Knud Knudsen

Parti fra Nordre Aurdal, Valders II

Bygd, Gård, Kirke

Fotografi ubb-kk-1318-3401

Knud Knudsen

Parti fra Nordre-Aurdal, Valders.

Bygd, Gård, Kirke

Fotografi ubb-kk-nd-0791a

Marcus Selmer

Partie fra Næselven i Nordre Aurdal

Landskap, Elv, Mølle

Fotografi ubb-bs-fol-01758

Knud Knudsen

Parti af Nordre Aurdal, Valders

Landskap

Fotografi ubb-kk-nc-9114

Jørgen Grundtvig-Olsen

Vestringbygden. Nordre Aurdal. Valders

1905-07-04

Landskap, Gård, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0161

Knud Knudsen

Parti fra Nordre-Aurdal, Valders.

Bygd, Gård, Kirke

Fotografi ubb-kk-2127-0791

Jørgen Grundtvig-Olsen

Ulnæs. Nordre Aurdal. Valders

1923-08-30

Landskap, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0162

John Bernhard Rekstad

[Nerover nord-Aurdal sett fra skysstasjon Petesborg]

Nerover nord-Aurdal sett fra skysstasjon Petesborg

Gård, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Skigard

Fotografi ubb-jr-020-004

Knud Knudsen

[Parti af Nordre Aurdal, Valders]

Landskap, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-nnx-0068

Knud Knudsen

Parti fra Nordre-Aurdal, Valders.

Bygd, Gård, Kirke

Fotografi ubb-kk-nd-0791b