Atelier KK

Bergen: Tyskebryggen.

Postkort, Hest, By- og småsteder, Cities and villages, Mann, Man, Buss, Lastebil, Forretningsgård, Markise

Fotografi ubb-kk-pk-2887

Atelier KK

[Interiør fra F.G. Amundsens butikk]

Interiør fra F.G. Amundsens butikk

Lampe, Ovn, Peis, Butikkinteriør, Støpegodshandel, Støpegodsforretninger

Fotografi ubb-kk-n-211-021

Atelier KK

[Bryggen]

Gatelys, Gate, Lastebil, Forretningsgård, Hestekjerre, Manufakturhandel, Musikkhandel, Trekjørel, Karnapp, Manufakturforretninger, Dampskibsekspeditioner, Musikaliehandlere, Støpegodshandel, Maskinforretninger

Fotografi ubb-kk-n-211-018

Atelier KK

[Interiør kontor, F.G.Amundsen]

Interiør kontor, F.G.Amundsen

Kontor, Office, Mann, Man, Skrivebord, Arkivskap, Støpegodshandel, Støpegodsforretninger

Fotografi ubb-kk-n-211-023

Atelier KK

[Interiør fra F.G. Amundsens butikk]

Interiør fra F.G. Amundsens butikk

Ovn, Taklampe, Butikkinteriør, Støpegodshandel, Støpegodsforretninger, Vindeltrapp

Fotografi ubb-kk-n-211-020

Atelier KK

[Fra F.G. Amundsens butikk]

Fra F.G. Amundsens butikk

Mann, Man, Søyler, Lampe, Ovn, Butikkinteriør, Støpegodshandel, Støpegodsforretninger

Fotografi ubb-kk-n-211-022

Atelier KK

[Bryggen]

Vindu, Gate, Balkong, Mann, Man, Forretningsgård, Hestekjerre, Musikkhandel, Karnapp, Dampskibsekspeditioner, Musikaliehandlere, Støpegodshandel, Støpegodsforretninger

Fotografi ubb-kk-n-211-019