Atelier KK

[Utstillingsvindu, Siemens Schuckert, Norsk A/S]

Utstillingsvindu, Siemens Schuckert, Norsk A/S

Barn, Vindu, Gatedør, Lampe, Elektrisk forretning, Elektriske forretninger

Fotografi ubb-kk-n-259-014

Atelier KK

[Tornøegården. Arkitekter Arnesen & Darre Kaarbø]

By- og småsteder, Butikk, Gate, Brostein, Hydrant, Gjenreising og sanering, Markise, Boktrykker, Manufakturhandel, Papir & kortevareforretning, Parfymeri

Fotografi ubb-kk-n-315-033

Atelier KK

[Tornøegården. Arkitekter Arnesen & Darre Kaarbø]

By- og småsteder, Butikk, Gate, Brostein, Hydrant, Gjenreising og sanering, Markise, Boktrykker, Manufakturhandel, Papir & kortevareforretning, Parfymeri

Fotografi ubb-kk-n-315-034