Atelier KK

[Fra Martens, Olsen & Co Jernskibsbyggeri]

Fra Martens, Olsen & Co Jernskibsbyggeri (senere Laxevaag Maskin og Jernskibsbyggeri) etter 1883

Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Heisekran, Mekaniske verksteder

Fotografi ubb-kk-n-311-007

Ukjent; Atelier KK

[Oversiktsbilde, Martens, Olsen & Co Jernskibsbyggeri]

Oversiktsbilde, Martens, Olsen & Co Jernskibsbyggeri (senere Laxevaag Maskin og Jernskibsbyggeri) sett fra vest, etter 1883

Fjord, Skipsbygging - verftsindustri, Sjøbod, Mekaniske verksteder

Fotografi ubb-kk-n-311-008