Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Rekruttskolen, Gravdal

Soldat, Sekk, Kaserne

Fotografi ubb-lbl-08349

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Rekruttskolen, Gravdal

Soldat, Militæruniform, Forsvaret

Fotografi ubb-lbl-08373

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Rekruttskolen, Gravdal

Soldat, Telt, Forsvaret

Fotografi ubb-lbl-08363

Rudolph Stoltz

[Soldater med ammunisjon]

Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Mann, Fort, Kystfort, Kystartilleri, Ammunisjon, Stridshode

Fotografi ubb-bs-ok-15616

Rudolph Stoltz

[Soldater på post, Kvarven fort]

Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Forsvaret, Fort, Kystfort, Kystartilleri, Signalflagg

Fotografi ubb-bs-ok-15604

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekrutter på rekruttskolen, Gravdal]

Rekrutter på rekruttskolen, Gravdal

Soldat, Militæruniform, Mann, Sixpence, Dress

Fotografi ubb-lbl-08343

Rudolph Stoltz

[Kvarven]

Orograf, optisk avstandsmåler for kystartilleri

Soldat, Militæruniform, Mann, Fort, Kystfort, Kystartilleri, Orograf

Fotografi ubb-bs-ok-15612

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Rekruttskolen, Gravdal

Kvinne, Fjell, Soldat, Forsvaret, Vann

Fotografi ubb-lbl-08377

Rudolph Stoltz

[Soldater ombord i båt]

Henrik Mathias Bekker Larsen sittende bak fremste soldat til venstre

Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Båt, Mann, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15595

Rudolph Stoltz

[Soldater slapper av]

Lauritz Bekker Larsen sitter med ryggen til som nr. 3 fra høyre

Soldat, Militæruniform, Forsvaret

Fotografi ubb-bs-ok-15593

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen]

Fra Gravdal eller Sandviksbatteriet

Soldat, Telt, Forsvaret

Fotografi ubb-lbl-08366

Rudolph Stoltz

[Soldater på øvelse]

Soldat, Militæruniform, Militærøvelse, Forsvaret, Kystfort, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15588

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Soldater, Rekruttskolen]

Fra Gravdal eller Sandviksbatteriet

Soldat, Forsvaret

Fotografi ubb-lbl-08369

Ralph L. Wilson

Hovedhuset i Gravdal

Kommandantboligen, Gravdal

Hovedgård, Kommandantbolig

Fotografi ubb-wil-p-059

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Soldat i vaktbu]

Soldat i vaktbu

Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Skilderhus

Fotografi ubb-lbl-08345

Rudolph Stoltz

[Gruppebilde av soldater]

Lauritz Bekker Larsen nr. 3 fra venstre.

Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Mann, Kystfort, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15605

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Rekruttskolen, Gravdal

Kvinne, Soldat, Vei, Militæruniform, Hekk

Fotografi ubb-lbl-08378

Ralph L. Wilson

Hovedhuset i Gravdal

Kommandantboligen, Gravdal

Hage, Hovedgård, Kommandantbolig

Fotografi ubb-wil-p-060

Rudolph Stoltz

[Soldater slapper av]

Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Hund, Mann, Kystfort, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15599

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen soldater på øvelse]

Fra Gravdal eller Sandviksbatteriet

Soldat, Militæruniform, Telt, Forsvaret

Fotografi ubb-lbl-08359

Rudolph Stoltz

[Soldater som har matpause]

Lauritz Bekker Larsen sitter til høyre med tallerken på fanget

Soldat, Militæruniform, Telt, Forsvaret, Feltkjøkken, Kystfort, Middag, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15600

Rudolph Stoltz

[Soldater ved kanonstilling, Kvarven fort]

Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Kanon, Fort, Kystfort, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15601

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Rekruttskolen, Gravdal

Interiør, Soldat, Brakke, Forsvaret, Mann, Gryte, Ovn

Fotografi ubb-lbl-08354

Rudolph Stoltz

[Soldat på kaserne]

Soldat, Brakke, Forsvaret, Kaserne, Kystfort, Seng, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15589

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Rekruttskolen, Gravdal

Soldat, Militæruniform, Forsvaret

Fotografi ubb-lbl-08367

Ralph L. Wilson

Hovedhuset i Gravdal

Kommandantboligen, Gravdal

Port, Lykt, Hovedgård, Kommandantbolig

Fotografi ubb-wil-p-061

Rudolph Stoltz

[Soldater på post, Kvarven fort]

Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Kikkert, Kystfort, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15598

Knud Knudsen

[Gravdal]

Fra Gravdal hovedgård med Storevarden og Florvågøen i bakgrunnen og hageanlegg i framgrunnen.

Fjell, Bygninger, Kulturlandskap, Kyst, Hav, Gangsti

Fotografi ubb-kk-nbx-0627

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Soldater i telt]

Soldater i telt

Soldat, Telt, Forsvaret, Mann, Langpipe

Fotografi ubb-lbl-08344

Rudolph Stoltz

[Soldater ombord i båt]

Henrik Mathias Bekker Larsen sitter bakerst til venstre med pipe i hånden

Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Båt, Sjøforsvaret, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15596

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gravdal]

Gravdal

Flyfoto, Bolighus, Oversiktsbilde, Skog, Vik

Fotografi ubb-w-f-104969

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gravdal]

1963-06-01

Gravdal

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-104970

Ukjent

[Soldater som spiser]

Gravdal, Kvarven fort

Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Telt, Forsvaret, Planter, Feltkjøkken

Fotografi ubb-bs-ok-15735

Rudolph Stoltz

[Soldater som slapper av]

Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Hund, Mann, Kystfort, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15602

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Soldat, Forsvaret

Fotografi ubb-lbl-08375

Rudolph Stoltz

[Gruppebilde av soldater]

Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Trekkspill, Forsvaret, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15603

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Rekruttskolen, Gravdal

Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Kaserne

Fotografi ubb-lbl-08339

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Soldater på øvelse]

Fra Gravdal eller Sandviksbatteriet

Soldat, Militæruniform, Telt, Forsvaret

Fotografi ubb-lbl-08355

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Rekruttskolen, Gravdal

Soldat, Militæruniform, Telt, Forsvaret

Fotografi ubb-lbl-08362

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Soldat, Forsvaret

Fotografi ubb-lbl-08376

Lauritz Johan Bekker Larsen

ubb-lbl-08342

Soldat, Militæruniform, Telt, Forsvaret

Fotografi ubb-lbl-08342

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal, Telegrafavd.]

Rekruttskolen, Gravdal, Telegrafavd.

Bord, Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Mann, Kaserne

Fotografi ubb-lbl-08338

Rudolph Stoltz

[Soldater på kaserne]

Soldat, Forsvaret, Kaserne, Sovesal, Kystfort, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15590

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen]

Fra Gravdal eller Sandviksbatteriet. Lauritz står helt til venstre

Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Forsvaret

Fotografi ubb-lbl-08352

Knud Knudsen

[Gravdal]

Landskap, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-nsx-0350

Rudolph Stoltz

[Soldater som hviler seg]

Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Mann, Kystfort, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15591

Rudolph Stoltz

[Soldater på Gravdal, Kvarven fort]

Soldat, Militæruniform, Brakke, Forsvaret, Fort, Kaserne, Kystfort, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15613

Knud Knudsen

[Gravdal]

Det var trolig kjøpmann og stortingsmann August Konow som eide lyststedet da bildet ble tatt.

Lyststed

Fotografi ubb-kk-nbx-0609

Knud Knudsen

[Gravdal]

Landskap, Lyststed

Fotografi ubb-kk-nsx-0347

Knud Knudsen

[Gravdall]

Lyststed

Fotografi ubb-kk-nbx-0623

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Rekruttskolen, Gravdal

Mann, Dress, Skilderhus, Kaserne

Fotografi ubb-lbl-08340

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Gravdal, Bergen]

Gravdal, Bergen

Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Forsvaret

Fotografi ubb-lbl-08341

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Rekruttskolen, Gravdal

Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Forsvaret

Fotografi ubb-lbl-08346

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Soldater]

Fra Gravdal eller Sandviksbatteriet

Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Rifle

Fotografi ubb-lbl-08371

Rudolph Stoltz

[Soldater på utmarsj]

Trolig Gravdal eller Sandviken

Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Kystfort, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15594

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Gravdal]

Det kan være Henrik Bekker Larsen med sixpenc på hode.

Gruppeportrett, Kaserne

Fotografi ubb-lbl-08348