Per Braaten

ubb-bs-ok-00853-002

"Brudlaupslaget i tunet på Finne fyrr dei fer til avdukingi" (av Ola Mosafinn og Ridende Vossabrudlaup, relieff av Nils Bergslien)

Bryllup, Kvinnebunad, Fjording, Spelemann, Brudefølge, Brudepar, Vossebunad, Mannsbunad, Felespiller

Fotografi ubb-bs-ok-00853-002