Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Barn, Bil, Car, Gate, By- og småsteder, Mann, Reklameskilt, 35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-reim-0310

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Gate, By- og småsteder, 35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-reim-0317

Egill Reimers

Solheimsgaten

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Bil, Car, By- og småsteder, Gutt, 35 mm, Trebygning, Bakgård, Skorstein, Ransel

Fotografi ubb-reim-0040

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Gate, By- og småsteder, 35 mm, Hydrant, Blikkenslager, Trebygning

Fotografi ubb-reim-0313

Egill Reimers

Solheimsgaten, riving av nordre del

Detalj.Fra en serie med områdebilder tatt mars 1969

35 mm, Husruin

Fotografi ubb-reim-0107

Egill Reimers

Solheimsgate 38-42, riving av

Detaljbilde.Fra en billedserie tatt september 1966

35 mm, Husruin

Fotografi ubb-reim-0277

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966. Detaljbilde

35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-reim-0296

Egill Reimers

Solheimsgaten, riving av nordre del

Fra en serie med områdebilder tatt mars 1969

Båt, 35 mm, Gjenreising og sanering, Husruin

Fotografi ubb-reim-0102

Gustav Brosing

Solheimsgaten?

1961-08-21

Villa, Hage, Trapp, Mur

Fotografi ubb-bros-02946

Egill Reimers

Solheimsgaten

K.A. Bachke Maskin A/S.Fra en serie med områdebilder tatt juni 1975.

Bolighus, Gate, By- og småsteder, Butikk, Gutt, 35 mm, Trebygning, Maskinforretning

Fotografi ubb-reim-0026

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

35 mm, Vindu, Trebygning

Fotografi ubb-reim-0312

Egill Reimers

Solheimsgaten

Fra en serie med områdebilder tatt juni 1975

Bolighus, Gate, By- og småsteder, Butikk, 35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-reim-0024

Egill Reimers

Solheimsgate 50-52

Bygninger, By- og småsteder, 35 mm, Trebygning, Husruin

Fotografi ubb-reim-0193

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

35 mm, Dør, Trebygning

Fotografi ubb-reim-0316

Egill Reimers

Solheimsgaten, riving av nordre del

Fra en serie med områdebilder tatt mars 1969

Gate, By- og småsteder, Mann, 35 mm, Husruin

Fotografi ubb-reim-0109

Egill Reimers

Solheimsgate 38-42, riving av

Fra en billedserie tatt september 1966

35 mm, Steinmur

Fotografi ubb-reim-0280

Egill Reimers

Solheimsgaten

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Bolighus, Gate, By- og småsteder, 35 mm, Trebygning, Industriområde, Betongbil

Fotografi ubb-reim-0054

Egill Reimers

Solheimsgate 51 m.fl.

Fra en billedserie rundt Solheimsgaten 51

35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-reim-0118

Egill Reimers

Solheimsgaten

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Barn, Bil, Car, Bolighus, By- og småsteder, 35 mm, Trebygning, Skøyter

Fotografi ubb-reim-0051

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Snø, 35 mm, Trapp, Trebygning, Bakgård

Fotografi ubb-reim-0302

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Gate, By- og småsteder, 35 mm, Hydrant, Blikkenslager, Trebygning, Trafikkskilt

Fotografi ubb-reim-0314

Egill Reimers

Solheimsgaten

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Bygninger, Bil, Car, By- og småsteder, 35 mm, Bakgård, Skorstein

Fotografi ubb-reim-0031

Egill Reimers

Solheimsgaten

Fra en serie områdebilder tatt juli 1975

Boligblokk, Bygninger, Bil, Car, Gate, By- og småsteder, 35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-reim-0320

Egill Reimers

Solheimsgate 38-42, riving av

Detaljbilde.Fra en billedserie tatt september 1966

35 mm, Trebygning, Husruin

Fotografi ubb-reim-0275

Egill Reimers

Solheimsgate 51 m.fl.

Fra en billedserie rundt Solheimsgaten 51

Boligblokk, By- og småsteder, 35 mm, Trebygning, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-reim-0122

Egill Reimers

Solheimsgaten, riving av nordre del

Detalj.Fra en serie med områdebilder tatt mars 1969

35 mm, Husruin

Fotografi ubb-reim-0111

Egill Reimers

Solheimsgate 38-42, riving av

Fra en billedserie tatt september 1966

Bil, Car, Gate, By- og småsteder, Reklame, 35 mm, Husruin

Fotografi ubb-reim-0282

Egill Reimers

Solheimsgate 51 m.fl.

Fra en billedserie rundt Solheimsgaten 51

35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-reim-0121

Egill Reimers

Solheimsgaten, riving av nordre del

Detalj.Fra en serie med områdebilder tatt mars 1969

Bil, Car, 35 mm, Husruin

Fotografi ubb-reim-0106

Egill Reimers

Solheimsgaten, riving av nordre del

Detalj.Fra en serie med områdebilder tatt mars 1969

By- og småsteder, 35 mm, Trebygning, Husruin

Fotografi ubb-reim-0105

Egill Reimers

Solheimsgaten

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Bil, Car, Gate, By- og småsteder, 35 mm, Trebygning, Bakeri

Fotografi ubb-reim-0037

Egill Reimers

Solheimsgate 38-42, riving av

Detaljbilde.Fra en billedserie tatt september 1966

35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-reim-0273

Egill Reimers

Solheimsgaten

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Bil, Car, Bolighus, Gate, By- og småsteder, Mann, 35 mm, Trebygning, Fortau

Fotografi ubb-reim-0035

Egill Reimers

Solheimsgaten

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Boligblokk, Bil, Car, Gate, By- og småsteder, 35 mm, Trebygning, Bakeri

Fotografi ubb-reim-0038

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966. Detaljbilde

35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-reim-0295

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

35 mm, Vindu, Trebygning

Fotografi ubb-reim-0306

Egill Reimers

Solheimsgaten

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Boligblokk, Bolighus, By- og småsteder, 35 mm, Trebygning, Bakgård, Industriområde

Fotografi ubb-reim-0044

Egill Reimers

Solheimsgate 51 m.fl.

Fra en billedserie rundt Solheimsgaten 51

Boligblokk, By- og småsteder, 35 mm, Trebygning, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-reim-0117

Egill Reimers

Solheimsgaten

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Bolighus, Gate, By- og småsteder, 35 mm, Trebygning, Industriområde, Betongbil

Fotografi ubb-reim-0053

Egill Reimers

Solheimsgate 50-52

Bygninger, By- og småsteder, 35 mm, Trebygning, Husruin

Fotografi ubb-reim-0194

Egill Reimers

Solheimsgate 38-42, riving av

Detaljbilde. Forum Kino i bakgrunnen.Fra en billedserie tatt september 1966

35 mm, Husruin

Fotografi ubb-reim-0279

Egill Reimers

Solheimsgate 38-42, riving av

Fra en billedserie tatt september 1966

35 mm, Steinmur

Fotografi ubb-reim-0281

Egill Reimers

Solheimsgaten, riving av nordre del

Fra en serie med områdebilder tatt mars 1969

By- og småsteder, Mann, Byggeplass, 35 mm, Trebygning, Gjenreising og sanering, Kullhandel

Fotografi ubb-reim-0100

Egill Reimers

Solheimsgaten, riving av nordre del

Detalj.Fra en serie med områdebilder tatt mars 1969

35 mm, Husruin

Fotografi ubb-reim-0110

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Snø, 35 mm, Uthus, Trebygning, Bakgård

Fotografi ubb-reim-0301

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Boligblokk, Bil, Car, Gate, By- og småsteder, Mann, 35 mm, Trebygning, Trafikkskilt, Frisør

Fotografi ubb-reim-0315

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Kvinne, Barn, Gate, By- og småsteder, Reklameskilt, 35 mm, Trebygning, Busskur

Fotografi ubb-reim-0309

Egill Reimers

Solheimsgaten

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Bil, Car, Bolighus, Gate, By- og småsteder, Mann, 35 mm, Trebygning, Fortau

Fotografi ubb-reim-0036

Egill Reimers

Solheimsgaten

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Bil, Car, By- og småsteder, 35 mm, Trebygning, Bakgård

Fotografi ubb-reim-0039

Egill Reimers

Solheimsgaten

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Boligblokk, Kvinne, Bygninger, By- og småsteder, 35 mm, Bakgård, Skorstein

Fotografi ubb-reim-0033

Egill Reimers

Solheimsgaten

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Bil, Car, By- og småsteder, 35 mm, Trebygning, Bakgård, Skorstein

Fotografi ubb-reim-0042

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966. Detaljbilde

35 mm, Utskjæringer, Trebygning

Fotografi ubb-reim-0298

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Kvinne, Snø, Bil, Car, Gate, By- og småsteder, Reklameskilt, 35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-reim-0308

Egill Reimers

Solheimsgaten, riving av nordre del

Detalj.Fra en serie med områdebilder tatt mars 1969

Interiør, By- og småsteder, 35 mm, Trebygning, Husruin

Fotografi ubb-reim-0104

Egill Reimers

Solheimsgaten, riving av nordre del

Detalj.Fra en serie med områdebilder tatt mars 1969

35 mm, Husruin

Fotografi ubb-reim-0113

Egill Reimers

Solheimsgate 38-42, riving av

Detaljbilde.Fra en billedserie tatt september 1966

35 mm, Trebygning, Husruin

Fotografi ubb-reim-0274

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-reim-0304

Egill Reimers

Solheimsgaten, riving av nordre del

Fra en serie med områdebilder tatt mars 1969

Gate, By- og småsteder, Mann, 35 mm, Brostein, Gjenreising og sanering, Husruin

Fotografi ubb-reim-0114

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Snø, Bil, Car, By- og småsteder, 35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-reim-0307

Egill Reimers

Solheimsgate 38-42, riving av

Detaljbilde.Fra en billedserie tatt september 1966

35 mm, Husruin

Fotografi ubb-reim-0276

Egill Reimers

Solheimsgaten, riving av nordre del

Detalj.Fra en serie med områdebilder tatt mars 1969

35 mm, Husruin

Fotografi ubb-reim-0112

Egill Reimers

Solheimsgaten

Fra en serie med områdebilder tatt juni 1975

Bolighus, Gate, By- og småsteder, 35 mm, Trebygning, Bakeri

Fotografi ubb-reim-0025

Egill Reimers

Solheimsgate 51 m.fl.

Fra en billedserie rundt Solheimsgaten 51

35 mm, Uthus, Trebygning, Bakgård, Skur

Fotografi ubb-reim-0127

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Reklameskilt, 35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-reim-0305

Egill Reimers

Solheimsgaten, riving av nordre del

Detalj.Fra en serie med områdebilder tatt mars 1969.

Interiør, 35 mm, Trebygning, Husruin

Fotografi ubb-reim-0103

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Gate, 35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-reim-0300

Egill Reimers

Solheimsgaten

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Bolighus, By- og småsteder, 35 mm, Trebygning, Bakgård, Kran, Industriområde

Fotografi ubb-reim-0043

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966. Detaljbilde

35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-reim-0297

Egill Reimers

Solheimsgaten

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Boligblokk, Kvinne, Bil, Car, Bolighus, Gate, By- og småsteder, Mann, 35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-reim-0049

Egill Reimers

Solheimsgate 51 m.fl.

Fra en billedserie rundt Solheimsgaten 51

35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-reim-0125

Egill Reimers

Solheimsgaten, riving av nordre del

Fra en serie med områdebilder tatt mars 1969

Arbeider, Bil, Car, By- og småsteder, 35 mm, Trebygning, Kran, Kullhandel

Fotografi ubb-reim-0101

Egill Reimers

Solheimsgaten

Fra en serie områdebilder tatt juli 1975

Kvinne, By- og småsteder, Vaskeri, 35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-reim-0319

Egill Reimers

Solheimsgaten

Fra en serie områdebilder tatt juli 1975

Reklameskilt, 35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-reim-0323

Egill Reimers

Solheimsgaten

Fra en serie med områdebilder tatt juni 1975

By- og småsteder, Brobygging, 35 mm, Kran, Kullhandel, Industriområde

Fotografi ubb-reim-0023

Egill Reimers

Solheimsgate 51 m.fl.

Fra en billedserie rundt Solheimsgaten 51

35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-reim-0124

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Snø, 35 mm, Trapp, Trebygning, Bakgård

Fotografi ubb-reim-0303

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Bil, Car, Gate, By- og småsteder, 35 mm, Trebygning, Vogn

Fotografi ubb-reim-0299

Egill Reimers

Solheimsgaten

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Arbeider, Bil, Car, Bolighus, Gate, By- og småsteder, Mann, 35 mm, Trebygning, Betongbil

Fotografi ubb-reim-0052

Egill Reimers

Solheimsgate 51 m.fl.

Fra en billedserie rundt Solheimsgaten 51

By- og småsteder, 35 mm, Trebygning, Bakgård

Fotografi ubb-reim-0116

Egill Reimers

Solheimsgate 38-42, riving av

Detaljbilde.Fra en billedserie tatt september 1966

35 mm, Husruin

Fotografi ubb-reim-0278

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Kvinne, Bil, Car, Gate, By- og småsteder, Mann, Reklameskilt, 35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-reim-0311

Egill Reimers

Solheimsgaten

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Boligblokk, Kvinne, Bygninger, By- og småsteder, 35 mm, Bakgård, Skorstein

Fotografi ubb-reim-0034

Egill Reimers

Solheimsgaten

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Kvinne, Bil, Car, Bolighus, Gate, By- og småsteder, Mann, 35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-reim-0050

Egill Reimers

Edv. Griegsvei 2-6

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Boligblokk, Bil, Car, Gate, By- og småsteder, Mann, 35 mm, Brostein, Trebygning, Trafikkskilt

Fotografi ubb-reim-0289

Egill Reimers

Solheimsgaten

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Boligblokk, Kvinne, By- og småsteder, 35 mm, Trebygning, Bakgård, Skorstein

Fotografi ubb-reim-0032

Egill Reimers

Solheimsgaten

Fra en serie områdebilder tatt juli 1975

Bil, Car, Gate, By- og småsteder, 35 mm, Trebygning, Trafikkskilt

Fotografi ubb-reim-0322

Egill Reimers

Solheimsgate 51 m.fl.

Fra en billedserie rundt Solheimsgaten 51

35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-reim-0120

Egill Reimers

Solheimsgaten, riving av nordre del

Detalj.Fra en serie med områdebilder tatt mars 1969

35 mm, Husruin

Fotografi ubb-reim-0108

Egill Reimers

Solheimsgaten

Fra en serie områdebilder tatt juli 1975

Boligblokk, Bygninger, Bil, Car, Gate, By- og småsteder, 35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-reim-0321

Egill Reimers

Solheimsgaten

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Bil, Car, By- og småsteder, 35 mm, Trebygning, Bakgård, Skorstein

Fotografi ubb-reim-0041

Egill Reimers

Solheimsgate 51 m.fl.

Fra en billedserie rundt Solheimsgaten 51

35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-reim-0119

Egill Reimers

Solheimsgaten

Fra en serie områdebilder tatt juli 1975

Bil, Car, By- og småsteder, 35 mm, Trebygning, Bakgård

Fotografi ubb-reim-0324

Egill Reimers

Solheimsgt 52-54, 88-92 og Edv. Griegsvei

1966-02-08

Fra en serie med områdebilder tatt 08.02.1966

Snø, Bil, Car, Gate, By- og småsteder, 35 mm, Trebygning

Fotografi ubb-reim-0318

Egill Reimers

Solheimsgate 50-52

Bygninger, Gate, By- og småsteder, Reklameskilt, 35 mm, Trebygning, Husruin

Fotografi ubb-reim-0181

Egill Reimers

Solheimsgate 51 m.fl.

Fra en billedserie rundt Solheimsgaten 51

Boligblokk, By- og småsteder, 35 mm, Trebygning, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-reim-0123