Atelier KK

[Veikryss]

På parkeringsplassen ligger i dag det Psykologiske fakultet

Bygninger, Gate, Parkeringsplass, Boktrykkeri

Fotografi ubb-kk-n-366-030

Atelier KK

[Veikryss]

På parkeringsplassen ligger i dag det Psykologiske fakultet

Bygninger, Gate, Buss, Parkeringsplass, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-n-366-032

Atelier KK

[Veikryss]

På parkeringsplassen ligger i dag det Psykologiske fakultet

Bygninger, Gate, Lastebil, Parkeringsplass, Boktrykkeri

Fotografi ubb-kk-n-366-033