Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk.]

1917-12-18

Interiør fra A/S Norsk Valseverk.

Arbeider, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-218-022

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsviken pr. Bergen 1916]

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsviken pr. Bergen 1916

Trillebår, Brakke, Valseverk, Skur, Stillas, Telefonstolpe, Treplank, Industriutbygging, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-006

Atelier KK

A/S Norsk Valseværk 18/12 1917

1917-12-18

Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 3 arbeidere 18/12-17

Arbeider, Valseverk, Verkstedsmaskin, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-229-037

Atelier KK

[Jekt med last ved Norsk Valseverk, Simonsvik pr.Bergen 1916]

Jekt med last ved Norsk Valseverk, Simonsvik pr.Bergen 1916

Tømmer, Kaianlegg, Valseverk, Havneskur, Jekt, Industriutbygging, Metalvarefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-147-031

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen]

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen

Fjell, Arbeider, Valseverk, Gravemaskin, Industriutbygging, Metalvarefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-147-019

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk., Simonsvik pr. Bergen 1916]

Vei, Bolighus, Trebro, Valseverk, Flaggstang, Industriutbygging, Metalvarefabrikker, Anleggsbane, Ås

Fotografi ubb-kk-n-147-020

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 9 arbeidere]

Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 9 arbeidere

Arbeider, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-229-043

Atelier KK

Fra Anlæget af Norsk Valseværk, Simonsviken pr. Bergen

1916-09-22

Arbeider, Brakke, Bolighus, Valseverk, Stige, Skur, Telefonstolpe, Industriutbygging, Damplokomotiv, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-005

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Simonsvik]

1963-06-01

Simonsvik

Flyfoto, Oversiktsbilde, Industribygning, Valseverk

Fotografi ubb-w-f-104942

Atelier KK

Fra Anlægget af Norsk Valseværk, Simonsviken, pr. Bergen

1916-09-22

Arbeider, Kaianlegg, Valseverk, Skog, Lekter, Kran, Slepebåt, Industriutbygging, Damplokomotiv, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-014

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

1916-09-22

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Valseverk, Skur, Industriutbygging, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-026

ABC-Foto

Norsk Jernverk, valseverket

Flyfoto, Oversiktsbilde, Reklamefoto, Industribygning, Valseverk

Fotografi ubb-abc-2297-004

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk.]

Interiør fra A/S Norsk Valseverk.

Arbeider, Ungdom, Arbeidsklær, Valseverk, Verkstedsmaskin, Metalvarefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-218-020

Ukjent

[Norsk Valseverk A/S]

Fabrikkbygget sett fra utsiden, utsikt inn mot Simonsviken, Laksevåg.

Fabrikk, Valseverk, Metalvarefabrikker

Fotografi ubb-bs-fol-01875-001

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

1916-07-31

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Tømmer, Kaianlegg, Valseverk, Kran, Industriutbygging, Metalvarefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-147-030

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk 1917]

Interiør fra A/S Norsk Valseverk 1917

Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-229-046

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

1916-07-31

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Fjell, Valseverk, Låve, Industriutbygging, Steinbrudd, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-025

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk 1917]

Interiør fra A/S Norsk Valseverk 1917

Arbeider, Valseverk, Verkstedsmaskin, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-229-038

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 9 arbeidere 1917]

Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 9 arbeidere 1917

Arbeider, Valseverk, Verkstedsmaskin, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-229-041

ABC-Foto

Norsk Jernverk, valseverket

Flyfoto, Oversiktsbilde, Reklamefoto, Industribygning, Valseverk

Fotografi ubb-abc-2297-008

ABC-Foto

Norsk Jernverk, valseverket

Flyfoto, Oversiktsbilde, Reklamefoto, Industribygning, Valseverk

Fotografi ubb-abc-2297-009

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen]

1916-09-22

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen

Fjell, Brakke, Jernbaneskinner, Valseverk, Gravemaskin, Stolpe, Industriutbygging, Støttemur, Steinbrudd, Metalvarefabrikker, Grøft

Fotografi ubb-kk-n-147-018

Widerøe's Flyveselskap A/S

Norsk Blikvalseverk A/S, Simonsvik

1955-06-10

Flyfoto, Oversiktsbilde, Industribygning, Blikkvarefabrikk

Fotografi ubb-w-sh-082310

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Sjøkrigsskolen med Valseverket t.v.]

1963-06-01

Sjøkrigsskolen med Valseverket t.v.

Flyfoto, Oversiktsbilde, Valseverk, Sjøkrigsskole

Fotografi ubb-w-f-104940

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 3 arbeidere 1917]

Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 3 arbeidere 1917

Arbeider, Valseverk, Kran, Verkstedsmaskin, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-229-042

Ukjent

[Interiør, Norsk Valseverk A/S]

Pakking, ferdige stålplater.

Arbeider, Fabrikk, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-bs-fol-01875-006

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 4 arbeidere 1917]

Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 4 arbeidere 1917

Arbeider, Valseverk, Verkstedsmaskin, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-229-044

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Norsk valseverk A/S, Simonsvik]

1955-06-10

Norsk valseverk A/S, Simonsvik

Flyfoto, Oversiktsbilde, Industribygning, Blikkvarefabrikk

Fotografi ubb-w-sh-082312

Atelier KK

[Anlegg og arbeidere ved Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Anlegg og arbeidere ved Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Vei, Arbeider, Brakke, Trebro, Valseverk, Skur, Industriutbygging, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-016

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Vei, Valseverk, Låve, Industriutbygging, Metalvarefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-147-029

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 10 arbeidere 1917]

Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 10 arbeidere 1917

Arbeider, Valseverk, Verkstedsmaskin, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-229-040

Widerøe's Flyveselskap A/S

Norsk Blikvalseverk A/S, Simonsviken

1955-06-10

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082314

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

1916-07-31

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Vei, Brakke, Hesje, Valseverk, Industriutbygging, Høykjerre, Metalvarefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-147-027

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Valseverk, Skur, Industriutbygging, Støttemur, Metalvarefabrikker, Grøft, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-028

Ukjent

[Norsk Valseverk A/S]

Fabrikkbygning med bakgård.

Fabrikk, Valseverk, Metalvarefabrikker

Fotografi ubb-bs-fol-01875-002

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Valseverket]

1964-08-11

Valseverket

Flyfoto, Oversiktsbilde, Valseverk

Fotografi ubb-w-f-143589

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Vei, Arbeider, Brakke, Valseverk, Industriutbygging, Metalvarefabrikker, Grøft

Fotografi ubb-kk-n-147-011

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Valseverket]

1964-08-11

Valseverket

Flyfoto, Oversiktsbilde, Valseverk

Fotografi ubb-w-f-143588

Atelier KK

Parti fra Simonsvik pr. Bergen

Fjell, Brakke, Bolighus, Valseverk, Skog, Skur, Telefonstolpe, Gravemaskin, Industriutbygging, Damplokomotiv, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-002

Ukjent

[Interiør, Norsk Valseverk A/S]

Fabrikkhallen i arbeidstiden.

Arbeider, Fabrikk, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-bs-fol-01875-003

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Brakke, Valseverk, Skur, Telefonstolpe, Industriutbygging, Metalvarefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-147-021

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Norsk Blikvalseverk A/S, Simonsvik]

Norsk Blikvalseverk A/S, Simonsvik

Flyfoto, Oversiktsbilde, Valseverk

Fotografi ubb-w-sh-005570

ABC-Foto

Norsk Jernverk, valseverket

Flyfoto, Oversiktsbilde, Reklamefoto, Industribygning, Valseverk

Fotografi ubb-abc-2297-006

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk.]

Interiør fra A/S Norsk Valseverk.

Arbeider, Valseverk, Verkstedsmaskin, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-218-021

Atelier KK

[Fabrikkbygning hos A/S Norsk Valseverk 1917]

Fabrikkbygning hos A/S Norsk Valseverk 1917

Vei, Bolighus, Fabrikk, Valseverk, Skorstein, Metalvarefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-229-047

ABC-Foto

Norsk Jernverk, valseverket

Flyfoto, Oversiktsbilde, Reklamefoto, Industribygning, Valseverk

Fotografi ubb-abc-2297-001

ABC-Foto

Norsk Jernverk, valseverket

Flyfoto, Oversiktsbilde, Reklamefoto, Industribygning, Valseverk

Fotografi ubb-abc-2297-005

ABC-Foto

Norsk Jernverk, valseverket

Flyfoto, Oversiktsbilde, Reklamefoto, Industribygning, Valseverk

Fotografi ubb-abc-2297-010

Atelier KK

Fra Anlæget af Norsk Valseværk, Simonsviken pr. Bergen

1916-09-22

Fjell, Brakke, Bolighus, Valseverk, Skur, Gravemaskin, Låve, Industriutbygging, Steinbrudd, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-004

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 1 arbeider 1917]

Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 1 arbeider 1917

Arbeider, Valseverk, Skyggelue, Verkstedsmaskin, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-229-039

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

1916-09-22

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Valseverk, Trematerialer, Telefonstolpe, Industriutbygging, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-023

Atelier KK

Fra Anlæget af Norsk Valseværk, Simonsviken pr. Bergen

1916-09-22

Vei, Brakke, Bolighus, Valseverk, Skog, Skur, Telefonstolpe, Låve, Industriutbygging, Steinbrudd, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-003

Widerøe's Flyveselskap A/S

Norsk Blikvalseverk A/S, Simonsvik

1955-06-10

Flyfoto, Oversiktsbilde, Industriområde, Blikkvarefabrikk

Fotografi ubb-w-sh-082311

Atelier KK

Fra Anlægget af Norsk Valseværk, Simonsviken pr. Bergen

Arbeider, Brakke, Hesje, Valseverk, Gravemaskin, Industriutbygging, Steingjerde, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-015

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk 1917]

Interiør fra A/S Norsk Valseverk 1917

Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-218-025

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Arbeider, Trillebår, Hest, Bolighus, Valseverk, Skur, Industriutbygging, Støttemur, Metalvarefabrikker, Grøft, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-008

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Fjell, Brakke, Bolighus, Valseverk, Skur, Industriutbygging, Støttemur, Metalvarefabrikker, Grøft, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-010

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Arbeider, Brakke, Bolighus, Valseverk, Skur, Gravemaskin, Treplank, Industriutbygging, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-009

Atelier KK

A/S Norsk Valseverk

1917-12-18

Interiør fra A/S Norsk Valseverk, med arbeidere (5 personer) 18/12-17

Arbeider, Valseverk, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-218-018

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Norsk Blikkvalseverk i Simonsvik]

1961-08-19

Norsk Blikkvalseverk i Simonsvik

Flyfoto, Oversiktsbilde, Valseverk, Industriområde

Fotografi ubb-w-sh-119806

Atelier KK

Parti fra Simonsvik pr. Bergen

Fjell, Brakke, Bolighus, Valseverk, Skog, Skur, Telefonstolpe, Gravemaskin, Industriutbygging, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-001

ABC-Foto

Norsk Jernverk, valseverket

Flyfoto, Oversiktsbilde, Reklamefoto, Industribygning, Valseverk

Fotografi ubb-abc-2297-002

ABC-Foto

Norsk Jernverk, valseverket

Flyfoto, Oversiktsbilde, Reklamefoto, Industribygning, Valseverk

Fotografi ubb-abc-2297-011

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Brakke, Valseverk, Stillas, Industriutbygging, Metalvarefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-147-024

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Vei, Arbeider, Trillebår, Brakke, Jernbaneskinner, Valseverk, Gravemaskin, Treplank, Industriutbygging, Metalvarefabrikker, Ås

Fotografi ubb-kk-n-147-007

Widerøe's Flyveselskap A/S

Norsk Blikkvalseverk A/S, Simonsvik

Flyfoto, Oversiktsbilde, Valseverk

Fotografi ubb-w-sh-005568

Ukjent

[Interiør, Norsk Valseverk A/S]

Maskiner for blikkvalsing.

Arbeider, Fabrikk, Valseverk, Maskinhall, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-bs-fol-01875-005

ABC-Foto

Norsk Jernverk, valseverket

Flyfoto, Oversiktsbilde, Reklamefoto, Industribygning, Valseverk

Fotografi ubb-abc-2297-012

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

1916-09-22

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Fjell, Arbeider, Bolighus, Valseverk, Gravemaskin, Industriutbygging, Metalvarefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-147-017

Widerøe's Flyveselskap A/S

Norsk Blikvalseverk A/S, Simonsvik

1955-06-10

Flyfoto, Oversiktsbilde, Blikkvarefabrikk

Fotografi ubb-w-sh-082313

ABC-Foto

Norsk Jernverk, valseverket

Flyfoto, Oversiktsbilde, Reklamefoto, Industribygning, Valseverk

Fotografi ubb-abc-2297-003

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk.]

Interiør fra A/S Norsk Valseverk.

Mann, Valseverk, Turbin, Metalvarefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-218-019

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 5 arbeidere 1917]

Interiør fra A/S Norsk Valseverk med 5 arbeidere 1917

Arbeider, Valseverk, Verkstedsmaskin, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-229-045

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Valseverket. Nygård og Lyngbø]

1962-07-18

Valseverket. Nygård og Lyngbø

Flyfoto, Oversiktsbilde, Valseverk

Fotografi ubb-w-f-080341

Atelier KK

[Interiør fra A/S Norsk Valseverk. Fire arbeidere 1917]

1917-12-18

Interiør fra A/S Norsk Valseverk. Fire arbeidere 1917

Arbeider, Valseverk, Verkstedsmaskin, Metalvarefabrikker

Fotografi ubb-kk-n-218-024

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916

Tømmer, Kaianlegg, Valseverk, Lekter, Industriutbygging, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Fotografi ubb-kk-n-147-022

Atelier KK

[Interiør fra ovnshallen på A/S Norsk Valseverk 1917]

Interiør fra ovnshallen på A/S Norsk Valseverk 1917

Valseverk, Ovn, Metalvarefabrikker, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-218-023

ABC-Foto

Norsk Jernverk, valseverket

Flyfoto, Oversiktsbilde, Reklamefoto, Industribygning, Valseverk

Fotografi ubb-abc-2297-007