Atelier KK

[Interiør fra Bergens Aftenblad desember 1929]

Interiør, Kontor, Office, Avis, Mann, Telefon, Telephone, Møbler

Fotografi ubb-kk-n-326-015