Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Rekruttskolen, Gravdal

Soldat, Soldier, Sekk, Kaserne

Fotografi ubb-lbl-08349

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Rekruttskolen, Gravdal

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier

Fotografi ubb-lbl-08373

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Soldater, Rekruttskolen, Gravdal]

Soldater, Rekruttskolen, Gravdal

Forsvaret, Soldat, Soldier

Fotografi ubb-lbl-08369

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Rekruttskolen, Gravdal

Forsvaret, Soldat, Soldier, Telt

Fotografi ubb-lbl-08363

Rudolph Stoltz

[Soldater med ammunisjon]

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Mann, Man, Fort, Kystfort, Kystartilleri, Ammunisjon, Stridshode

Fotografi ubb-bs-ok-15616

Knud Knudsen

[Uten Tittel]

Lyststed

Fotografi ubb-kk-nbx-0623

Rudolph Stoltz

[Soldater og ammunisjon]

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Kystfort, Kystartilleri, Ammunisjon, Stridshode

Fotografi ubb-bs-ok-15618

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Soldater, Rekruttskolen, Gravdal]

Soldater, Rekruttskolen, Gravdal

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Rifle

Fotografi ubb-lbl-08371

Rudolph Stoltz

[Soldater på post, Kvarven fort]

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Flagg, Fort, Kystfort, Kystartilleri, Signalflagg

Fotografi ubb-bs-ok-15604

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekrutter på rekruttskolen, Gravdal]

Rekrutter på rekruttskolen, Gravdal

Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Mann, Man, Sixpence, Dress, Suit

Fotografi ubb-lbl-08343

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Orograf, optisk avstandsmåler for kystartilleri

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Kystartilleri, Orograf

Fotografi ubb-lbl-08361

Rudolph Stoltz

[Kvarven]

Orograf, optisk avstandsmåler for kystartilleri

Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Mann, Man, Fort, Kystfort, Kystartilleri, Orograf

Fotografi ubb-bs-ok-15612

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Rekruttskolen, Gravdal

Kvinne, Woman, Forsvaret, Soldat, Soldier, Fjell, Vann

Fotografi ubb-lbl-08377

Rudolph Stoltz

[Soldater ombord i båt]

Henrik Mathias Bekker Larsen sittende bak fremste soldat til venstre

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Båt, Boat, Mann, Man, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15595

Rudolph Stoltz

[Soldater slapper av]

Lauritz Bekker Larsen sitter med ryggen til som nr. 3 fra høyre

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier

Fotografi ubb-bs-ok-15593

Rudolph Stoltz

[Soldater på øvelse]

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Kystfort, Militærøvelse, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15588

Ralph L. Wilson

Hovedhuset i Gravdal

Kommandantboligen, Gravdal

Hovedgård, Kommandantbolig

Fotografi ubb-wil-p-059

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen Gravdal, Soldater på øvelse]

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Telt

Fotografi ubb-lbl-08355

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Soldat i vaktbu]

Soldat i vaktbu

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Skilderhus

Fotografi ubb-lbl-08345

Rudolph Stoltz

[Gruppebilde av soldater]

Lauritz Bekker Larsen nr. 3 fra venstre.

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Gruppeportrett, Mann, Man, Kystfort, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15605

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen Gravdal, Soldater på øvelse]

Rekruttskolen Gravdal, Soldater på øvelse

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Telt

Fotografi ubb-lbl-08357

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Rekruttskolen, Gravdal

Kvinne, Woman, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Vei, Hekk

Fotografi ubb-lbl-08378

Knud Knudsen

[Uten Tittel]

Det var trolig kjøpmann og stortingsmann August Konow som eide lyststedet da bildet ble tatt.

Lyststed

Fotografi ubb-kk-nbx-0609

Ralph L. Wilson

Hovedhuset i Gravdal

Kommandantboligen, Gravdal

Hage, Hovedgård, Kommandantbolig

Fotografi ubb-wil-p-060

Rudolph Stoltz

[Soldater slapper av]

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Hund, Mann, Man, Kystfort, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15599

Rudolph Stoltz

[Soldater som har matpause]

Lauritz Bekker Larsen sitter til høyre med tallerken på fanget

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Feltkjøkken, Telt, Kystfort, Middag, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15600

Rudolph Stoltz

[Soldater ved kanonstilling, Kvarven fort]

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Kanon, Fort, Kystfort, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15601

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Rekruttskolen, Gravdal

Interior, Interiør og innredning, Forsvaret, Soldat, Soldier, Mann, Man, Gryte, Brakker, Ovn

Fotografi ubb-lbl-08354

Rudolph Stoltz

[Soldat på kaserne]

Forsvaret, Soldat, Soldier, Brakker, Kaserne, Kystfort, Bed, Seng, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15589

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Rekruttskolen, Gravdal

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier

Fotografi ubb-lbl-08367

Ralph L. Wilson

Hovedhuset i Gravdal

Kommandantboligen, Gravdal

Port, Lykt, Hovedgård, Kommandantbolig

Fotografi ubb-wil-p-061

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Rekruttskolen, Gravdal

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Gruppeportrett

Fotografi ubb-lbl-08352

Rudolph Stoltz

[Soldater på post, Kvarven fort]

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Kikkert, Kystfort, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15598

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Rekruttskolen, Gravdal

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Telt

Fotografi ubb-lbl-08364

Knud Knudsen

[Gravdal]

Fra Gravdal hovedgård med Storevarden og Florvågøen i bakgrunnen og hageanlegg i framgrunnen.

Bygninger, Fjell, Kulturlandskap, Kyst, Hav, Sea, Gangsti

Fotografi ubb-kk-nbx-0627

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Soldater i telt]

Soldater i telt

Forsvaret, Soldat, Soldier, Mann, Man, Langpipe, Telt

Fotografi ubb-lbl-08344

Rudolph Stoltz

[Soldater ombord i båt]

Henrik Mathias Bekker Larsen sitter bakerst til venstre med pipe i hånden

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Båt, Boat, Sjøforsvaret, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15596

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gravdal]

Gravdal

Flyfoto, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Skog, Vik

Fotografi ubb-w-f-104969

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gravdal]

1963-06-01

Gravdal

Flyfoto, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-104970

Ukjent

[Soldater som spiser]

Gravdal, Kvarven fort

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Gruppeportrett, Planter, Plants, Feltkjøkken, Telt

Fotografi ubb-bs-ok-15735

Rudolph Stoltz

[Soldater som slapper av]

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Hund, Mann, Man, Kystfort, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15602

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Forsvaret, Soldat, Soldier

Fotografi ubb-lbl-08375

Rudolph Stoltz

[Soldater på utmarsj]

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Kystfort, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15594

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Lauritz på øvelse. Rekruttskolen, Gravdal]

Forsvaret, Soldat, Soldier, Telt

Fotografi ubb-lbl-08374

Rudolph Stoltz

[Gruppebilde av soldater]

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Gruppeportrett, Trekkspill, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15603

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Rekruttskolen, Gravdal

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Gruppeportrett, Kaserne

Fotografi ubb-lbl-08339

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Rekruttskolen, Gravdal

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Mann, Man

Fotografi ubb-lbl-08350

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen Gravdal, Soldater på øvelse]

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Telt

Fotografi ubb-lbl-08359

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Rekruttskolen, Gravdal

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Telt

Fotografi ubb-lbl-08362

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen Gravdal, Soldater på øvelse]

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier

Fotografi ubb-lbl-08356

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Rekruttskolen, Gravdal

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Mann, Man, Rifle

Fotografi ubb-lbl-08347

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Militæret]

Militæret

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Mann, Man, Flagg, Kikkert, Telt

Fotografi ubb-lbl-08351

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Forsvaret, Soldat, Soldier

Fotografi ubb-lbl-08376

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Rekruttskolen, Gravdal

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier

Fotografi ubb-lbl-08368

Lauritz Johan Bekker Larsen

ubb-lbl-08342

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Telt

Fotografi ubb-lbl-08342

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal, Telegrafavd.]

Rekruttskolen, Gravdal, Telegrafavd.

Bord, Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Gruppeportrett, Mann, Man, Kaserne

Fotografi ubb-lbl-08338

Rudolph Stoltz

[Soldater på kaserne]

Forsvaret, Soldat, Soldier, Kaserne, Sovesal, Kystfort, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15590

Knud Knudsen

[Gravdal]

Landskap, Landscape, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-nsx-0350

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Rekruttskolen, Gravdal

Forsvaret, Soldat, Soldier, Telt

Fotografi ubb-lbl-08366

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Lauritz til høyre

Forsvaret, Soldat, Soldier, Flagg, Kikkert, Telt

Fotografi ubb-lbl-08353

Rudolph Stoltz

[Soldater som hviler seg]

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Mann, Man, Kystfort, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15591

Rudolph Stoltz

[Soldater på Gravdal, Kvarven fort]

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Fort, Brakker, Kaserne, Kystfort, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15613

Knud Knudsen

[Gravdal]

Landskap, Landscape, Lyststed

Fotografi ubb-kk-nsx-0347

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Rekruttskolen, Gravdal

Gruppeportrett, Kaserne

Fotografi ubb-lbl-08348

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal. Soldater fotografert ved en kanon]

Rekruttskolen, Gravdal. Soldater fotografert ved en kanon

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Kanon

Fotografi ubb-lbl-08370

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Rekruttskolen, Gravdal

Mann, Man, Dress, Suit, Skilderhus, Kaserne

Fotografi ubb-lbl-08340

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Rekruttskolen, Gravdal

Forsvaret, Soldat, Soldier, Gruppeportrett, Kanon

Fotografi ubb-lbl-08360

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Gravdal, Bergen]

Gravdal, Bergen

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Gruppeportrett

Fotografi ubb-lbl-08341

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Rekruttskolen, Gravdal

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Gruppeportrett

Fotografi ubb-lbl-08346

Rudolph Stoltz

[Soldater tar pause]

Forsvaret, Military uniform, Militæruniform, Soldat, Soldier, Mann, Man, Kystfort, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15592