Widerøe's Flyveselskap A/S

[Sørfjordsveien, Ytre Arne]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053013

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Vestlandsheimen på Breistein]

1965-07-13

Flyfoto, Oversiktsbilde, Spesialskole, Sentralinstitusjon

Fotografi ubb-w-f-152394

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Breistein]

1961-08-23

Breistein

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053187

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Breistein, Åsane]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053008

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Breistein, Åsane]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053002

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Breistein, Åsane]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053011

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Breistein]

1961-08-23

Breistein

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053189

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Breistein, Åsane]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053004

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Breistein, Åsane]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053007

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Breistein, Åsane]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053012

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Breistein, Åsane]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053009

Widerøe's Flyveselskap A/S

Breistein

1961-08-23

Breistein med ferjekaien og Mons Breisteins garveri. Ved kai ligger M/F Valestrand til Håland Ferjeselskap

Flyfoto, Oversiktsbilde, Fergekai, Ferge, Garveri

Fotografi ubb-w-f-053005

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Breistein, Åsane]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053016

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Breistein, Åsane]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053003

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Breistein]

1961-08-23

Breistein

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053188

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Breistein]

1961-08-23

Breistein

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053139

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Breistein, Åsane]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053001

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Breistein]

1961-08-23

Breistein

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053191

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Breistein, Åsane]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053006

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Breistein]

1961-08-23

Breistein

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053190