Widerøe's Flyveselskap A/S

[Arne Fabrikker A/S]

1948-10-08

Arne Fabrikker A/S

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-013763

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053151

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1964-08-28

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-143959

Norvin Reklamefoto

Arne Fabrikker

1963-07-27

Flyfoto, Oversiktsbilde, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-nor-a-0453

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053114

Christian Olai Heggland

[Barneportrett]

Trolig fra Ytre Arna

Barneportrett, Jente, Gutt

Fotografi ubb-hegg-268

Norvin Reklamefoto

Arne Fabrikker

Tekstilfabrikk, Trikotasjefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-a-0462

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053194

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053150

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-062662

Widerøe's Flyveselskap A/S

Ytre Arna

1955-06-02

Ytre Arna

Flyfoto, Kirke, Bolighus, Oversiktsbilde, Fabrikk

Fotografi ubb-w-sh-080671

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053200

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053146

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053143

Norvin Reklamefoto

Arne Fabrikker

Utstilling, Reklame, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-nor-a-0457

Olai Schumann Olsen

[Ytre Arna]

Kirke, By- og småsteder, Bolighus

Fotografi ubb-so-1746

Widerøe's Flyveselskap A/S

Arne Fabrikker A/S, Ytre Arna

1955-06-02

Flyfoto, Oversiktsbilde, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-080679

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053142

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1967-09-15

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-182147

Arne Fabrikker

Maleri, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-bros-00576

Norvin Reklamefoto

Arbeiderboliger, eksteriør

Arbeiderbolig

Fotografi ubb-nor-0005-026

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1967-09-15

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-182144

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053192

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1964-08-28

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-143957

Widerøe's Flyveselskap A/S

Arne Fabrikker A/S

1948-10-08

Flyfoto, Oversiktsbilde, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-013762

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-24

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-139637

Norvin Reklamefoto

Arne Fabrikker

Tekstilfabrikk, Trikotasjefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-a-0466

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053147

Widerøe's Flyveselskap A/S

Arne Fabrikker A/S, Ytre Arna

1955-06-02

Flyfoto, Oversiktsbilde, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-080680

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-24

Ytre Arna

Flyfoto, By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-139636

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053136

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053198

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053115

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053148

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Senholmen i Ytre Arna]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053155

Widerøe's Flyveselskap A/S

Ytre Arna

1948-10-08

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-013761

Widerøe's Flyveselskap A/S

Arne Fabrikker A/S, Ytre Arna

1955-06-02

Flyfoto, Oversiktsbilde, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-080681

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053135

Widerøe's Flyveselskap A/S

Ytre Arna

1955-06-02

Flyfoto, Kirke, Oversiktsbilde, Fabrikk

Fotografi ubb-w-sh-080677

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053197

Norvin Reklamefoto

Arne Fabrikker

1963-07-27

Flyfoto, Oversiktsbilde, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-nor-a-0454

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053120

Norvin Reklamefoto

Arne Fabrikker

1963-07-27

Flyfoto, Oversiktsbilde, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-nor-a-0455

Norvin Reklamefoto

Arne Fabrikker

Tekstilfabrikk, Trikotasjefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-a-0465

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053199

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1964-08-28

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-143960

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053149

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1965-07-16

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-153315

Atelier KK

[Ytre Arna sentrum]

Personbil, Gutt, Bensinstasjon

Fotografi ubb-kk-n-302b-030

Widerøe's Flyveselskap A/S

Arne Fabrikker A/S, Ytre Arna

1955-06-02

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-080678

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde, Fabrikk

Fotografi ubb-w-f-053015

Norvin Reklamefoto

Arna Fabrikker

1963-07-27

Flyfoto, Oversiktsbilde, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-nor-a-0450

Norvin Reklamefoto

Arne Fabrikker

1963-07-27

Flyfoto, Oversiktsbilde, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-nor-a-0452

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-24

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-139635

Enoch Djupdræt

[Garnes - Ytre Arna. Tidl. Arna]

Garnes - Ytre Arna. Tidl. Arna

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-dju-p-0647

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053193

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Flyfoto, Oversiktsbilde, Fabrikk

Fotografi ubb-w-f-053014

Norvin Reklamefoto

Arne Fabrikker

Utstilling, Reklame, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-nor-a-0456

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053196

Norvin Reklamefoto

Arne fabrikker

1952-09-09

Flyfoto, Oversiktsbilde, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-nor-a-0447

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-062661

Norvin Reklamefoto

Arne Fabrikker

1963-07-27

Flyfoto, Oversiktsbilde, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-nor-a-0448

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053202

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053119

Norvin Reklamefoto

Arne Fabrikker

Tekstilfabrikk, Trikotasjefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-a-0464

Norvin Reklamefoto

Arne Fabrikker

1963-07-27

Flyfoto, Oversiktsbilde, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-nor-a-0451

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053118

Norvin Reklamefoto

Arne Fabrikker

Tekstilfabrikk, Trikotasjefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-a-0463

Norvin Reklamefoto

Arne Fabrikker

1963-07-27

Flyfoto, Oversiktsbilde, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-nor-a-0449

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053145

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053195

Norvin Reklamefoto

Arne Fabrikker

1961-08-01

Fotomodell, Reklame, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-nor-a-0459

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053116

Norvin Reklamefoto

Arne Fabrikker

Tekstilfabrikk, Trikotasjefabrikk, Fabrikkhall, Strikkemaskin

Fotografi ubb-nor-a-0461

Norvin Reklamefoto

Arne Fabrikker

1966-03-24

Utstilling, Reklame, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-nor-a-0460

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053201

Norvin Reklamefoto

Arne Fabrikker

1958-09-11

Utstilling, Reklame, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-nor-a-0458

Widerøe's Flyveselskap A/S

A/S Arne Fabrikker, Ytre Arna

1955-06-02

Ytre Arna

Flyfoto, Kirke, Bolighus, Oversiktsbilde, Fabrikk

Fotografi ubb-w-sh-080674

Ukjent

[Kriegs-Erinnerungen 2]

Det er fleire av fotografiene som har ein kort bildetekst bak fotoet (på tysk) som forteller meir om enkeltfotoet. Du kan ta kontakt med oss for å få tilgang til denne informasjonen.

Landskap, Skip, Flyfoto, Flaske, Fjell, Statuer/Skulptur, Kirke, Andre verdenskrig, By- og småsteder, Krigen på Vestlandet 1940-45, Gruppeportrett, Militærleir, Okkupasjonsmakt, Militæruniform, Gevær, Marsjere, Trekkspill, Spade, Ung mannsportrett, Motorsykkel, Snø, Militærøvelse, Skipsdekk, Hakke, Brakke, Fly, Fjord, Sykkel, Krigsvåpen, Soldathjelm, Melking, Ku, Robåt, Fest, Vinter, Militærfly, Nazisme, Sjøfly, Jernbaneskinner, Bombetreff, Havn, Piggtrådjerde, Poteter, Forlis, Kanon, Ølflaske, Sigarett, Mann, Melkespann, Måke, Tobakkspipe, Feltarbeid

Album ubb-bs-fol-02351

Norvin Reklamefoto

Arne Fabrikker

Tekstilfabrikk, Trikotasjefabrikk, Fabrikkhall

Fotografi ubb-nor-a-0467

Widerøe's Flyveselskap A/S

Ytre Arna

1964-08-28

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-143917

Widerøe's Flyveselskap A/S

Arne Fabrikker A/S, Ytre Arna

1955-06-02

Flyfoto, Oversiktsbilde, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-w-sh-080676

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053144

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1967-09-15

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-182145

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1961-08-23

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-062663

Widerøe's Flyveselskap A/S

Ytre Arna

1955-06-02

ytre Arna

Flyfoto, Kirke, Bolighus, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080670

Widerøe's Flyveselskap A/S

Ytre Arna

1955-06-02

Ytre Arna

Flyfoto, Bolighus, Oversiktsbilde, Fabrikk

Fotografi ubb-w-sh-080673

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1967-09-15

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-182146

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1955-06-02

Ytre Arna

Flyfoto, Bolighus, Oversiktsbilde, Fabrikk

Fotografi ubb-w-sh-080672

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Ytre Arna]

1964-08-28

Ytre Arna

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-143958

Arne Fabrikker

Bolighus, Tekstilfabrikk

Fotografi ubb-bros-00575