Lauritz Johan Bekker Larsen

Fra Hauglandsheien.

Mann

Fotografi ubb-lbl-08109

Norvin Reklamefoto

[Dale i Sunnfjord]

Dale i Sunnfjord

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-nor-r-0296

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Toss, Dale sett mot vest. Huset midt på bildet er tingstova. Vegen opp mot denne kalt "Trossebakken". Postvegen Bergen-Trondheim gikk gjennom tunet her. Her var det også skysstasjon.

Gård, Bolighus, Uthus, Tun

Fotografi ubb-kk-ns-0461

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Robåt, Vann, Hesje, Naust, Uthus

Fotografi ubb-kk-1318-0133

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Wilken Nitter sin eiendom Sjøhaug. Korpssmed Bertel Vonen eide kvernhuset til høyre.

Gård, Bolighus, Naust, Tregjerde, Kvernhus

Fotografi ubb-kk-ns-0467

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Lunsj med utsikt]

Kvinne, Friluftsliv, Mann

Fotografi ubb-lbl-08931

Lauritz Johan Bekker Larsen

Paa Hauglandsheien, Pinsen '04

Hund

Fotografi ubb-lbl-08110

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Fotografert fra Bjerga mot syd. Til høyre ligger husmannsplassen Steieøyra. Deretter gården Steia, med våningshus og nybygd låve. Våningshuset var Nikka Vonen sin Pikeskole fra 1869-1907. Lengst bak: Grusplatået Dingemoen, gammelt tingsted og ekserserplass.

Bygd, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ns-0465

John Bernhard Rekstad

[Dale]

Dale

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-jr-134-005

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Skysstasjonen Tross midt på bildet. Tross ble skysstasjon for reisende da Den Trondhjemske Postvei fra Leirvik til Dale ble åpnet i 1786.

Gård, Gutt, Hesje, Løe, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-0138

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Tross, Dale. I dette tunet var det både skysstasjon. tingstove og vertshus. Veien som går mellom husene midt på bildet er postveien Bergen-Trondheim.

Gård, Bolighus, Gutt

Fotografi ubb-kk-ns-0457

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Gård, Hesje

Fotografi ubb-kk-ns-0459

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Kvinne, Elv, Mannsklær

Fotografi ubb-kk-ns-0464

Norvin Reklamefoto

[Dale i Sunnfjord]

Dale i Sunnfjord

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-nor-r-0297

Nikka Vonen

Huslige Forholde m. m. fra Begyndelsen og Midten af 19de Aarhundrede ved Nikka Vonen.

Håndskrevet notatbok. Inneholder: "Skikk og vedtægt ang. forholdet mellem mand og kone, mor og barn. - Tjenestepikernes forhold ihuset, deres pligter og rettigheter. - Børnenes arbeide. - Husskikk. - Marthes fortællinger. - Maaltider og bespisning. ...

Kulturhistorie

Manuskript ubb-ms-0396-d

Diplom datert 1428, 8. desember, Dale (Sogn og Fjordane).

1428-12-08

Hafer Styrkarssøn og Omund Eysteinssøn, lagrettemenn i Sogn, kunngjør et endelig vitnesbyrd om den mishandling som Asbjørn Olafssøn hadde høvet mot Sigrid Eilifssdatter. Gitt av fru kansellirådinne Christie. Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.1. Nr. 722.

Strafferett, Middelalderen, Rettssak, Diplomer, Dom, 1400-tallet, Lagmenn, Forbrytelser

Diplom ubb-diplom-0097

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Dale Kirke. Lengst til høyre i bildet er Stenseth og Fargarreset.Broen på bildet som går over Dalselva fører til prestegården.

Kirke, Fjord, Robåt, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-0134

Lauritz Johan Bekker Larsen

Fra Hauglandsheien.

Hund, Mann

Fotografi ubb-lbl-08117

Norvin Reklamefoto

[Dale i Sunnfjord]

Dale i Sunnfjord

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-nor-r-0300

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

De to jentene på bildet er Anne Elisabeth Vonen (1852-1907) og Jenny Vonen (1856-1907)

Gård, Bolighus, Jente, Hesje

Fotografi ubb-kk-ns-0462

Norvin Reklamefoto

[Dale i Sunnfjord]

Dale i Sunnfjord

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-nor-r-0294

Atelier KK

[Portrett av Nikka Vonen fra 1926, 90 år gammel.]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Innrammede bilder, Sjal, Kommode, Stueur

Fotografi ubb-kk-n-389-073

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Vegen på bildet er postvegen mellom Bergen og Trondheim. Den går ut på "postveg-kaia". Herifra fikk en båtskyss inn Dalsfjorden til Sveen i Bygstad. og derfra hesteskyss til Førde og Langeland.

Gård, Fjord, Naust

Fotografi ubb-kk-ns-0460

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Sjøhaug der kjøpmann Wilhelm Nitter (1812-1899) bodde. Han var handelmann med brennevinshandel på Tross, sildefiskeri på Kinn ved Florø, og handel på Wilkenbua. Jekta hans "Elida" gikk ...

Gård, Naust, Uthus

Fotografi ubb-kk-ns-0466

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Fjord, Bolighus, Naust

Fotografi ubb-kk-ns-0458

Norvin Reklamefoto

[Dale i Sunnfjord]

Dale i Sunnfjord

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-nor-r-0295

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Fotografert fra Øksenberg. En ser Dale kirke, Tross med Vonens løe og Wilkenboden. I bakgrunnen Holmedal/Eikenes

Gård, Bygd, Fjord, Hesje, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-0140

Atelier KK

[Portrett av Nikka Vonen i 1926, 90 år gammel]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Innrammede bilder, Sjal, Kommode, Stueur

Fotografi ubb-kk-n-389-075

Atelier KK

[Portrett av Nikka Vonen i 1926, 90 år gammel]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Innrammede bilder, Sjal, Kommode, Stueur

Fotografi ubb-kk-n-389-076

Norvin Reklamefoto

[Dale i Sunnfjord]

Dale i Sunnfjord

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-nor-r-0298

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Von-huset, dvs. huset til Bertel Vonen. (1799-1868) Han var først gift med Berthe Helene Skjeldal (1794-1843) og deretter med Anne Sørensdatter Haugland (1814-1899) Skolestyrer Nikka Vonen var datter til Berthe og Bertel Vonen.

Gård, Hesje

Fotografi ubb-kk-1318-0137

Norvin Reklamefoto

[Dale i Sunnfjord]

Dale i Sunnfjord

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-nor-r-0299

Nikka Vonen

Eventyr fra Dale i Søndfjord ved Nikka Vonen.

Håndskrevet notatbok. Vedlagt brev fra frk. Nikka Vonen til konservator dr. Schetelig, dat. Dale 6/9 1909, hvori hun forærer museet sine optegnelser.

Kulturhistorie, Eventyr, Kulturhistoriske skildringer

Manuskript ubb-ms-0396-c

Atelier KK

[Portrett av Nikka Vonen i 1926, 90 år gammel]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Innrammede bilder, Sjal, Kommode, Stueur

Fotografi ubb-kk-n-389-074

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Lunsj med utsikt]

Kvinne, Friluftsliv, Mann

Fotografi ubb-lbl-08090

Ukjent

Hovland og Rakneberg Tønnefabrik. Telegr.adr. "Aksel". Dale. Sunnfjord.

Skip, Postkort, Tønne, Fraktefartøy

Postkort ubb-bs-pkn-00879

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Dale Kirke som stod ferdig i 1864. Broen går over Dalselva til Bjerga der prestegården låg. Nøstet til venstre, eid av Bertel Vonen, ble i en del år benyttet som dampskipsekspedisjon. Passasjerer og varer ble ...

Kirke, Fjord, Robåt, Trebro, Elv, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-0135

Lauritz Johan Bekker Larsen

Paa Hauglandsheien

Hund, Mann

Fotografi ubb-lbl-08116