Atelier KK

[Kokslager sett fra sjøen]

Kull koks og solarolje

Skip, Fjell, By- og småsteder, Båt, Kaianlegg, Oljetank, Lager, Kran, Dokk, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Fotografi ubb-kk-n-420-134

Atelier KK

[Kokslager sett fra sjøen]

Kull koks og solarolje

Skip, Fjell, By- og småsteder, Båt, Kaianlegg, Oljetank, Lager, Kran, Dokk, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Fotografi ubb-kk-n-420-131

Atelier KK

[Kull eller kokslager hos K-71 på Laksevågsneset, med D/F "Laksevaag"]

1926-06-04

Kull eller kokslager hos K-71 på Laksevågsneset, med D/F "Laksevaag"

Fiskebåt, Mann, Fraktefartøy, Kran, Fjordabåt, Kullhandel, Kull-lager, Kul- & vedforetninger

Fotografi ubb-kk-n-289-020

Atelier KK

[Kull eller kokslager på Laksevågsneset, ca. 1926]

Kull eller kokslager på Laksevågsneset, ca. 1926

Lekter, Fraktefartøy, Kran, Kullhandel, Kull-lager, Kul- & vedforetninger

Fotografi ubb-kk-n-289-024

Atelier KK

[Kokslager sett fra sjøen]

Kull koks og solarolje

By- og småsteder, Bolighus, Kaianlegg, Oljetank, Lager, Kran, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Fotografi ubb-kk-n-420-132

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen. Kulkompagniet av 1871

1955-06-10

Flyfoto, Boligblokk, Oversiktsbilde, Fabrikk, Kraftproduksjon, Kull

Fotografi ubb-w-sh-082291

Widerøe's Flyveselskap A/S

A/S Bergens Bliktrykkeri, Bergen

1955-06-10

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082293

Atelier KK

[Kokslager sett fra sjøen]

Skip, Fjell, By- og småsteder, Lager, Kran, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Fotografi ubb-kk-n-316-011

Atelier KK

[Kokslager sett fra sjøen]

Kull koks og solarolje

Skip, Fjell, By- og småsteder, Kaianlegg, Oljetank, Lager, Kran, Dokk, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Fotografi ubb-kk-n-420-133

Atelier KK

[Kokslager sett fra sjøen]

Lasteskip "Hofplein"

Skip, Fjell, By- og småsteder, Dampskip, Lager, Kran, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Fotografi ubb-kk-n-316-012

Atelier KK

ubb-kk-n-289-019

1926-06-04

Kull eller kokslager tilhørende K-71 på Laksevågsneset, med D/F "Laksevaag"

Fraktefartøy, Kran, Fjordabåt, Kullhandel, Kull-lager, Kul- & vedforetninger

Fotografi ubb-kk-n-289-019

Atelier KK

[Kull eller kokslager hos K-71 på Laksevågsneset]

1926-06-12

Kull eller kokslager hos K-71 på Laksevågsneset

Lekter, Fraktefartøy, Kran, Kullhandel, Kull-lager, Kul- & vedforetninger

Fotografi ubb-kk-n-289-022

Widerøe's Flyveselskap A/S

Kulkompaniet af 1871

1948-10-08

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kullhandel

Fotografi ubb-w-sh-013803

Atelier KK

ubb-kk-n-289-021

Kull eller kokslager hos K-71 på Laksevågsneset ca. 1926. Bildet tatt fra sjøen

Fraktefartøy, Kran, Fjordabåt, Kullhandel, Kull-lager, Kul- & vedforetninger

Fotografi ubb-kk-n-289-021

Atelier KK

[Kokslager sett fra sjøen]

Skip, Fjell, By- og småsteder, Lager, Kran, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Fotografi ubb-kk-n-316-010

Atelier KK

[Kokslager og lasteskip]

Lasteskip "Hofplein"

Skip, Dampskip, Lager, Kran, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Fotografi ubb-kk-n-316-013

Atelier KK

[Lageret til K-71 på Laksevåg med to store dampskip]

1926-06-12

Lageret til K-71 på Laksevåg med to store dampskip

Dampskip, Lekter, Fraktefartøy, Kran, Kullhandel, Kull-lager, Kul- & vedforetninger

Fotografi ubb-kk-n-290-050

Atelier KK

[Kokslager sett fra sjøen]

Fjell, Båt, Kaianlegg, Oljetank, Lager, Kran, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Fotografi ubb-kk-n-420-129

Atelier KK

[Kull eller kokslager på Laksevågsneset ca. 1926]

Kull eller kokslager på Laksevågsneset ca. 1926

Fraktefartøy, Kran, Fjordabåt, Kullhandel, Kull-lager, Kul- & vedforetninger

Fotografi ubb-kk-n-289-023

Atelier KK

ubb-kk-n-290-049

1926-06-04

Kullageret på Laksevåg, med en stor krane og tre små dampbåter. Laksevågsfergen til venstre i forgrunnen

Dampskip, Fraktefartøy, Kran, Fjordabåt, Kullhandel, Kull-lager, Kul- & vedforetninger

Fotografi ubb-kk-n-290-049

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen kulkompani

1955-06-10

Bergen. Kulkompagniet av 1871

Flyfoto, Boligblokk, Bolighus, Oversiktsbilde, Kullhandel

Fotografi ubb-w-sh-082292

Atelier KK

[Kokslager sett fra sjøen]

Skip, Fjell, By- og småsteder, Lager, Kran, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Fotografi ubb-kk-n-316-009

Atelier KK

[Kokslager sett fra sjøen]

Kull koks og solarolje

Skip, Fjell, By- og småsteder, Kaianlegg, Oljetank, Lager, Kran, Dokk, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Fotografi ubb-kk-n-420-130