Atelier KK

[Interiør. Folkets Hus pyntet til møte med fagforeningsfaner ca. 1926]

Interiør. Folkets Hus pyntet til møte med fagforeningsfaner ca. 1926

Stol, Fane, Foreninger, Lysekrone, Arbeiderforening, Møtesal

Fotografi ubb-kk-n-291-041

Atelier KK

[Interiør, Folkets Hus, Håkonsgaten 5]

1926-10-27

Interiør, Folkets Hus, Håkonsgaten 5

Stol, Piano, Maleri, Talerstol, Fane, Foreninger, Lysekrone, Arbeiderforening, Scene, Møtesal

Fotografi ubb-kk-n-291-039