Diplom datert 1361, 29. mars. Aga (Ullensvang, Hordaland)

1361-03-29

Vidisse av brev 1330, 24. mars (Stavanger): Biskopen Eirik i Stavanger m.fl. bevitner at Peter Petersson solgte til sitt søskenbarn Arnbjørn Ogmunnson sin odel i Byre og ...

Salg, Gårder, Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Arv, Eiendomshandel, Odel

Diplom ubb-diplom-0040

Diplom datert 1293, 26. mai. Aga (Ullensvang, Hordaland)

1293-05-26

Universitetsbiblioteket i Bergen har landets nest største samling med middelalderbrev. Vårt eldste brev er fra 1293 og et stort og staselig og på flere måter merkelig dokument. Dette brevet ble gjort og gitt på Aga ...

Diplomer, 1200-tallet, Middelalderen, Rettssak, Gulatings lagmenn, Eiendomsforhold, Forlik, Bønder, Gulatinget

Diplom ubb-diplom-0002

Diplom datert 1362, 4. september. Bergen

1362-09-04

Kong Haakon Magnussøn stadfester to eldre brev angående gården Byre, og forbyr med sitt råd alle å hindre brødrene Bjørn og Byre og Amund på Aga Arnbjørnssønner i gården lovlig bruk.

Lover, Gårder, Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Kunngjøring, Konger

Diplom ubb-diplom-0042

Torstein Lofthus

Aga

"Tunsteinen, Aga, der Myllarguten spela"

Tun, Stein

Fotografi ubb-bs-ok-00855-004

Ukjent

Tunsteinen på Aga

Agatunet

Steinhelle, Tun, Stein

Fotografi ubb-bs-ok-00855-003

Ukjent

Tunsteinen på Aga

"Her satt Myllarguten å spela og samla heile Aga… kring fela si"

Steinhelle, Tun, Stein

Fotografi ubb-bs-ok-00855-002

Diplom datert 1398, 8. februar. Aga (Ullensvang, Hordaland)

1398-02-08

Tre menn kunngjør, at Greip Ivarssøn solgte til Olaf Erlingssøn 5 månedsmatsbol mindre enn et halvt spannsbol i Sæbø i Legreids sogn (Eidsfjord) i Hardanger for 17 kyrlag og mottok betaling samt gav ham plass ...

Jordbruk, Gårder, Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Kunngjøring, Månedsmatsbol, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0059

Ukjent

Tunsteinen på Aga

Agatunet

Steinhelle, Tun, Stein

Fotografi ubb-bs-ok-00855-001