Atelier KK

[Didr. Andersen & Søn A/S, Foreningsgaten]

Didr. Andersen & Søn A/S, Foreningsgaten

Gatelys, By- og småsteder, Butikk, Gate, Hanskeforretning, Kunsthandel

Fotografi ubb-kk-n-315-019

Atelier KK

[Tornøegården. Arkitekter Arnesen & Darre Kaarbø]

By- og småsteder, Butikk, Gate, Brostein, Hydrant, Gjenreising og sanering, Markise, Boktrykker, Manufakturhandel, Papir & kortevareforretning, Parfymeri

Fotografi ubb-kk-n-315-033

Atelier KK

[Tornøegården. Arkitekter Arnesen & Darre Kaarbø]

By- og småsteder, Butikk, Gate, Brostein, Hydrant, Gjenreising og sanering, Markise, Boktrykker, Manufakturhandel, Papir & kortevareforretning, Parfymeri

Fotografi ubb-kk-n-315-034

Atelier KK

[Christies gate 5-7]

Christies gate 5-7

Hund, Gate, Hestekjerre, Arkitekt, Forretningsgård, Vindu, Konfeksjonsforretning, Bokhandel, Barn og andre voksne, Blomsterforretning, Arkitekter, Gartnere og blomsterhandlere, Damekonfektion, Bok-og papirhandlere

Fotografi ubb-kk-n-187-003