Knud Knudsen

Parti ved Grimo i Hardanger

Landskap

Fotografi ubb-kk-2127-2079

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Livet på kaien]

Grimo i Hardanger

Passasjer, Brygge, Kaianlegg, Sjøbod, Fjordabåt, Reisekiste, Bagasje

Fotografi ubb-lbl-08564

Jørgen Grundtvig-Olsen

Grimo

1903-06-01

Landskap, Naust, Fjordabåt

Fotografi ubb-go-b-0040