Atelier KK

Bergen: Tyskebryggen.

By- og småsteder, Hest, Postkort, Mann, Buss, Lastebil, Forretningsgård, Markise

Fotografi ubb-kk-pk-2887

Atelier KK

[Interiør fra F.G. Amundsens butikk]

Interiør fra F.G. Amundsens butikk

Lampe, Ovn, Peis, Butikkinteriør, Støpegodshandel, Støpegodsforretninger

Fotografi ubb-kk-n-211-021

Atelier KK

[Bryggen]

Gatelys, Gate, Hestekjerre, Lastebil, Forretningsgård, Manufakturhandel, Musikkhandel, Karnapp, Trekjørel, Manufakturforretninger, Dampskibsekspeditioner, Musikaliehandlere, Støpegodshandel, Maskinforretninger

Fotografi ubb-kk-n-211-018

Atelier KK

[Interiør kontor, F.G.Amundsen]

Interiør kontor, F.G.Amundsen

Kontor, Office, Mann, Skrivebord, Arkivskap, Støpegodshandel, Støpegodsforretninger

Fotografi ubb-kk-n-211-023

Atelier KK

[Interiør fra F.G. Amundsens butikk]

Interiør fra F.G. Amundsens butikk

Taklampe, Ovn, Butikkinteriør, Vindeltrapp, Støpegodshandel, Støpegodsforretninger

Fotografi ubb-kk-n-211-020

Atelier KK

[Fra F.G. Amundsens butikk]

Fra F.G. Amundsens butikk

Mann, Søyler, Lampe, Ovn, Butikkinteriør, Støpegodshandel, Støpegodsforretninger

Fotografi ubb-kk-n-211-022

Atelier KK

[Bryggen]

Gate, Hestekjerre, Mann, Balkong, Forretningsgård, Vindu, Musikkhandel, Karnapp, Dampskibsekspeditioner, Musikaliehandlere, Støpegodshandel, Støpegodsforretninger

Fotografi ubb-kk-n-211-019