Knud Knudsen

Parti ved Næselven, Valders

Oversiktsbilde, Trebro, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-0726

Knud Knudsen

Parti ved Næselven, Valders

Gård, Kvern/mølle (bygdemølle), Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1318-0727

Lauritz Johan Bekker Larsen

Kinnafossen nedenfor Ølsjøen

Landskap, Elv

Fotografi ubb-lbl-08576

John Bernhard Rekstad

[Fjellet ved Nes fra Fagernes]

Fjellet ved Nes fra Fagernes

Landskap, Fjell, Gård, Vann

Fotografi ubb-jr-020-002

Knud Knudsen

Parti ved Næselven, Valders

Kvern/mølle (bygdemølle), Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1318-0728