Olaf Andreas Svanøe

Lungaardsvand. Bergen

Ca. 1900

Robåt, By- og småsteder, Cities and villages, Ferge, Jente, Girl, Dress, Kjole, Vann, Barneklær, Lungegaardsvandets Dampbaadsselskab, Gassverk

Fotografi ubb-bs-ok-07772

Truls Wiel Wilson

Adler-Automobil i Kaigaden

T.h. Hambros skole. (brent 1916). Taxi - Reg.nr. O-83. Levert av Ingeniør T. W. Wilson (Etabl. 1914)

School, Skole, Drosje, Personbil, Aviskiosk, Adler

Fotografi ubb-tww-1578

Olaf Andreas Svanøe

[Hambros skole]

Hambros Skole, opprettet av Edvard Isak Hambro(1847-1909). Skolen hadde sine første lokaler i Kong Oscars gate. Fra 1882 i egen bygning i Muségaten 5. Fra 1888 i nybygg i Kaigaten

Gatelys, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, School, Skole, Tregjerde, Barnepark

Fotografi ubb-bros-05474

Ukjent

Brandövelseplass ved Lungeg. vann

Bergen turnhall i bakgrunnen

Hest, Brannmann, Stige, Brannvesen, Brannkorps, Stigevogn

Fotografi ubb-il-0009-036a

Gustav Brosing

[Bergens Barneasyl på utflukt]

Bergens Barneasyl på utflukt

Barneklær, Barn i grupper, Groups of Children, Barnehagebarn, Barnehagetante

Fotografi ubb-bros-03937

Atelier KK

[Nordnæs Bataillons 100-års jubileum, 3. mai 1958.]

1958-05-03

Gatelys, Buekorps, Bibliotekbygning, Jubileum, Crowd, Folkemengde, Reklameskilt

Fotografi ubb-kk-n-453-009

Leif M. Endresen

[Militærparaden. "Red devils"]

1945-06-07

Militærparaden. "Red devils"

Soldat, Soldier, Crowd, Folkemengde, Marsjere

Fotografi ubb-ohk-006-021

Atelier KK

Bergen - Parti fra Byparken

Gatelys, Park, Postkontor, Parkbenker

Fotografi ubb-kk-pk-0976

Atelier KK

[Nordnæs Bataillons 100-års jubileum, 3. mai 1958.]

1958-05-03

Gatelys, Buekorps, Bibliotekbygning, Jubileum, Crowd, Folkemengde, Bibliotek, Reklameskilt

Fotografi ubb-kk-n-453-003

[Lille Lungegårdsvann og Kaigaten]

Lille Lungegårdsvann og Kaigaten

Gatelys, Hest, Robåt, Fritidsbåt, Håndkjerre, Hestekjerre, Høylass

Fotografi ubb-bros-02540

Ukjent

Øvelsestårn ved Lungegårdsvann nær Jernbanestasjon

Bergen turnhall i bakgrunnen

Brannmann, Stige, Brannvesen, Brannkorps, Stigevogn

Fotografi ubb-il-0009-033b

Lungegaardsvand, Bergen

Chromo Bergen 115. Poststemplet 30.12.1912.

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages

Postkort ubb-bs-pkb-00324

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kaigaten. Lille Lungegårdsvann. Marken]

1963-06-06

Kaigaten. Lille Lungegårdsvann. Marken

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-109212

Atelier KK

[Fra Kaigaten]

Bergen Haandværks- og Industriforenings Aldershjem, Kaigaten 26.

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Aldershjem, Brostein

Fotografi ubb-kk-n-593-108

Einar Helgesen

[Løvstakken Jægerkorps]

Buekorps, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform

Fotografi ubb-bros-05666

Gustav Brosing

Kaigaten fotografert mot Manufakturhuset

Bispenøstet til høyre

Gate

Fotografi ubb-bros-01836

Gustav Brosing

[Barneasylet, frk. Haagensen]

Barneasylet, frk. Haagensen

Barn, Child, Barneklær, Barnehage, Barn i grupper, Groups of Children, Barnehagebarn, Barnehagetante

Fotografi ubb-bros-03936

Gustav Brosing

[Kaigaten, ved Manufakturhuset.]

Kaigaten, ved Manufakturhuset.

By- og småsteder, Cities and villages, Gate

Fotografi ubb-bros-01838

Atelier KK

[Brødrene Lohnes Sølvvarefabrikk]

Interiør, Interior, Arbeider, Worker, Verksted, Workshop, Verkstedsmaskin, Sølvvarefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-439-004

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Smålungeren

By- og småsteder, Cities and villages, Park, Paviljong, Oversiktsbilde, Overview, Aldershjem, Vann, Gassverk

Fotografi ubb-kk-1622-08647

Atelier KK

[Butikkeksteriør, kiosk]

Oppdragsgiver: Kioskkompaniet A/S

Butikk, Shop, Aviskiosk, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-435-072

Olai Schumann Olsen

[Lille Lungegårdsvann og Kaigaten en vinterdag]

Lille Lungegårdsvann og Kaigaten en vinterdag

Gatelys, Snø, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Vinter, Vann, Håndkjerre

Fotografi ubb-so-0311

Olaf Andreas Svanøe

Kaigaden - Bergen

Gate, Vann, Allé

Fotografi ubb-bs-ok-05222-004

Atelier KK

[Brødrene Lohnes Sølvvarefabrikk]

Fabrikk, Bygninger, Sykkel, By- og småsteder, Cities and villages, Brostein, Personbil, Murhus, Sølvvarefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-439-001

Atelier KK

[Nordnæs Bataillons 100-års jubileum, 3. mai 1958.]

1958-05-03

Nordnæs Bataillons 100-års jubileum, 3. mai 1958.

Gatelys, Buekorps, Jubileum, Crowd, Folkemengde, Bibliotek, Reklameskilt

Fotografi ubb-kk-n-453-002

Atelier KK

[Parti av Lille Lungegårdsvann

Parti av Lille Lungegårdsvann. Fotografert mot Biblioteket. Motorbåter og robåter i forgrunnen. Mennesker på "bryggen". Elektrisitetsverket til høyre

Fjell, Robåt, Vann, Fritidsbåt, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-kk-n-278-039

Atelier K. Knudsen

[Kaigaten, Lille Lungegårdsgaten og Festplassen]

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Oversiktsbilde, Overview, Vann, Murhus

Fotografi ubb-kk-ncx-0450

Ukjent

[Barn ved lille Lungegårdsvann]

Barn ved lille Lungegårdsvann

Jente, Girl, Gutt, Boy, Vann, Barneklær, Knebukse, Allé

Fotografi ubb-bs-ok-05222-002

Atelier KK

[Butikkeksteriør, kiosk]

Oppdragsgiver: Kioskkompaniet A/S

Butikk, Shop, Aviskiosk, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-435-075

Olai Schumann Olsen

[Gutter ved Lille Lungegårdsvann en vinterdag.]

Gutter ved Lille Lungegårdsvann en vinterdag.

Gatelys, Snø, By- og småsteder, Cities and villages, Vinter, Gutt, Boy, Vann, Sixpence, Benk, Knebukse

Fotografi ubb-so-0313

Atelier KK

[Brødrene Lohnes Sølvarefabrikk]

Interiør, Interior, Arbeider, Worker, Verksted, Workshop, Verkstedsmaskin, Sølvvarefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-439-003

Ukjent

Strømbroen

Broen er oppe for passasje av båt mellom de to lungegårdsvannene

By- og småsteder, Cities and villages, Bro, Båt, Boat, Crowd, Folkemengde, Boktrykkeri

Fotografi ubb-bs-ok-04205-001

Carl Bjørn Olsen

[Christies gate/ Kaigaten]

1. mai tog?

Gate, Crowd, Folkemengde, Brostein, 1. mai

Fotografi ubb-bs-ok-19371-072

K. Knudsen & Co.

[Uten Tittel]

Lille Lungegårdsvann

Motorbåt, Fritidsbåt

Fotografi ubb-kk-nkx-0305

Olai Schumann Olsen

[Oversiktsbilde, lille Lungegårdsvann]

Oversiktsbilde, lille Lungegårdsvann

Park, Bibliotekbygning, Oversiktsbilde, Overview, Vann

Fotografi ubb-so-0315

Gustav Brosing

[Barneasylet på utflukt.]

Barneasylet på utflukt.

Barn, Child, Jente, Girl, Barneklær, Barn i grupper, Groups of Children, Barnehagebarn, Snekkerbukse

Fotografi ubb-bros-03935

[Lille lungegårdsvann fotografert mot Kaigaten]

Lille lungegårdsvann fotografert mot Kaigaten

Arbeider, Worker, Robåt, Anleggsarbeider, Heisekran, Vann, Dykker

Fotografi ubb-bros-01776

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Kaigaten. Lille Lungegårdsvann. Marken]

1963-06-06

Kaigaten. Lille Lungegårdsvann. Marken

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-109213

Ukjent

Hambros Skole, Bergen

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, School, Skole

Fotografi ubb-bros-05475

Atelier KK

[Aviskiosk i Kaigaten; Kioskkompaniet, Bergens Kioskkompani A/S]

Aviskiosk i Kaigaten; Kioskkompaniet, Bergens Kioskkompani A/S

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Aviskiosk, Ekspeditør

Fotografi ubb-kk-n-435-071

Knud Knudsen

Kaigaten

Original negativ UBB-KK-1318-3516

Gate, Bolighus, Residential Building, Vann, Rekkverk

Fotografi ubb-kk-m-020

Kaigaden, Bergen.

Eneberettiget Ant. J. Karlsen, Bergen 1905.

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Gate

Fotografi ubb-bs-fol-01593-027-b

Ukjent

[Kaigaten]

Kaigaten

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-bros-03516

Atelier KK

[Butikkeksteriør, kiosk]

Oppdragsgiver: Kioskkompaniet A/S

Butikk, Shop, Aviskiosk, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-435-069

Knud Knudsen

[Lille Lungegårdsvann og Kaigaten]

Lille Lungegårdsvann og Kaigaten

By- og småsteder, Cities and villages, Vann, Metallgjerde

Fotografi ubb-kk-1318-3516

Ralph L. Wilson

Snebillede Kaigaten S - N fra broen

Snø, Gate, Vinter

Fotografi ubb-wil-a-150

Gustav Brosing

Ved Lille Lungegårdsvann

By- og småsteder, Cities and villages, Park, Gjerde, And

Fotografi ubb-bros-01779

[Musegaten/ Kaigaten]

Musegaten/ Kaigaten

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Crowd, Folkemengde

Fotografi ubb-bs-ok-05065-002

Olaf Andreas Svanøe

Lille Lungaardsvand Bergen

By- og småsteder, Cities and villages, Ferge, Vann

Fotografi ubb-bros-08100

A.J.K.

Hilsen fra Bergen

Postkort

Fotografi ubb-bros-04907

Truls Wiel Wilson

Adler-Automobil (Taxi)

Med eieren Carl Johannesen ved rattet. Levert av Ingeniør T. W. Wilson (Etabl. 1914)

Uniform, School, Skole, Drosje, Personbil, Sjåfør, Adler

Fotografi ubb-tww-1573

[Lille lungegårdsvann med børnepark og kaigaten]

Lille lungegårdsvann med børnepark og kaigaten

Dampskip, Tre, Vann

Fotografi ubb-bros-01772

Atelier KK

[Brakkeby etter Bergensbrannen i 1916]

Brakkeby etter Bergensbrannen i 1916

Oversiktsbilde, Overview, Brakker

Fotografi ubb-kk-n-501-002

Enoch Djupdræt

[17.mai i Bergen]

17.mai i Bergen. Hovedprosesjonen med 17.maikomitèen i Kaigaten.

17. mai, Flosshatt, Fane, Folketog, Sjakett

Fotografi ubb-dju-bx-0236

Leif M. Endresen

[Militærparade]

1945-06-07

Militærparade

Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Crowd, Folkemengde, Marsjere

Fotografi ubb-ohk-006-009

Otto Borgen

[Lille lungegårdsvann og Kaigaten ca. 1900]

Lille lungegårdsvann og Kaigaten ca. 1900

By- og småsteder, Cities and villages, Park, Paviljong, Vann

Fotografi ubb-bs-ok-05017-001

Knud Knudsen

Lille Lungegaardsvandet med Omgivelse, Bergen

By- og småsteder, Cities and villages, Park, Paviljong, Vann, Gassverk

Fotografi ubb-kk-1318-2675

Ralph L. Wilson

Snebillede Lungegaardsvand mot Kaigaten

Snø, Gate, Tre, Vinter

Fotografi ubb-wil-a-151

Olaf Andreas Svanøe

[Kaigaten]

Gatelys, Postkort, Park, Parasoll, Gjerde

Postkort ubb-bs-pkb-00247

Atelier KK

[Brødrene Lohnes Sølvvarefabrikk]

Interiør, Interior, Verksted, Workshop, Verkstedsmaskin, Sølvvarefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-439-005

Ukjent

[Oversikt over Lille Lungegårdsvann]

Oversikt over Lille Lungegårdsvann

Jernbanestasjon, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-bs-ok-15224

Knud Knudsen

Parti af Bergen

Byparken, Smålungeren

Robåt, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Vann, Gassverk

Fotografi ubb-kk-2127-0925

Atelier KK

[Nordnæs Bataillons 100-års jubileum, 3. mai 1958.]

1958-05-03

Gatelys, Buekorps, Sykkel, Bibliotekbygning, Jubileum, Crowd, Folkemengde, Reklameskilt

Fotografi ubb-kk-n-453-005

Ukjent

Bergen

Postkort reprofotografert av Atelier KK

Postkort, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-kk-n-460-106

Johanne Pihl

[Lille Lungegårdsvann og Kaigaten]

Lille Lungegårdsvann og Kaigaten

Vinter, Vann, Is, Allé

Fotografi ubb-jp-014

Olai Schumann Olsen

[Lille Lungegårdsvann]

Lille Lungegårdsvann

By- og småsteder, Cities and villages, Vann, Jerngjerde, Parkbenker, Allé

Fotografi ubb-so-0318

Atelier KK

Bergen - Byparken

Gatelys, Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Park, Benk

Fotografi ubb-kk-pk-0974

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Lille Lungegårdsvann]

1970-08-24

Lille Lungegårdsvann

Flyfoto, Aerial photo, Fontene, Oversiktsbilde, Overview, Vann

Fotografi ubb-w-f-204893

Atelier KK

[Brødrene Lohnes Sølvvarefabrikk]

Interiør, Interior, Arbeider, Worker, Verksted, Workshop, Verkstedsmaskin, Sølvvarefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-439-002

Atelier K. Knudsen

[Etter Brannen 1916]

By- og småsteder, Cities and villages, Brakker, Gjenreising og sanering, Trelast, Branntomt

Fotografi ubb-kk-ncx-0394

Olaf Andreas Svanøe

Ved Lungegaardsvand

Kortet er sendt 04.10.1903

Jernbanestasjon, Gate, Tradisjonelle båttyper, Ferge, Vann, Aviskiosk, Lungegaardsvandets Dampbaadsselskab, Allé

Fotografi ubb-bs-ok-05222-001

Atelier KK

[Kiosk i Kaigaten]

Kiosk i Kaigaten

Museum, Reklame, Reklameskilt, Tobakkhandel, Kiosk, Aviskiosk

Fotografi ubb-kk-n-472-034

Knud Knudsen

Parti af Parken og Kaien, Bergen

By- og småsteder, Cities and villages, Park, Paviljong, Oversiktsbilde, Overview, Vann, Gassverk

Fotografi ubb-kk-1318-2676

Ralph L. Wilson

Nordre del Lille Lungegaardsvand v - ø

Robåt, By- og småsteder, Cities and villages, Vann

Fotografi ubb-wil-a-107

Ralph L. Wilson

[Kaigaten mot Lungegaarden skole]

Hest, Bygninger, Gate, Brakker, Brostein, Tregjerde, Hestekjerre, Gjenreising og sanering, Arbeidsdoning

Fotografi ubb-bs-ok-13103

Gustav Brosing

Kaigaten ved Manufakturhuset

Fotografi ubb-bros-01835b

Atelier KK

[Hjørnegården Kaigaten og Lungegårdskaien]

Vindu, Inngangsparti, Gatelys, Gate, Gutt, Boy, Stakittgjerde, Murbolig

Fotografi ubb-kk-n-274-051

Ukjent

Øvelsestårn ved Lungegårdsvann

Bergen turnhall i bakgrunnen

Brannmann, Stige, Brannvesen, Brannkorps

Fotografi ubb-il-0009-038c