Atelier KK

[Bryggen]

Gatelys, Gate, Lastebil, Forretningsgård, Hestekjerre, Manufakturhandel, Musikkhandel, Trekjørel, Karnapp, Manufakturforretninger, Dampskibsekspeditioner, Musikaliehandlere, Støpegodshandel, Maskinforretninger

Fotografi ubb-kk-n-211-018

Gustav Emil Mohn

[Wm. A. Mohn & Søns kontor på Bryggen]

By- og småsteder, Kontorbygg

Fotografi ubb-gem-0911

Truls Wiel Wilson

Tyskebryggen

By- og småsteder, Butikk, Bakeri, Arbeidsdoning, Meieri

Fotografi ubb-tww-1544

Atelier KK

[Bryggen]

Vindu, Gate, Balkong, Mann, Forretningsgård, Hestekjerre, Musikkhandel, Karnapp, Dampskibsekspeditioner, Musikaliehandlere, Støpegodshandel, Støpegodsforretninger

Fotografi ubb-kk-n-211-019

Olaf Andreas Svanøe

Bratten nedover

Mann, Ved, Forretningsgård, Tønne, Pakkhus

Fotografi ubb-bros-00754