Atelier KK

[Utstillingsvindu, Siemens Schuckert, Norsk A/S]

Utstillingsvindu, Siemens Schuckert, Norsk A/S

Vindu, Barn, Child, Gatedør, Lampe, Elektrisk forretning, Elektriske forretninger

Fotografi ubb-kk-n-259-014

Atelier KK

[Tornøegården. Arkitekter Arnesen & Darre Kaarbø]

Gjenreising og sanering, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Butikk, Shop, Brostein, Hydrant, Markise, Boktrykker, Manufakturhandel, Papir & kortevareforretning, Parfymeri

Fotografi ubb-kk-n-315-033

Atelier KK

[Tornøegården. Arkitekter Arnesen & Darre Kaarbø]

Gjenreising og sanering, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Butikk, Shop, Brostein, Hydrant, Markise, Boktrykker, Manufakturhandel, Papir & kortevareforretning, Parfymeri

Fotografi ubb-kk-n-315-034