Atelier KK

[Olav Kyrres gate 28. Utstillingsvindu, Korset-Salonen]

Olav Kyrres gate 28. Utstillingsvindu, Korset-Salonen

Vindu, Rekkverk, Korsettforretning, Korsetforretninger

Fotografi ubb-kk-n-287-054

Knud Knudsen

["Arbeiderforeningsbygningen i Bergen"]

"Arbeiderforeningsbygningen i Bergen"

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Hage

Fotografi ubb-bros-00574