Norvin Reklamefoto

Hestenes, K A/S

Gullsmed- og Juvelforretning, Gullsmed

Fotografi ubb-nor-h-0624

Norvin Reklamefoto

Hestenes, K A/S

Gullsmed- og Juvelforretning, Gullsmed

Fotografi ubb-nor-h-0625

Atelier KK

Bergen- Olaf Kyrresgate.

Postkort, By- og småsteder, Gate, Folkeliv, Hverdagsklær, Forretningsgård, Trikkeskinner, Trikk, Konfeksjonsforretning

Fotografi ubb-kk-pk-2106

Norvin Reklamefoto

[Sivertsen, Samuel]

Forretningsgård, Allmenning, Fotospøkelse, Konfeksjonsforretning, Manufakturhandel, Skoforretning, Sportsforretning, Hitlerjeksler

Fotografi ubb-nor-s-0439

Norvin Reklamefoto

Hestenes, K A/S

Gullsmed- og Juvelforretning, Gullsmed

Fotografi ubb-nor-h-0623