Atelier KK

[Bryggen]

Gatelys, Gate, Hestekjerre, Lastebil, Forretningsgård, Manufakturhandel, Musikkhandel, Karnapp, Trekjørel, Manufakturforretninger, Dampskibsekspeditioner, Musikaliehandlere, Støpegodshandel, Maskinforretninger

Fotografi ubb-kk-n-211-018

Avskrift av diplom datert 1504, 15. september. Bergen

1504-09-15

Erkebiskop Gaute i Trondhjem, biskop Hans i Bergen og prost Christen Pederssen ved Apostelkirken tilkjenner på grunn av en ulovlig betingelse ved pantsettelsen, Eilif Andorssøn hans odelstomt Bratten ved Bryggen i Bergen som hans far ...

Middelalderen, Rettssak, Odelsrett, Eiendomsforhold, 1500-tallet, Diplomer, Arv, Kirkehistorie

Diplom ubb-diplom-0180

Gustav Emil Mohn

[Wm. A. Mohn & Søns kontor på Bryggen]

By- og småsteder, Kontorbygg

Fotografi ubb-gem-0911

Avskrift av diplom datert 1504, 26. februar. Bergen

1504-02-26

Hans (Theiste), biskop i Bergen, Christen Pederssen, prost ved Apostelkirken, Henrik Bagge, høvedsmann på Kongsgården, og lagmann Erlend Frk tilkjenner Eilif Andorssøn en grunn ved navn Bratten som ligger ved Bryggen, som hans far hadde ...

Middelalderen, Eiendomsforhold, 1500-tallet, Diplomer, Arv, Kirkehistorie, Rettsvesen

Diplom ubb-diplom-0179

Truls Wiel Wilson

Tyskebryggen

By- og småsteder, Butikk, Bakeri, Arbeidsdoning, Meieri

Fotografi ubb-tww-1544

Atelier KK

[Bryggen]

Gate, Hestekjerre, Mann, Balkong, Forretningsgård, Vindu, Musikkhandel, Karnapp, Dampskibsekspeditioner, Musikaliehandlere, Støpegodshandel, Støpegodsforretninger

Fotografi ubb-kk-n-211-019

Olaf Andreas Svanøe

Bratten nedover

Mann, Ved, Forretningsgård, Tønne, Pakkhus

Fotografi ubb-bros-00754