Diplom datert 1346, 25. april. Uten sted

1346-04-25

Hans oversettelse er vedlagt. Holcks gave. To menn vitner, at de for over 60 år siden hørte Ragna Torsteinsdatter gi sin sønn Eilif Helgessøn en teig i gården Bergven i Ullensvangs sogn da han fridde ...

Bryllup, Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, 1300-tallet, Gave

Diplom ubb-diplom-0028