Atelier KK

[Begravelsesfølge utenfor Folkets Hus i Haakonsgaten 5]

Kvinne, Barn, Mann, Begravelse, Balkong, Fane, Arbeiderforening, Likvogn

Fotografi ubb-kk-n-297-037

Atelier KK

[Interiør. Folkets Hus pyntet til møte med fagforeningsfaner]

1926-10-27

Interiør. Folkets Hus pyntet til møte med fagforeningsfaner. Inskripsjon over scenen Solidaritet er vor styrke

Stol, Piano, Maleri, Talerstol, Fane, Foreninger, Lysekrone, Arbeiderforening, Scene, Møtesal

Fotografi ubb-kk-n-291-040

Atelier KK

[Interiør. Folkets Hus pyntet til møte med fagforeningsfaner ca. 1926]

Interiør. Folkets Hus pyntet til møte med fagforeningsfaner ca. 1926

Stol, Fane, Foreninger, Lysekrone, Arbeiderforening, Møtesal

Fotografi ubb-kk-n-291-041

Atelier KK

[Møllearbeidernes forening]

Selskap, Fagforening, Fane, Arbeiderforening

Fotografi ubb-kk-n-316-004

Norvin Reklamefoto

Juletrefest

1964-12-28

Alderstrygdede og pensjonisters forening

Fotografi ubb-nor-a-0075

Folkets hus, Bergen

Eneret S. S. 15. Arbeidet Expedition i 1. etg.

By- og småsteder, Postkort, Trykkeri, Arbeiderforening, Avisredaksjon

Postkort ubb-bs-pkb-00332

Atelier KK

[Haakonsgaten 5]

Folkets Hus. Byggeår 1901. Brant 1954.

Snø, Gate, Tårn, Balkong, Vindu, Foreninger, Arbeiderforening

Fotografi ubb-kk-n-160-005

Atelier KK

[Begravelsesfølge utenfor Folkets Hus i Haakonsgaten 5]

Kvinne, Barn, Mann, Begravelse, Fane, Arbeiderforening, Likvogn

Fotografi ubb-kk-n-297-038

Atelier KK

Fra Folkets hus

1954-11-16

Branntomt, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-kk-n-460-247

Norvin Reklamefoto

Alderstrygdede og pensjonisters forening

1964-12-28

Juletrefest

Fotografi ubb-nor-a-0076

Atelier KK

ubb-kk-n-291-017

1927-03-20

Interiør fra Gamle Folkets hus. Foto tatt fra Scenen under Samorganisasjonens årsmøte 1927

Kvinne, Mann, Maleri, Foreninger, Arbeiderforening, Møtesal

Fotografi ubb-kk-n-291-017

Atelier KK

[Interiør, Folkets Hus, Håkonsgaten 5]

1926-10-27

Interiør, Folkets Hus, Håkonsgaten 5

Stol, Piano, Maleri, Talerstol, Fane, Foreninger, Lysekrone, Arbeiderforening, Scene, Møtesal

Fotografi ubb-kk-n-291-039

Atelier KK

[Interiør. Folkets Hus pyntet med fagforeningsfaner ca. 1926]

Interiør. Folkets Hus pyntet med fagforeningsfaner ca. 1926

Stol, Fane, Foreninger, Lysekrone, Arbeiderforening, Møtesal

Fotografi ubb-kk-n-291-042

Atelier KK

[Møllearbeidernes forening]

Selskap, Fagforening, Fane, Arbeiderforening

Fotografi ubb-kk-n-316-005

Atelier KK

ubb-kk-n-291-018

1927-03-20

Samorganisasjonens årsmøte 1927 i Det gamle Folketshus. 4 langbord med deltakere

Kvinne, Mann, Maleri, Foreninger, Arbeiderforening, Møtesal

Fotografi ubb-kk-n-291-018

Atelier KK

[Møte i Folkets Hus]

1929-03-23

Kvinne, Mann, Fagforening, Arbeiderforening, Møte, Møtesal

Fotografi ubb-kk-n-316-033

Atelier KK

[Møte i Folkets Hus]

Kvinne, Mann, Fagforening, Arbeiderforening, Møte, Møtesal

Fotografi ubb-kk-n-316-034