Ukjent

[Interiør, Norsk Valseverk A/S]

Pakking, ferdige stålplater.

Arbeider, Fabrikk, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-bs-fol-01875-006

Ukjent

[Norsk Valseverk A/S]

Fabrikkbygget sett fra utsiden, utsikt inn mot Simonsviken, Laksevåg.

Fabrikk, Valseverk, Metalvarefabrikker

Fotografi ubb-bs-fol-01875-001

Widerøe's Flyveselskap A/S

Norsk Blikkvalseverk A/S, Simonsvik

Flyfoto, Oversiktsbilde, Valseverk

Fotografi ubb-w-sh-005568

Ukjent

[Interiør, Norsk Valseverk A/S]

Maskiner for blikkvalsing.

Arbeider, Fabrikk, Valseverk, Maskinhall, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-bs-fol-01875-005

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Sjøkrigsskolen med Valseverket t.v.]

1963-06-01

Sjøkrigsskolen med Valseverket t.v.

Flyfoto, Oversiktsbilde, Valseverk, Sjøkrigsskole

Fotografi ubb-w-f-104940

Ukjent

[Interiør, Norsk Valseverk A/S]

Fabrikkhallen i arbeidstiden.

Arbeider, Fabrikk, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-bs-fol-01875-003

Ukjent

[Norsk Valseverk A/S]

Fabrikkbygning med bakgård.

Fabrikk, Valseverk, Metalvarefabrikker

Fotografi ubb-bs-fol-01875-002

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Norsk Blikvalseverk A/S, Simonsvik]

Norsk Blikvalseverk A/S, Simonsvik

Flyfoto, Oversiktsbilde, Valseverk

Fotografi ubb-w-sh-005570