Gustav Emil Mohn

[Finnegårdsgaten]

Ukjen år

By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-gem-0529

Gustav Emil Mohn

[Finnegårdsgaten]

Ukjen år

By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-gem-0535