Atelier KK

[Interiør. Verksted. Blikkenslager med 6 personer]

Interiør. Verksted. Blikkenslager med 6 personer

Bord, Arbeider, Mann, Verksted, Blikkenslager, Blikkenslagere

Fotografi ubb-kk-n-227-021

Atelier KK

[Interiør. Verksted. Blikkenslager med 3 personer ca. 1921]

Interiør. Verksted. Blikkenslager med 3 personer ca. 1921

Arbeider, Mann, Verksted, Blikkenslager, Verkstedsmaskin, Blikkenslagere

Fotografi ubb-kk-n-227-019

Atelier KK

[Interiør. Verksted. Blikkenslager med 3 personer]

Interiør. Verksted. Blikkenslager med 3 personer

Arbeider, Mann, Verksted, Blikkenslager, Verkstedsmaskin, Blikkenslagere

Fotografi ubb-kk-n-227-022

Atelier KK

[Interiør. Verksted. Blikkenslager med 5 personer]

Arbeider, Mann, Verksted, Blikkenslager, Verkstedsmaskin, Blikkenslagere

Fotografi ubb-kk-n-227-020