Knud Knudsen

Arbeiderforeningens hav i 70 aarene

Arbeiderforeningen

Gate, Hage, Arbeiderforening

Fotografi ubb-kk-m-069

Atelier KK

[Fra Bergen]

Fra Bergen

Fotografi ubb-kk-n-152-002

Knud Knudsen

Gamle Nygaardsvei

Kopi fra Knud Knudsens negativ nummer ubb-kk-ns-1187.

Bolighus, Gate, Arbeiderforening

Fotografi ubb-kk-m-039

Knud Knudsen

[Arbeiderforeningens hus]

Bygninger, Gate, Arbeiderforening

Fotografi ubb-kk-nbx-0354

Johan von der Fehr

[Bergens arbeiderforening]

Bergens arbeiderforening

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Vinter, Gjerde

Fotografi ubb-bros-00599

Knud Knudsen

[Arbeiderforeningens hus]

Arbeiderforeningens hus

Bygninger, By- og småsteder, Gate, Arbeiderforening

Fotografi ubb-kk-1318-3527

Knud Knudsen

Parti af Bergen (ved Arbeiderforeningen)

By- og småsteder, Gate, Arbeiderforening

Fotografi ubb-kk-ns-1187

Ukjent

Maleriudstillingen i Bergen

Fra Illustreret Nyhedsblad side 165, årgang 03.09.1865

Utstilling, Utstillingslokale, Maleri, Xylografi

Fotografi ubb-bs-ok-19873

Knud Knudsen

Arbeiderforeningsbygningen i Bergen

By- og småsteder, Hage, Arbeiderforening

Fotografi ubb-kk-ns-0329

Knud Knudsen

Arbeiderforeningen

Kopi fra Knud Knudsens negativ nummer ubb-kk-1318-3527.

Arbeiderforening

Fotografi ubb-kk-m-063

Knud Knudsen

Parti af Bergen (ved Arbeiderforeningen)

By- og småsteder, Gate, Arbeiderforening

Fotografi ubb-kk-ns-1188

Knud Knudsen

Parti af Nygaard ved Bergen

By- og småsteder, Bolighus, Gate, Hage, Park

Fotografi ubb-kk-ns-0332

Knud Knudsen

["Arbeiderforeningsbygningen i Bergen"]

"Arbeiderforeningsbygningen i Bergen"

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Hage

Fotografi ubb-bros-00574