Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Kvinne, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Landsby, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0064

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Kvinne, Feltarbeid, Jente, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0023

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Feltarbeid, Fargefotografi, Trær, Gutt, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0045

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Dyr, Feltarbeid, Fargefotografi, Gutt, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Figur, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0153

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Dyr, Jakt, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Visuell antropologi, Slakting

Fotografi ubb-fs-0183

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Kvinne, Barn, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0109

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Kvinne, Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Gjerde, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Vannbæring, Landsby, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0095

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Kvinne, Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Gjerde, Gutt, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Landsby, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0128

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Feltarbeid, Fargefotografi, Gutt, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0152

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Feltarbeid, Jente, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi, Skarifikasjon

Fotografi ubb-fs-0090

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Kanal, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Grøft, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0222

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Landskap, Jakt, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0196

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Kvinne, Barn, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0094

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0203

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Kvinne, Barn, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0068

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Landsby, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0136

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Kvinne, Feltarbeid, Fargefotografi, Trær, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Kveg, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0245

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Drikkekar, Visuell antropologi, Skarifikasjon

Fotografi ubb-fs-0151

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Barn, Melking, Feltarbeid, Fargefotografi, Gutt, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Kveg, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0156

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Barn, Portrett, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0080

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Gutt, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Kveg, Tregjerde, Landsby, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0006

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Kvinne, Barn, Feltarbeid, Kvinner og barn, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi, Skarifikasjon

Fotografi ubb-fs-0089

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Parallel to the boys, girls who play together eventually start talking about their ‘lange’ – age set.

Barn, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0037

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Landsby, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0125

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Tworo - the political centre of the village. Detalj av ubb-fs-0003

Kvinne, Barn, Mann, Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Landsby, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0003a

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Landsby, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0134

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Kanal, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Grøft, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0216

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Gjerde, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Kveg, Landsby, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0126

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Barn, Mann, Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Gjerde, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Landsby, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0132

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Dyr, Jakt, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0185

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Elefant

Dyr, Jakt, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0187

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Jakt, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Jeger, Visuell antropologi, Spyd

Fotografi ubb-fs-0211

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Kvinne, Portrett, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi, Skarifikasjon, Piercing

Fotografi ubb-fs-0097

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Landskap, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0206

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Feltarbeid, Oversiktsbilde, Stråhus, Fargefotografi, Trær, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Landsby, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0041

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Portrett, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi, Skarifikasjon

Fotografi ubb-fs-0056

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Mat, Barn, Portrett, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0144

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Kvinne, Barn, Feltarbeid, Fargefotografi, Trær, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0193

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Bøfler

Dyr, Jakt, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0188

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Jakt, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi, Spyd

Fotografi ubb-fs-0189

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Kanal, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Grøft, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0220

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Kvinne, Portrett, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi, Piercing

Fotografi ubb-fs-0088

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Barn, Portrett, Feltarbeid, Fargefotografi, Gutt, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0154

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Tårn for fugleskremming

Landbruk, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Planter, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0011

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Kvinne, Barn, Feltarbeid, Kvinner og barn, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0039

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Kveg, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0160

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Feltarbeid, Fargefotografi, Trær, Gutt, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Kveg, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0145

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Feltarbeid, Fargefotografi, Himmel, Sky, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0141

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Horn, blåseinstrument, Mann, Feltarbeid, Musikkinstrument, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0058

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Kvinne, Barn, Feltarbeid, Kvinner og barn, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0102

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Feltarbeid, Fargefotografi, Himmel, Sky, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0140

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Gribber

Barn, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0195

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Mat, Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0120

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Barn, Fjell, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Kveg, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0122

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Korgfletting, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0059

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Kvinne, Barn, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Landsby, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0063

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Fest, Mann, Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Landsby, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0227

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Melking, Feltarbeid, Fargefotografi, Gutt, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Kveg, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0150

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Jakt, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0016

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Landbruk, Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Planter, Åkerbruk, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0013

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Feltarbeid, Fargefotografi, Gutt, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0081

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Carrying material for their first ‘bali’ – age group platform

Feltarbeid, Barn i arbeid, Fargefotografi, Gutt, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0043

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Kvinne, Barn, Mann, Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Tre, Gjerde, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Kveg, Landsby, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0131

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Hund, Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Trær, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Landsby, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0040

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Barn i lek, Feltarbeid, Jente, Fargefotografi, Gutt, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0050

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Kvinne, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0082

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Barn, Feltarbeid, Jente, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi, Skarifikasjon

Fotografi ubb-fs-0074

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Feltarbeid, Jente, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Vannbæring, Visuell antropologi, Piercing

Fotografi ubb-fs-0103

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Kabore - the headquarter of Mojomiji, the government

Arkitektur og byggeskikk, Mann, Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Kveg, Landsby, Visuell antropologi, Hovedkvarter

Fotografi ubb-fs-0061

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Gjerde, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Landsby, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0129

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Vask, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0198

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Tårn for fugleskremming

Landbruk, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Planter, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0012

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Dyr, Jakt, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Visuell antropologi, Slakting

Fotografi ubb-fs-0018

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Landskap, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Jeger, Visuell antropologi, Spyd

Fotografi ubb-fs-0209

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Landbruk, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Jordbruk, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0117

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Fest, Mann, Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Landsby, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0232

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Jakt, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Jeger, Visuell antropologi, Slakting

Fotografi ubb-fs-0191

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Interiør, Kvinne, Tegning, Mann, Feltarbeid, Kvinner og barn, Stråhus, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0035

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Ung aldersgruppe på jakt

Jakt, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi, Spyd

Fotografi ubb-fs-0015

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Landskap, Fjell, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0002

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Kvinne, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0025

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Feltarbeid, Fargefotografi, Gutt, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0044

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Kveg, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0158

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Kvinne, Portrett, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0033

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Feltarbeid, Jente, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi, Piercing

Fotografi ubb-fs-0112

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Feltarbeid, Fargefotografi, Gutt, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Gruppe, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0049

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Kvinne, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0069

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Mat, Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Landsby, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0137

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Barn, Naken, Feltarbeid, Fargefotografi, Gutt, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0157

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Kvinne, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0115

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Kvinne, Barn, Hund, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0083

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Kvinne, Barn, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0111

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Barn, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Barn i grupper, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0085

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Feltarbeid, Geit, Stråhus, Fargefotografi, Trær, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Kveg, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0142

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Kvinne, Barn, Hund, Feltarbeid, Stråhus, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0108

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Feltarbeid, Fargefotografi, Gutt, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0055

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Gribber

Feltarbeid, Fargefotografi, Fugler, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0192

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Landskap, Feltarbeid, Fargefotografi, Himmel, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi

Fotografi ubb-fs-0204

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Elefant

Dyr, Jakt, Feltarbeid, Fargefotografi, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Visuell antropologi, Spyd

Fotografi ubb-fs-0205

Frode Storaas

[Lafon, Sør-Sudan]

Jakt, Mann, Feltarbeid, Fargefotografi, Gutt, Sosialantropologi, Lysbilde, 35 mm, Kniv, Jeger, Visuell antropologi, Slakting

Fotografi ubb-fs-0190