Norvin Reklamefoto

Direktør Bondes kontor

Alf N. Bonde 1897-1968 var direktør i perioden 1928-1954

Bord, Kontor, Office, Stol, Mann, Trikotasjefabrikk, Direktør

Fotografi ubb-nor-0005-023

Norvin Reklamefoto

Ryemaskiner

Arbeider, Maskin, Teppe, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-nor-0005-051

Våningshus 1853, smed 1853 og Klædefabrikk 1853

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-147

Norvin Reklamefoto

Centrum - Hotelrom

Bord, Stol, Seng, Trikotasjefabrikk, Hotellrom

Fotografi ubb-nor-0005-015

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Arne Fabrikker A/S]

1948-10-08

Arne Fabrikker A/S

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-013763

Norvin Reklamefoto

Bomull - kraftstasjon

Kraftstasjon, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-nor-0005-019

Nov. 1847

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-170

Appreturbygning bygget 1934 og nytt valkeri bygget 1939-40

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-150

Spinneri - 1857

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-164

Norvin Reklamefoto

Centrum Direksjonsrom

Bord, Stol, Maleri, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-nor-0005-013

Veveribygning - 1867

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-171

Farveri - 1854. Brendt Nov. 1855

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-141

Arbeiderbolig 1910

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk, Arbeiderbolig

Fotografi ubb-kk-n-401-195

Norvin Reklamefoto

Dampmaskin

Tekstil, Maskin, Trikotasjefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-0005-039

Spinneri - 1850

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-168

Norvin Reklamefoto

Bomull - Veveri

Kvinner i arbeid, Maskin, Trikotasjefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-0005-021

Norvin Reklamefoto

Stykkfargeriet, Ull

Arbeider, Mann, Tekstil, Maskin, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-nor-0005-035

Ukjent

Panorama over Arnafabrikker

u.å.

Fjord, Fabrikk, Panorama

Fotografi ubb-bs-q-00865-002

Norvin Reklamefoto

Bomull - Mek. Verksted

Mekanisk verksted, Arbeider, Mann, Maskin, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-nor-0005-004

Norvin Reklamefoto

Bomull - Luemaskin

Maskin, Trikotasjefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-0005-047

Norvin Reklamefoto

Centrum - Hotelrom

Bord, Stol, Seng, Trikotasjefabrikk, Hotellrom

Fotografi ubb-nor-0005-003

Norvin Reklamefoto

Fiksermaskin (?). Ryemaskin

Tekstil, Maskin, Trikotasjefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-0005-054

Norvin Reklamefoto

Bomull - spinneri

Maskin, Spinneri, Trikotasjefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-0005-049

Juli 1846 og mars 1847

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-191

1885 - 1904

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-193

Arne Fabrikker

Maleri, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-bros-00576

Arne Fabriker

No. 766. Eneberettiget A.I.K.

Postkort, Fabrikk, Tekstilfabrikk, Ullvarefabrikk

Fotografi ubb-bs-fol-01593-061-c

Desember - 1850

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-180

Norvin Reklamefoto

A/S Arne Fabrikker, Bomullsvarefabrikken, Ytre Aran.

Flyfoto, Oversiktsbilde, Fabrikk, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-nor-0005-059

Farveri og Tørrehus - 1856

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-175

September 1855

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-226

Stampehuset - 1863

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-429-038

Farveri - 1854

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-178

Arbeiderbolig - 1851

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk, Arbeiderbolig

Fotografi ubb-kk-n-401-138

August 1887

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-208

Widerøe's Flyveselskap A/S

Arne Fabrikker A/S, Ytre Arna

1955-06-02

Flyfoto, Oversiktsbilde, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-080680

Norvin Reklamefoto

Eksteriør - Ullvarefabriker

Oversiktsbilde, Fabrikk, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-nor-0005-048

Norvin Reklamefoto

Ullvarefabrikken. A/S Arne Fabrikker, Ytre Aran. Bedriften skaffer arbeide til 500 mennesker.

Flyfoto, Oversiktsbilde, Fabrikk, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-nor-0005-060

Fabrikksbygning

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-203

Våningshus 1890-årene og gamlehjem oppført 1909

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-143

Arbeiderbolig - 1850-56

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk, Arbeiderbolig

Fotografi ubb-kk-n-401-166

Stiveri opført 1882 - revet 1904

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-210

Desember 1854

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-227

Norvin Reklamefoto

Kontorsjef Hovdens kontor

Kontor, Office, Telefon, Telephone, Skrivebord, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-nor-0005-012

Norvin Reklamefoto

Ettersyn (lyskasse)

Arbeider, Mann, Tekstil, Maskin, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-nor-0005-032

1851 - 1852

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-185

Uldspinneri og veveri opført 1852, brendt 1852

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-183

Spinneri 1850

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-186

Ukjent

[Oversiktsbilde over Arna]

u.å.

Fjord, Oversiktsbilde, Fabrikk

Fotografi ubb-bs-q-00865-001

September 1863

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-223

Pakkbod - 1854

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-225

Veveriet 1846

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-196

Shoddy bygning opført 1860 -revet 1939, og Appreturbygning oppført 1864 - påbygd 1875

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-231

Juli 1859

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-224

Norvin Reklamefoto

Ullvarefabr. Laboratorium

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Laboratorium, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-nor-0005-036

Det store våningshu opført 1858 og Våningshus opført 1858

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-220

Norvin Reklamefoto

Fyrrom

Arbeider, Maskin, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-nor-0005-052

Desember - 1850

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-211

N.O. Reppen

[Arbeidsstokken hos Arne Fabrikker. U.å.]

Arbeidsstokken hos Arne Fabrikker. U.å.

Gruppeportrett, Arbeider, Yrkesklær, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-bs-fol-01100-001

Norvin Reklamefoto

Centrum bespisning

Bord, Kvinne, Kvinner i arbeid, Benk, Trikotasjefabrikk, Spisesal

Fotografi ubb-nor-0005-002

"Situasjon - 1865"

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-429-195

Norvin Reklamefoto

Bomull - Fargeriet

Maskin, Trikotasjefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-0005-046

Widerøe's Flyveselskap A/S

Arne Fabrikker A/S, Ytre Arna

1955-06-02

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-080678

Norvin Reklamefoto

Vaskemaskin

Arbeider, Mann, Trikotasjefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-0005-006

Norvin Reklamefoto

Centrum - Kjøkken

Kvinne, Kvinner i arbeid, Kjøkken, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-nor-0005-043

Atelier KK

[Arne fabrikker]

Spinneriet. To gutter i arbeid.

Barn i arbeid, Maskin, Spinning, Spinneri, Ullvarefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-363-017

Ullveveri og lager opført 1940-1941

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-148

Arbeiderbolig - 1847

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk, Arbeiderbolig

Fotografi ubb-kk-n-401-177

Situasjon 1945

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-190

Norvin Reklamefoto

Direktør Bondes kontor

Alf N. Bonde 1897-1968 var direktør i perioden 1928-1954

Kontor, Office, Stol, Skrivebord, Trikotasjefabrikk, Direktør

Fotografi ubb-nor-0005-022

1853-1856

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-179

Fabrikksbygning

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-206

Våningshus opført 1915, flyttet 1930 og "Valen" opført 1914

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-145

Veveri - 1847

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-198

Norvin Reklamefoto

Vifteanlegg - Bomull

Trikotasjefabrikk, Maskinrom

Fotografi ubb-nor-0005-007

Norvin Reklamefoto

Stampemaskiner

Arbeider, Mann, Trikotasjefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-0005-029

Norvin Reklamefoto

Eksteriør, Ullvarefabr.

Bygninger, Fabrikk, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-nor-0005-028

Pakkhus opført 1855 - revet 1881, og klædefabrikk etter ombygningen 1856

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-221

Ny Appreturbygning opført 1934 og nytt valkeri opført 1940-42

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-151

Norvin Reklamefoto

Ullkardemaskin

Maskin, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-nor-0005-018

Norvin Reklamefoto

Ullvarefabr. Spiserom

Bord, Stol, Spiserom, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-nor-0005-056

Klæderfabrikk. Opført 1859 - brendt 1886

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-230

Norvin Reklamefoto

Bomull - Kontoret

Kontor, Office, Kvinne, Kontorist, Kontorbygg, Mann, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-nor-0005-009

Situasjonsplan 1867

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-173

Norvin Reklamefoto

Middagsservering i Centrum

Bord, Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Trebenk, Trikotasjefabrikk, Spisesal

Fotografi ubb-nor-0005-001

Norvin Reklamefoto

Bomull - Dekatermaskin

Arbeider, Mann, Tekstil, Maskin, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-nor-0005-020

Garasje og Verksteder opført 1940

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-212

Nybygg 1875

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-189

Arbeiderboligi - 1851

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk, Arbeiderbolig

Fotografi ubb-kk-n-401-169

Atelier KK

[Arne fabrikker]

Arbeider, Maskin, Ullvarefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-kk-n-363-015

November - 1849

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-172

Norvin Reklamefoto

Silke veveri

Maskin, Trikotasjefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-0005-030

Norvin Reklamefoto

Bomull - Lager

Arbeider, Mann, Tekstilfabrikk, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-nor-0005-008

Norvin Reklamefoto

Ullveveri

Kvinne, Kvinner i arbeid, Maskin, Veving, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-nor-0005-017

Norvin Reklamefoto

Bomull - spinneri

Kvinne, Kvinner i arbeid, Maskin, Trikotasjefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-0005-042

Arne Fabrikker

Bolighus, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-bros-00575

Gassinnretning - 1851 og reperbane 1853

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Reperbane, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-167

Nytt spinneri og veveri fra 1932. Med utvidelse utført 1939

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-219

Spinneri - 1857

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-136

Nov. 1847

Arkitekttegninger av Arne Fabrikker

Bygninger, Arkitekttegning, Trikotasjefabrikk

Fotografi ubb-kk-n-401-201