Ukjent

Laxevaags Værk ved Bergen

Fra Norsk Folkeblad nr.49. side 365, Dato 07.12.1867. Årgang 2

Skipsbygging - verftsindustri, Xylografi

Fotografi ubb-bs-ok-14045

K. Knudsen & Co

[Verft]

Skip, Skipsbygging - verftsindustri, Oversiktsbilde, Industribygning

Fotografi ubb-kk-nax-0680

Ukjent; Atelier KK

[Oversiktsbilde, Martens, Olsen & Co Jernskibsbyggeri]

Oversiktsbilde, Martens, Olsen & Co Jernskibsbyggeri (senere Laxevaag Maskin og Jernskibsbyggeri) sett fra vest, etter 1883

Fjord, Skipsbygging - verftsindustri, Sjøbod, Mekaniske verksteder

Fotografi ubb-kk-n-311-008

Atelier KK

[Fra A/S Bergens Mekaniske Verksted, Laksevåg]

Fra A/S Bergens Mekaniske Verksted, Laksevåg

Mekanisk verksted, Fjord, Skipsbygging - verftsindustri, Slipp, Fjordabåt, Slipper & mek. Verksteder, Mekaniske verksteder, Skipsskrog

Fotografi ubb-kk-n-279-022

Atelier KK

[Interiør, fabrikkhall, Bergens Mekaniske Verksted]

Interiør, fabrikkhall, Bergens Mekaniske Verksted

Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Fabrikkhall, Slipper & mek. Verksteder, Mekaniske verksteder

Fotografi ubb-kk-n-279-027

Atelier KK

[Fra Martens, Olsen & Co Jernskibsbyggeri]

Fra Martens, Olsen & Co Jernskibsbyggeri (senere Laxevaag Maskin og Jernskibsbyggeri) etter 1883

Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Heisekran, Mekaniske verksteder

Fotografi ubb-kk-n-311-007

Atelier K. Knudsen

[Komfyr]

Komfyr, Ovn

Fotografi ubb-kk-ncn-0077

Atelier K. Knudsen

[Manuell presse?]

Maskin produsert ved Laxevaags Verk

Maskin

Fotografi ubb-kk-nbx-0611

Atelier KK

[Fra A/S Bergens Mekaniske Verksted, Laksevåg]

Fra A/S Bergens Mekaniske Verksted, Laksevåg

Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Dampskip, Slipp, Slipper & mek. Verksteder, Mekaniske verksteder

Fotografi ubb-kk-n-279-023

K. Knudsen & Co

[Verft]

Skip, Skipsbygging - verftsindustri, Oversiktsbilde, Industribygning

Fotografi ubb-kk-nax-0675

Atelier K. Knudsen

[Manuell presse?]

Maskin laget ved Laxevaags Verk

Maskin

Fotografi ubb-kk-nbx-0608

Atelier K. Knudsen

[Komfyr]

Komfyr, Ovn

Fotografi ubb-kk-ncn-0078

Atelier KK

[A/S Bergens Mekaniske Verksted, Laksevåg. Smien med arbeidere]

A/S Bergens Mekaniske Verksted, Laksevåg. Smien med arbeidere

Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Fabrikkhall, Slipper & mek. Verksteder, Mekaniske verksteder

Fotografi ubb-kk-n-279-026

Atelier KK

[Interiør fra Skipsbyggeriet, Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri]

Interiør fra Skipsbyggeriet, Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri

Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Fabrikk, Slipper & mek. Verksteder

Fotografi ubb-kk-n-256-053