Knud Knudsen

[Laksevågneset]

Bolighus med reperbanen til Gjertsen-familie i bakgrunnen

Bolighus, Tregjerde, Reperbane

Fotografi ubb-kk-nbx-0465

Atelier KK

[Kokslager sett fra sjøen]

Kull koks og solarolje

By- og småsteder, Bolighus, Kaianlegg, Oljetank, Lager, Kran, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Fotografi ubb-kk-n-420-132

Knud Knudsen

Parti fra Laksevaagsnæset ved Bergen

Landskap, Vei, Gutt, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-ns-0040

Atelier KK

[Kokslager sett fra sjøen]

Skip, Fjell, By- og småsteder, Lager, Kran, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Fotografi ubb-kk-n-316-011

Atelier KK

[Kokslager sett fra sjøen]

Kull koks og solarolje

Skip, Fjell, By- og småsteder, Kaianlegg, Oljetank, Lager, Kran, Dokk, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Fotografi ubb-kk-n-420-133

Norvin Reklamefoto

Rieber & Søn

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Heisekran, Fraktefartøy, Lagerskur

Fotografi ubb-nor-r-0441

Atelier KK

[Kokslager sett fra sjøen]

Lasteskip "Hofplein"

Skip, Fjell, By- og småsteder, Dampskip, Lager, Kran, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Fotografi ubb-kk-n-316-012

Knud Knudsen

Parti af Laksevaagsnæset ved Bergen

Fjord, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ns-0045

Enoch Djupdræt

Laksevågneset

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-dju-p-0154

Atelier KK

[Kokslager sett fra sjøen]

Skip, Fjell, By- og småsteder, Lager, Kran, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Fotografi ubb-kk-n-316-010

Ukjent

Rasmus Solheim sitt hus

I enden sees låven til Nils på neset. Kan være fotografert av fotograf Peder Solheim

Hage, Bolighus, Låve

Fotografi ubb-bs-ok-22228

Olai Schumann Olsen

[Laksevågneset]

Stella Polaris liggende ved Kullkompagniet 1871, K-71

Landskap, Skip, By- og småsteder, Kran

Fotografi ubb-so-2674

Ukjent

Grans Skibsværft i Bergen

Fra Norsk Folkeblad nr.25. side 168/169, Dato 20.06.1868. Årgang 3

Skipsbygging - verftsindustri, Seilskip, Xylografi

Fotografi ubb-bs-ok-19901

Atelier KK

[Laksevåg]

Brygge, Fritidsbåt, Bolighus, Industribygning

Fotografi ubb-kk-n-347-034

Ukjent

[Lakesvågneset]

Ytterst på neset ser en reperbanen til Wilhelm Behrens

Landskap, Oversiktsbilde, Reperbane

Fotografi ubb-bs-ok-05687

Knud Knudsen

Parti fra Laksevaagsnæset ved Bergen

Kvinne, Fjord, Naust, Hverdagsklær

Fotografi ubb-kk-ns-0041

Atelier KK

[Kokslager sett fra sjøen]

Kull koks og solarolje

Skip, Fjell, By- og småsteder, Kaianlegg, Oljetank, Lager, Kran, Dokk, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Fotografi ubb-kk-n-420-130

Enoch Djupdræt

Laksevågnesset

Skip, Bygninger, Industriområde

Fotografi ubb-dju-p-0156

Atelier KK

[Kokslager sett fra sjøen]

Kull koks og solarolje

Skip, Fjell, By- og småsteder, Båt, Kaianlegg, Oljetank, Lager, Kran, Dokk, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Fotografi ubb-kk-n-420-134

Atelier KK

[Kokslager sett fra sjøen]

Kull koks og solarolje

Skip, Fjell, By- og småsteder, Båt, Kaianlegg, Oljetank, Lager, Kran, Dokk, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Fotografi ubb-kk-n-420-131

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Laksevågneset]

1948-10-08

Laksevågneset

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-013815

Ukjent

Nils på Neset med hesten

Kan være fotografert av fotograf Rasmus Solheim

Hest, Mann, Hatt, Gutt

Fotografi ubb-bs-ok-22226

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Laksevågneset med ubåtbunkeren]

1966-07-07

Laksevågneset med ubåtbunkeren

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-168307

Ukjent

[Familie og boligportrett]

Huset til Rasmus Solheim. Nils på Neset sin låve sees til høyre i bildet. Kan være fotografert av fotograf Peder Solheim

Kvinne, Bolighus, Mann, Hatt, Gutt, Tregjerde, Låve

Fotografi ubb-bs-ok-22229

Atelier KK

[Kokslager og lasteskip]

Lasteskip "Hofplein"

Skip, Dampskip, Lager, Kran, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Fotografi ubb-kk-n-316-013

Knud Knudsen

Parti fra Laksevaagsnæset ved Bergen

Landskap

Fotografi ubb-kk-ns-0042

Atelier KK

[Kokslager sett fra sjøen]

Fjell, Båt, Kaianlegg, Oljetank, Lager, Kran, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Fotografi ubb-kk-n-420-129

Atelier KK

[Kokslager sett fra sjøen]

Skip, Fjell, By- og småsteder, Lager, Kran, Kokshandel, Kullhandel, Kull-lager

Fotografi ubb-kk-n-316-009