Atelier KK

[Vindusutstilling hos L. W. Tornøe]

1927-05-23

Vindusutstilling hos L. W. Tornøe

Vindu, Bokhandel, Bok-og papirhandlere

Fotografi ubb-kk-n-286-002

Atelier KK

[Interiør. Kontor med 2 kvinner i arbeid ca. 1921]

Interiør. Kontor med 2 kvinner i arbeid ca. 1921

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Rederi, Telefon, Telephone, Skrivebord, Skrivemaskin, Dampskibsdisponenter

Fotografi ubb-kk-n-219-025

Atelier KK

[Slaget på Stiklestad. Tegninger som trolig fulgte med modellen]

Finn Arnesen og Nils Skjælaaen sin modell av slaget på Stiklestad. Modellen er fotografert i Toneøgården,men ble senere utstilt på Permanenten

Tegning, Viking

Fotografi ubb-kk-n-316-036

Atelier KK

[Slaget på Stiklestad. Tegninger som trolig fulgte med modellen]

Finn Arnesen og Nils Skjælaaen sin modell av slaget på Stiklestad. Modellen er fotografert i Toneøgården,men ble senere utstilt på Permanenten

Tegning, Viking

Fotografi ubb-kk-n-316-040

Atelier KK

[Slaget på Stiklestad. Detaljefoto av modellen]

Finn Arnesen og Nils Skjælaaen sin modell av slaget på Stiklestad. Modellen er fotografert i Toneøgården,men ble senere utstilt på Permanenten

Viking, Modell

Fotografi ubb-kk-n-316-042

Atelier KK

[Slaget på Stiklestad. Detaljefoto av modellen]

Finn Arnesen og Nils Skjælaaen sin modell av slaget på Stiklestad. Modellen er fotografert i Toneøgården,men ble senere utstilt på Permanenten

Viking, Modell

Fotografi ubb-kk-n-316-051

Atelier KK

[Slaget på Stiklestad. Tegninger som trolig fulgte med modellen]

Finn Arnesen og Nils Skjælaaen sin modell av slaget på Stiklestad. Modellen er fotografert i Toneøgården,men ble senere utstilt på Permanenten

Tegning, Viking

Fotografi ubb-kk-n-316-039

Norvin Reklamefoto

Rognaldsen

1959-05-02

Hjørnet av Bergen Trygdekasse, Lars Hillesgate, Christies gate og Foreningsgaten men Tornøegården

Personbil, Lastebil, Klokke/ur, Bokhandel, Trygde- og sykekasse

Fotografi ubb-nor-r-0539

Atelier KK

[Slaget på Stiklestad]

Finn Arnesen og Nils Skjælaaen sin modell av slaget på Stiklestad. Modellen er fotografert i Toneøgården,men ble senere utstilt på Permanenten

Verksted, Viking, Modell

Fotografi ubb-kk-n-316-050

Norvin Reklamefoto

I.B.M. A/S

Motivet viser hjørnet av (Bergen Trygdekontor) Lars Hillesgate, Christies gate og Foreningsgaten med Tornøegården.

Buss, Reklamefoto, Klokke/ur, Leketøy, Bokhandel, Trygde- og sykekasse

Fotografi ubb-nor-i-0008

Atelier KK

[Slaget på Stiklestad. Tegninger som trolig fulgte med modellen]

Finn Arnesen og Nils Skjælaaen sin modell av slaget på Stiklestad. Modellen er fotografert i Toneøgården,men ble senere utstilt på Permanenten

Tegning, Modell

Fotografi ubb-kk-n-316-038

Atelier KK

[Slaget på Stiklestad. Detaljefoto av modellen]

Finn Arnesen og Nils Skjælaaen sin modell av slaget på Stiklestad. Modellen er fotografert i Toneøgården,men ble senere utstilt på Permanenten

Viking, Modell

Fotografi ubb-kk-n-316-044

Atelier KK

[Slaget på Stiklestad. Detaljefoto av modellen]

Finn Arnesen og Nils Skjælaaen sin modell av slaget på Stiklestad. Modellen er fotografert i Toneøgården,men ble senere utstilt på Permanenten

Viking, Modell

Fotografi ubb-kk-n-316-047a

Atelier KK

[Slaget på Stiklestad. Detaljefoto av modellen]

Finn Arnesen og Nils Skjælaaen sin modell av slaget på Stiklestad. Modellen er fotografert i Toneøgården,men ble senere utstilt på Permanenten

Viking, Modell

Fotografi ubb-kk-n-316-043

Atelier KK

[Slaget på Stiklestad. Detaljefoto av modellen]

Finn Arnesen og Nils Skjælaaen sin modell av slaget på Stiklestad. Modellen er fotografert i Toneøgården,men ble senere utstilt på Permanenten

Viking, Modell

Fotografi ubb-kk-n-316-041

Norvin Reklamefoto

I.B.M. A/S

International Business Machines A/S

Buss, Reklamefoto, Klokke/ur, Leketøy, Bokhandel, Trygde- og sykekasse

Fotografi ubb-nor-i-0008

Atelier KK

[Tornøegården. Arkitekter Arnesen & Darre Kaarbø]

By- og småsteder, Gate, Butikk, Brostein, Hydrant, Gjenreising og sanering, Markise, Boktrykker, Manufakturhandel, Papir & kortevareforretning, Parfymeri

Fotografi ubb-kk-n-315-033

Atelier KK

[Interiør. Kontor ca. 1921]

Interiør. Kontor ca. 1921

Kontor, Office, Rederi, Lampe, Skrivebord, Innrammede bilder, Dampskibsdisponenter, Lupe

Fotografi ubb-kk-n-219-024

Atelier KK

[Slaget på Stiklestad. Detaljefoto av modellen]

Finn Arnesen og Nils Skjælaaen sin modell av slaget på Stiklestad. Modellen er fotografert i Toneøgården,men ble senere utstilt på Permanenten

Viking, Modell

Fotografi ubb-kk-n-316-035

Atelier KK

[Slaget på Stiklestad. Detaljefoto av modellen]

Finn Arnesen og Nils Skjælaaen sin modell av slaget på Stiklestad. Modellen er fotografert i Toneøgården,men ble senere utstilt på Permanenten

Viking, Modell

Fotografi ubb-kk-n-316-045

Atelier KK

[Interiør fra veskebutikk, Tornøegården]

Kontormaskiner og -utstyr, Kvinne, Kvinner i arbeid, Vindu, Varemagasin, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk, Kassaapparat

Fotografi ubb-kk-n-593-073

Atelier KK

[Tornøegården. Arkitekter Arnesen & Darre Kaarbø]

By- og småsteder, Gate, Butikk, Brostein, Hydrant, Gjenreising og sanering, Markise, Boktrykker, Manufakturhandel, Papir & kortevareforretning, Parfymeri

Fotografi ubb-kk-n-315-034

Atelier KK

[Slaget på Stiklestad]

Finn Arnesen og Nils Skjælaaen sin modell av slaget på Stiklestad. Modellen er fotografert i Toneøgården,men ble senere utstilt på Permanenten

Mann, Verksted, Viking, Modell

Fotografi ubb-kk-n-316-048

Atelier KK

[Christies gate 5-7]

Christies gate 5-7

Tegning, Forretningsgård, Bok-og papirhandlere

Fotografi ubb-kk-n-187-004

Atelier KK

[Slaget på Stiklestad]

Finn Arnesen og Nils Skjælaaen sin modell av slaget på Stiklestad. Modellen er fotografert i Toneøgården,men ble senere utstilt på Permanenten

Verksted, Viking, Modell

Fotografi ubb-kk-n-316-049

Atelier KK

[Slaget på Stiklestad. Detaljefoto av modellen]

Finn Arnesen og Nils Skjælaaen sin modell av slaget på Stiklestad. Modellen er fotografert i Toneøgården,men ble senere utstilt på Permanenten

Viking, Modell

Fotografi ubb-kk-n-316-047b

Atelier KK

[Interiør. Kontor med to menn i arbeid ved skrivebord ca. 1921]

Interiør. Kontor med to menn i arbeid ved skrivebord ca. 1921

Kontor, Office, Rederi, Mann, Gardiner, Skrivebord, Dampskibsdisponenter

Fotografi ubb-kk-n-219-026

Atelier KK

[Vindusutstilling hos L. W. Tornøe]

1927-05-23

Vindusutstilling hos L. W. Tornøe

Vindu, Bokhandel, Bok-og papirhandlere

Fotografi ubb-kk-n-286-001

Atelier KK

[Interiør. 8 delvis dekkete bord hos L. W. Tornøe]

1927-05-23

Interiør. 8 delvis dekkete bord hos L. W. Tornøe

Bord, Bokhandel, Bok-og papirhandlere

Fotografi ubb-kk-n-286-003