Atelier KK

[Lærhandel Trygve Danielsen & Co A/S]

Oppdragsgiver: Danielsen

Butikk, Skomaker, Forretningsgård, Vindu, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-424-223