Atelier KK

[Olav Kyrres gate 28. Utstillingsvindu, Korset-Salonen]

Olav Kyrres gate 28. Utstillingsvindu, Korset-Salonen

Vindu, Rekkverk, Korsettforretning, Korsetforretninger

Fotografi ubb-kk-n-287-054

Ukjent

[Lindnes Handskefabrik & Udsalg]

Olav Kyrresgate 28, utenfor Lindnes Handskefabrik & Udsalg. Bergen mellom 1916 og 1920.

Gruppeportrett, Mann, Eksteriør, Vindusutstilling, Hanskeforretning

Fotografi ubb-bs-ok-05987

Knud Knudsen

["Arbeiderforeningsbygningen i Bergen"]

"Arbeiderforeningsbygningen i Bergen"

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Hage

Fotografi ubb-bros-00574