Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

De to jentene på bildet er Anne Elisabeth Vonen (1852-1907) og Jenny Vonen (1856-1907)

Gård, Bolighus, Jente, Hesje

Fotografi ubb-kk-ns-0462

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Tross, Dale. I dette tunet var det både skysstasjon. tingstove og vertshus. Veien som går mellom husene midt på bildet er postveien Bergen-Trondheim.

Gård, Bolighus, Gutt

Fotografi ubb-kk-ns-0457

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Toss, Dale sett mot vest. Huset midt på bildet er tingstova. Vegen opp mot denne kalt "Trossebakken". Postvegen Bergen-Trondheim gikk gjennom tunet her. Her var det også skysstasjon.

Gård, Bolighus, Uthus, Tun

Fotografi ubb-kk-ns-0461

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Vegen på bildet er postvegen mellom Bergen og Trondheim. Den går ut på "postveg-kaia". Herifra fikk en båtskyss inn Dalsfjorden til Sveen i Bygstad. og derfra hesteskyss til Førde og Langeland.

Fjord, Gård, Naust

Fotografi ubb-kk-ns-0460