Diplom datert 1469, 25. januar. Bleie (Ullensvang, Hordaland)

1469-01-25

Tre menn stadfester at de aldri har hørt annet enn at Torger Bratssøn eier 2 ½ månedsmatsbol i Aksnes, Vikøy i Hardanger, og at hans forfedre har eiet det samme før ham. Holcks oversettelse og ...

Jordbruk, Middelalderen, Eiendomsforhold, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0154