubb-kk-pan-0035

Atelier KK

[Bergens Mekaniske verksted]

Interiør, Interior, Mekanisk verksted, Arbeider, Worker, Skipsbygging - verftsindustri, Maskin, Machine, Maskinhall

Fotografi ubb-kk-n-421-062

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Laksevåg]

1962-07-18

Laksevåg

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-080489

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Laksevåg]

1962-07-18

Laksevåg

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-080351

Leif M. Endresen

[Starten på byggingen av ubåt-bunkeren på Laksevåg.]

Starten på byggingen av ubåt-bunkeren på Laksevåg.

Ubåtbunker

Fotografi ubb-bs-fol-00162-022e

Einar Helmers-Olsen

Reservelageret Laksevåg. Bergen 1940.

Havn, Lager, Stillas, Bygningsarbeider, Havnelager

Fotografi ubb-bs-ok-21883

Olaf Andreas Svanøe

[Laksevåg]

Laksevåg

Gate, Bolighus, Residential Building, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-bros-07383

Ukjent

[Sydnes og Nordnes sett fra Laksevåg]

Sydnes og Nordnes sett fra Laksevåg

Oversiktsbilde, Overview, Hesje

Fotografi ubb-bros-01220

Atelier KK

[Parti fra Fyllingsveien. Damsgård]

Parti fra Fyllingsveien. Damsgård

Fjell, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Skog

Fotografi ubb-kk-n-177-005