Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Fotografert fra Øksenberg. En ser Dale kirke, Tross med Vonens løe og Wilkenboden. I bakgrunnen Holmedal/Eikenes

Gård, Bygd, Fjord, Hesje, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-0140

Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

Parti frå Helle, Dalsfjorden

Landskap, Bygninger, Industribygning

Fotografi ubb-kk-pk-8331

Olai Schumann Olsen

[Dalsfjorden, Fjaler]

Dalsfjorden, Fjaler

Fjord, Bolighus, Kaianlegg, Kyst

Fotografi ubb-so-1374

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Dale Kirke. Lengst til høyre i bildet er Stenseth og Fargarreset.Broen på bildet som går over Dalselva fører til prestegården.

Kirke, Fjord, Robåt, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-0134

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Vegen på bildet er postvegen mellom Bergen og Trondheim. Den går ut på "postveg-kaia". Herifra fikk en båtskyss inn Dalsfjorden til Sveen i Bygstad. og derfra hesteskyss til Førde og Langeland.

Gård, Fjord, Naust

Fotografi ubb-kk-ns-0460

Olai Schumann Olsen

[Leitet, Dalsfjorden, Fjaler]

Leitet, Dalsfjorden, Fjaler

Fjord, Oversiktsbilde, Kyst

Fotografi ubb-so-1375

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Dale Kirke som stod ferdig i 1864. Broen går over Dalselva til Bjerga der prestegården låg. Nøstet til venstre, eid av Bertel Vonen, ble i en del år benyttet som dampskipsekspedisjon. Passasjerer og varer ble ...

Kirke, Fjord, Robåt, Trebro, Elv, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-0135

Olai Schumann Olsen

[Straumsnes i Dalsfjorden]

Straumsnes i Dalsfjorden

Kaianlegg, Kyst, Fjordabåt, Livbåt

Fotografi ubb-so-0772

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Fjord, Bolighus, Naust

Fotografi ubb-kk-ns-0458