Atelier KK

[Bergens Aftenblads hus, Kaigaten]

Bergens Aftenblads hus, Kaigaten

Brakke, Avis, Mann, Tre, Bladekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-267-008

Atelier KK

[Bergens Aftenblads hus, Kaigaten]

Bergens Aftenblads hus, Kaigaten

Brakke, Avis, Mann, Tre, Bladekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-267-009