Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Bygninger, Turisme, Gate, Gatehandel, Oversiktsbilde, Overview, Folkedrakt, Crowd, Folkemengde, Trikkeskinner, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0115

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bil, Car, Turisme, Gate, Oversiktsbilde, Overview, Tre, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0108

Atelier KK

Oversiktsbilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Turisme, Tårn, Palme, Oversiktsbilde, Overview, Planter, Plants, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0114

Atelier KK

Oversiktsbilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Turisme, Oversiktsbilde, Overview, Planter, Plants, Mur, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0111

Atelier KK

Oversiktsbilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Turisme, Tradisjonelle båttyper, Båt, Boat, Oversiktsbilde, Overview, Mann, Man, Planter, Plants, Smijernsgjerde, Parkbenker, Hav, Sea, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0217

Atelier KK

I park. Bombay

Bygninger, Turisme, Park, Planter, Plants, Klokke/ur, Parkbenker, Sti, Potteplante, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0213

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arbeider, Worker, Kvinne, Woman, Bygninger, Ku, Turisme, Gate, Gatehandel, Oversiktsbilde, Overview, Mann, Man, Folkedrakt, Crowd, Folkemengde, Reklameskilt, Trikkeskinner, Hestekjøretøy, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0220

Atelier KK

Oversiktsbilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Turisme, Tradisjonelle båttyper, Båt, Boat, Oversiktsbilde, Overview, Planter, Plants, Hav, Sea, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0216

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Gatelys, Bil, Car, Turisme, Gate, Oversiktsbilde, Overview, Planter, Plants, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0116

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Turisme, Gate, Tårn, Oversiktsbilde, Overview, Tempel, Mann, Man, Tre, Crowd, Folkemengde, Planter, Plants, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0113

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Bil, Car, Turisme, Gate, Reklameskilt, Planter, Plants, Hestekjøretøy, Trikk, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0214

Atelier KK

Slangetemmere. Bombay

Bygninger, Bil, Car, Turisme, Gate, Mann, Man, Folkedrakt

Fotografi ubb-kk-n-utx-0215

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Gatelys, Bygninger, Bil, Car, Turisme, Gate, Oversiktsbilde, Overview, Planter, Plants, Kiosk, Trikk, Tradisjonell byggeskikk, Folk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0118

Atelier KK

Mann med apekatter. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Gatelys, Bil, Car, Turisme, Gate, Oversiktsbilde, Overview, Ape, Folkedans, Mann, Man, Planter, Plants, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0221

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Turisme, Gate, Reklame, Mann, Man, Folkedrakt, Planter, Plants, Trikk, Okse, Tradisjonell byggeskikk, Folk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0119

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Bil, Car, Turisme, Gate, Planter, Plants, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0218

Atelier KK

Oversiktsbilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Turisme, Gate, Palme, Båt, Boat, Oversiktsbilde, Overview, Strand, Beach, Planter, Plants, Våg, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0109

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Bil, Car, Sykkel, Motorsykkel, Turisme, Gate, Crowd, Folkemengde, Trikkeskinner, Hestekjøretøy, Trikk, Klokketårn

Fotografi ubb-kk-n-utx-0117

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Gatelys, Bil, Car, Turisme, Gate, Oversiktsbilde, Overview, Ape, Folkedans, Mann, Man, Gutt, Boy, Planter, Plants, Steingjerde, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0219

Atelier KK

Tempel. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Turisme, Gate, Tårn, Oversiktsbilde, Overview, Tempel, Mann, Man, Tre, Crowd, Folkemengde, Planter, Plants, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0222

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Monument, Bygninger, Bil, Car, Turisme, Gate, Oversiktsbilde, Overview, Tre, Folkedrakt, Crowd, Folkemengde, Trikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0112

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Turisme, Gate, Oversiktsbilde, Overview, Planter, Plants, Mur, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0110

Atelier KK

Gatebilde. Bombay

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Turisme, Gate, Tårn, Gatehandel, Tempel, Planter, Plants, Trikkeskinner, Tradisjonell byggeskikk, Folk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0120